Jak řešit odpad v obcích? Inspirace z Horažďovicka

Celkem sedmnáct obcí z Horažďovicka se společně snaží zlepšit své odpadové hospodářství, foto: dsohorazdovicko.cz

Každá obec může podniknout hned několik kroků k tomu, aby zlepšila své hospodaření s odpady. Na Horažďovicku se snaží svoje obyvatele informovat o tom, jak s odpady správně nakládat a jak předcházet jejich vzniku. Analýza odpadu ukázala, kde je ještě místo ke zlepšení. Nově se sváží bioodpad a třídí se popeloviny. V budoucnu by na Horažďovicku chtěli zpracovávat svůj vlastní stavební odpad. Každý krok se počítá.

Zjistěte, z čeho se váš odpad vlastně skládá

Analýza odpadu obci slouží jako zdroj informací, které může použít pro další dílčí kroky při řešení odpadového hospodářství. Na Horažďovicku se odpad analyzoval ve všech 17 obcích. Cílem analýzy bylo zhodnocení situace a generace návrhů pro zlepšení. Zjišťovalo se také, jak by mohly jednotlivé obce spolupracovat mezi sebou.

Konkrétní návrhy se týkají například založení nového sběrného dvora; placení za svoz odpadu podle velikosti nádob na směsný odpad; podpora domácího kompostování. Důležitá je také osvěta a s ní i prevence vzniku odpadu. Pomůže třeba zveřejňování rozborů pitné vody, aby se lidé nevyhýbali pití vody z kohoutků, organizování burz oblečení nebo přednášky a workshopy o životě bez odpadu, tzv. zero waste.

Analýza odpadu může být dobrým odrazovým můstkem, foto: Incien.org

Co s nadprůměrnou produkcí popela?

Analýza odpadu ukázala, že produkce popelovin je v regionu nadprůměrná a oproti většině obcí v Česku až dvojnásobná. Důvodem bude nejspíš to, že obyvatelé stále topí uhlím. Topení uhlím je přitom nešetrné k přírodě a v budoucnu na něj bude uvalena uhlíková daň. Dobré je domácnosti motivovat, aby uhlím netopily, třeba slevou na poplatcích. Nově čtyři obce na Horažďovicku v rámci pilotního projektu odděleně sbírají popeloviny z domácností, které se následně zpracovávají, a tak nekončí nevyužity ve směsném odpadu.

Děti třídí pro Horažďovicko

Součástí prevence vzniku odpadu je i osvěta ve školách. Proč je důležité třídit? A jak třídění odpadu vlastně funguje? Pro dítě, které ví, odkud se odpad bere a co všechno může způsobit, když se s ním nesprávně zachází, má třídění odpadu smysl, a není tak jen otravnou povinností.

Již od podzimu 2017 ve spolupráci s environmentálním centrem PROUD financuje Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko vzdělávací program „Třídím pro Horažďovicko”. Vznikl především pro žáky 1. stupně ZŠ. Díky projektu se děti zábavnou formou učí, proč je důležité třídit a také, jak to dělat správně. V minulých letech se zapojily také mateřské školy. Nejaktuálnější čtvrtá část projektu míří na školáky i předškoláky, kterých se do ledna 2020 zapojilo celkem 439.

Hravou formou se děti učí nové věci o odpadu; foto: dsohorazdovicko.cz

Kontejnery na bioodpad pro všechny

Ne každý má doma slepice nebo zahrádku. Bioodpad je problémem hlavně pro obyvatele v panelácích, kterým často nezbývá nic jiného, než organické zbytky házet do směsného odpadu. Bioodpad tak často plní více než třetinu našich popelnic a končí na skládce, kde se nemůže správně rozložit, a tak vzniká škodlivý metan –⁠ skleníkový plyn až dvacetkrát silnější než oxid uhličitý.

Nový projekt Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko zajistí, aby v obcích byly dostupné nádoby na vyhazování bioodpadu, který se následně zpracuje na kvalitní a užitečný kompost.

Na lokální zpracování vlastního stavebního demoličního odpadu si Horažďovicko ještě počká

Na Horažďovicku se zajímají také o problematiku stavebního a demoličního odpadu, který často končí někde v přírodě, protože je náročné zbavit se jej legální cestou. Nepatří do komunálního odpadu a každý se o ně má postarat sám na vlastní náklady, například si nechat přistavit kontejner od společnosti Rumpold.

Ideálem by bylo stavební suť svážet a zpracovávat lokálně přímo na Horažďovicku. Následné produkty, které by z recyklovaného materiálu vznikly, by tak mohly najít odbyt přímo tam, kde odpad původně vznikl. „Co se týče stavební suti, máme zdržení, protože vše souvisí s rekonstrukcí sběrného dvoru a ten po všech přípravách teprve projektujeme,” zmiňuje manažer DSO Horažďovicko Václav Vachuška. Získat peníze a podporu pro rozvoj lokálních ekonomik může být při konkurenci velkých firem docela náročné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat