Bioodpad

  Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad. Podle zákona se jedná o takový odpad, který se rozloží buď za přístupu vzduchu nebo i bez něj, tedy buď hnitím nebo tlením. Pokud se materiál zpracuje doma nebo v například v rámci komunitní zahrady na kompostu, odpadem se nestává, ale je využitý v rámci daného prostředí. Bioodpad se dělí na biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). První druh odpadu pochází z prvovýroby v zemědělství, ze zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin, ze zpracování dřeva a jedná se také o demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod. Druhý typ bioodpadu pochází z domácností, z živností, úřadů i z průmyslu. BRKO se dále podle původu dělí na bioodpad z domácností a ze zahrad.

  Články týkající se tématu bioodpad:

  Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem

  O bioodpadu už bylo napsáno mnoho návodů, jak na něj, a přece tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu. Mnoho bioodpadu tak končí na skládce, kde v důsledku nedostatečného přístupu vzduchu vzniká metan, tedy plyn s 28× silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý. Ale proč měnit dobře zajetý systém, z kterého profituje několik málo firem, že? Bohužel […]

  2 komentáře

  Bioodpady: Jak s nimi nejlépe naložit

  Podle dat z analýz fyzického odpadu, které pravidelně provádí Institut Cirkulární Ekonomiky, tvoří až 40 % váhy našich popelnic biologicky rozložitelný odpad. Pokud bioodpad skončí na skládce, vzniká při jeho rozkladu metan, což je skleníkový plyn až dvacetkrát silnější než oxid uhličitý. Ve spalovně zase tento odpad snižuje výhřevnost, protože obsahuje velký podíl vody. Jak […]

  Žádný komentář

  Obce musí nyní třídit poctivěji a celoročně. Co přesně se s novou vyhláškou mění?

  Správně nastavená pravidla třídění komunálního odpadu jsou jedním z důležitých kroků k oběhové hospodářství, ke kterému české odpadové hospodářství směřuje. Obce navíc správným sběrem a tříděním odpadu mohou ušetřit za poplatek za skládkování, který se bude v brzké době pravděpodobně výrazně zvyšovat. Komunální odpad upravuje Zákon o odpadech (§ 17 odst. 3), respektive jeho novela […]

  Žádný komentář
  Petr Novotný, BioCNG autobus

  Brněnský projekt vyrábějící z bioodpadů palivo pro autobusy je ve finále o ekologického Oskara

  Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který […]

  Žádný komentář

  Představte si Prahu, která mění bioodpad na zelenou energii

  Podobně jako řada dalších evropských metropolí, má Praha ambici stát se městem fungujícím na principech cirkulární ekonomiky. Prvním krokem je projekt Cirkulární sken, který odstartoval v loňském roce a zmapoval materiálové toky ve městě. Na základě toho navrhl tři ambiciózní pilotní projekty, které využijí potenciál odpadu, kterým se zatím plýtvá ale mohl by se stát […]

  Žádný komentář
  popelnice plná pečiva

  Dumpster diving – ze života studentky, která se živí potravinami z popelnice

  Další školní den máme za sebou. Venku je pro Dánsko typické sychravo a fouká otravný vítr. Stejně jedeme na kolech a po cestě domů ještě zastavujeme u místního supermarketu. Nejdeme však dovnitř na nákup, namísto toho míříme k černým kontejnerům v rohu parkoviště. “Voohoo, podrž mi víko! Banány, žitný chleba, mrkev, jogurt… a tam dole […]

  Žádný komentář
  popelnice na tříděný odpad

  10 tipů pro lepší třídění odpadu

  1. Třiďte kovy Recyklace hliníku je o 95 % méně energeticky náročná, než výroba nového. Sbírejte tedy plechovky, víčka od jogurtů i kovy z dalších materiálů. Vyhodit je můžete do speciálního kontejneru na kovy, zavést na sběrný dvůr, do výkupny kovů nebo vyhodit na jednom z vlakových nádraží. Na některých vesnicích dělají sběr kovu dům […]

  Žádný komentář

  Gruzie má potenciál k zavedení prvků cirkulární ekonomiky v plné míře

  Proč jsou v Gruzii jednorázové plastové sáčky všude, zdarma a v obchodě je dostanete rovnou po dvou? Kolik tisíc tun komunálního odpadu se v téhle postsovětské zemi vyprodukuje a jak se s ním zachází? Jak je možné, že v milionovém hlavním městě Tbilisi je pouze deset míst s kontejnery na tříděný odpad? Odpovědí a řešením […]

  Žádný komentář

  Vysypali jsme popelnice Pražanů. Skutečně třídí na jedničku?

  Třídí Češi skutečně na jedničku, nebo si to jen myslí? Květnový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR uvádí, že 87 % respondentů třídí běžný odpad „vždy“ nebo „často“, více než tři čtvrtiny pak i nebezpečný odpad. Mnohdy skloňované úspěchy Čechů v třídění mají však málo společného s realitou. Dle údajů Ministerstva životního prostředí obyvatelé […]

  Žádný komentář

  Jak na bioodpady ve městě? Na výběr máme široké spektrum možností.

  Možností pro kompostování ve městech je hned několik. Bioodpad můžete třídit a nosit na vlastní zahradu, pokud ji máte, nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostu a to například ve společných prostorech ve vnitrobloku, u bytového domu anebo v komunitní zahradě. V Praze a dalších městech jsou navíc zavedeny […]

  2 komentáře
  Zpátky na slovník pojmů