Bioodpad

  Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad. Podle zákona se jedná o takový odpad, který se rozloží buď za přístupu vzduchu nebo i bez něj, tedy buď hnitím nebo tlením. Pokud se materiál zpracuje doma nebo v například v rámci komunitní zahrady na kompostu, odpadem se nestává, ale je využitý v rámci daného prostředí. Bioodpad se dělí na biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). První druh odpadu pochází z prvovýroby v zemědělství, ze zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin, ze zpracování dřeva a jedná se také o demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod. Druhý typ bioodpadu pochází z domácností, z živností, úřadů i z průmyslu. BRKO se dále podle původu dělí na bioodpad z domácností a ze zahrad.

  Články týkající se tématu bioodpad:

  Plastia uvedla na trh designovou perlu. Nádobu na bioodpad obarvenou lógrem.

  Nové Veselí dost možná znáte zejména jako proslavené bývalé prezidentem pádlujícím na člunu místního rybníku. Ono ale není jen rybník, hospoda a obchvat. Je domovem firmy Plastia, kterou znám už pěknou řádku let. Třeba i proto, že se jako jedna z prvních v Česku zajímala o cirkulární ekonomiku v době, kdy tu byl koncept ještě […]

  Žádný komentář

  Český cirkulární hotspot otevírá pracovní skupinu na téma potravinových odpadů

  Obecně se uvádí, že až třetina potravin je vyhozena z důvodu neefektivity jejich distribuce od farem až po spotřebitele. I proto se téma rozhodla uchopit profesní odborná platforma Českého cirkulárního hotspotu.

  Žádný komentář

  Zelená cesta je v konečném důsledku ta levnější

  Před pandemií byla v segmentu HoReCa velkým tématem zelená vlna. S několika lockdowny za sebou a mnoha, mnoha vydanými jídly v plastových obalech se může zdát, že je tento přístup mrtvý. Někde možná ano, ne ale u společnosti CPI, která využila právě krizi na to, aby implementovala rozsáhlý projekt s ekologickým přístupem pod názvem Join Pure Stay. Jeho cílem […]

  Žádný komentář

  Využití bioodpadů jako jeden z klíčů k cirkulární ekonomice

  Správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je klíčem k fungujícímu odpadovému hospodářství a také ke splnění evropských recyklačních a klimatických cílů. I proto INCIEN v roce 2021 ve spolupráci s partnery nastartoval program Cirkulární bioekonomika. Jeho hlavním cílem je zmapovat a popsat stav nakládání s bioodpady v ČR, poukázat na úzká místa a přinášet příklady dobré praxe od nás i ze […]

  Žádný komentář

  JRK provede obce celým procesem změny odpadového hospodářství

  Dříve jste byli hlavně obchodní a technologickou společností. Dnes se přesouváte spíše do sféry poradenství, kde jste partnerem obcím a městům. Jak jste k této přeměně došli? Robin Dufek: Čím více pracujeme se samosprávami, tím více vnímáme, jak zásadní roli hraje příprava a správné nastavení odpadového systému. Proto jsme se rozhodli kromě poskytování kvalitních technologických systémů […]

  Žádný komentář

  Města zavádí systémy na třídění gastroodpadu. Podporou jim je společnost JRK.

  Přestože v jiných částech Evropy, například v mnoha regionech severní Itálie, se kuchyňský odpad z domácností již úspěšně třídí a zpracovává, ČR zatím zůstává s tříděním kuchyňského odpadu pozadu. Komplikovaná legislativa u nás totiž značně ztěžuje nakládání s živočišnou složkou, která je součástí kuchyňského odpadu. Jednou z hlavních motivací pro zavádění lepšího třídění nejenom kuchyňských odpadů je nedávno přijatá novela […]

  Žádný komentář

  Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem

  O bioodpadu už bylo napsáno mnoho návodů, jak na něj, a přece tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu. Mnoho bioodpadu tak končí na skládce, kde v důsledku nedostatečného přístupu vzduchu vzniká metan, tedy plyn s 28× silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý. Ale proč měnit dobře zajetý systém, z kterého profituje několik málo firem, že? Bohužel […]

  2 comments

  Bioodpady: Jak s nimi nejlépe naložit

  Podle dat z analýz fyzického odpadu, které pravidelně provádí Institut Cirkulární Ekonomiky, tvoří až 40 % váhy našich popelnic biologicky rozložitelný odpad. Pokud bioodpad skončí na skládce, vzniká při jeho rozkladu metan, což je skleníkový plyn až dvacetkrát silnější než oxid uhličitý. Ve spalovně zase tento odpad snižuje výhřevnost, protože obsahuje velký podíl vody. Jak […]

  Žádný komentář

  Obce musí nyní třídit poctivěji a celoročně. Co přesně se s novou vyhláškou mění?

  Správně nastavená pravidla třídění komunálního odpadu jsou jedním z důležitých kroků k oběhové hospodářství, ke kterému české odpadové hospodářství směřuje. Obce navíc správným sběrem a tříděním odpadu mohou ušetřit za poplatek za skládkování, který se bude v brzké době pravděpodobně výrazně zvyšovat. Komunální odpad upravuje Zákon o odpadech (§ 17 odst. 3), respektive jeho novela […]

  Žádný komentář
  Petr Novotný, BioCNG autobus

  Brněnský projekt vyrábějící z bioodpadů palivo pro autobusy vyhrál ekologického Oskara

  Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů