Odpadová analýza

  Odpadová analýza má za cíl zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci, ve firmě nebo na jakémkoli jiném místě, a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad atd.) v celkovém počtu směsného komunálního odpadu. Analyzovaný vzorek většinou tvoří přibližně 300–500 kg směsného komunálního odpadu. S analýzou odpadu se dále dá pracovat za účelem přehodnocení odpadové politiky a zavedení principů cirkulární ekonomiky.

  Odpadovou analýzu a její vyhodnocení provádí Institut cirkulární ekonomiky.

  Články týkající se tématu analýza odpadu:

  Kancelářské komplexy CTP čeká cirkulární budoucnost. Rozhovor se Stefanem de Goeij o plánech developerské firmy v projektu Cirkulární kanceláře.

  Firma CTP se ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky snaží přeměnit své kanceláře na cirkulární. Pilotní projekt probíhá v kancelářském komplexu Spielberk v Brně. Analýza odpadu a materiálových toků, která byla prvním krokem projektu, například ukázala, že papírové ručníky tvoří 31 % veškerého odpadu vyprodukovaného v kancelářském komplexu a jejich nákup a odstranění v rámci […]

  Žádný komentář

  Používání papírových ručníků stojí kanceláře CTP v Brně až půl milionu korun ročně, ukázala studie

  Studie proběhla v rámci projektu Cirkulární kanceláře, který pomáhá firmám uvést principy cirkulární ekonomiky do každodenního provozu. Aby byly navrhované změny efektivní, je potřeba analyzovat materiálové a energetické toky v komplexu, které pomáhají odhalit, na které oblasti provozu je potřeba se zaměřit. „Víme, že cirkulární provoz je nejen ekologičtější, ale taky ekonomičtější. Což se nám […]

  Žádný komentář
  Zelenina

  Nejnovější výzkum ukázal, kolik potravin se vyhodí v závodních jídelnách a rychlém občerstvení

  Z výzkumu vyplývá, že více než polovina vyhozených potravin (56 %) vzniká v kuchyních při přípravě, 14 % se vyhodí ve výdeji jídel a za 30 % jsou zodpovědní konzumenti. Z 1 kilogramu připraveného jídla v průměru přijde na zmar 11 %. Měření probíhalo od října do prosince roku 2018 ve 12 provozovnách 3 řetězců, […]

  Žádný komentář

  Představte si Prahu, která mění bioodpad na zelenou energii

  Podobně jako řada dalších evropských metropolí, má Praha ambici stát se městem fungujícím na principech cirkulární ekonomiky. Prvním krokem je projekt Cirkulární sken, který odstartoval v loňském roce a zmapoval materiálové toky ve městě. Na základě toho navrhl tři ambiciózní pilotní projekty, které využijí potenciál odpadu, kterým se zatím plýtvá ale mohl by se stát […]

  Žádný komentář

  Analýza: Obce mohou vytřídit až 80 % odpadu!

  Čtyři pětiny odpadů vyprodukovaných v obcích lze vytřídit. Vyplývá to z analýz, které provedli zástupci společnosti JRK Česká republika a Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Analýzy proběhly v obcích zařazených do projektu Obce bez odpadu. Jak zkoumání probíhalo? Ve vybraných obcích byl proveden rozbor přibližně 500 kilogramů směsného komunálního odpadu. Pětičlenná skupina odborníků tento odpad manuálně roztřídila podle jednotlivých druhů […]

  Žádný komentář

  Giving Tuesday: Roztřídit půl tuny odpadků za čtyři hodiny? Raději třiďte doma, vzkazují dobrovolníci.

  Dnes, 27. listopadu, oslavuje svět největší svátek dárcovství a štědrosti. Proto dnes představujeme článek o dobrovolnících, kteří pomáhají na analýzách odpadů pod taktovkou Institutu Cirkulární Ekonomiky. V článku „Vysypali jsme popelnice Pražanů. Skutečně třídí na jedničku?“ jsme otevřeli téma analýz odpadů, jednu z klíčových aktivit Institutu Cirkulární Ekonomiky, která jsou klíčem pro navrhování efektivních systémů […]

  1 komentář

  Vysypali jsme popelnice Pražanů. Skutečně třídí na jedničku?

  Třídí Češi skutečně na jedničku, nebo si to jen myslí? Květnový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR uvádí, že 87 % respondentů třídí běžný odpad „vždy“ nebo „často“, více než tři čtvrtiny pak i nebezpečný odpad. Mnohdy skloňované úspěchy Čechů v třídění mají však málo společného s realitou. Dle údajů Ministerstva životního prostředí obyvatelé […]

  Žádný komentář

  Skládkám zvoní hrana. Odpady jsou zdroje blízké budoucnosti.

  Cirkulární ekonomika je pojem, který v současné době začíná být skloňován firmami a vládními institucemi v mnoha pádech. V zásadě se totiž jedná o udržitelný koncept, který může významnou měrou přispět ke snižování rychlosti globálního oteplování a zároveň generovat zisk v dlouhodobém měřítku. Evropská komise na začátku prosince roku 2015 přijala balíček o cirkulární ekonomice, […]

  Žádný komentář

  Co jsem se naučila, když jsem se hrabala v odpadu.

  Sedím na židli, kterou jindy okupuje pozadí některého ze senátorů a poslouchám komentáře o tom, jak je těžké zvyšovat míru třídění odpadů, protože Češi vedou evropské příčky a už téměř nemáme co vylepšit.  Na sobě mám vysoké podpadky, šaty a sako. V hlavě mám velmi čerstvé obrázky z analýzy odpadu. Konkrétněji – mám v hlavě […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů