O nás

Portál Zajímej.se je osvětový a publikační projekt Soni Klepek Jonášové a Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Vznikl v roce 2014 a v tuto chvíli obsahuje více než 1000 příspěvků a také desítky hesel v cirkulárním slovníku. Naším cílem je vytvořit unikátní zdroj informací, aktualit a příkladů dobré praxe v široké oblasti cirkulární ekonomiky v ČR, ale také ve světě.

Přinášíme rozhovory s lidmi, kteří se podílí na pozitivní změně, reportáže z akcí a články o globálních trendech, lokálních problémech, nových technologiích a životním stylu.

Nejsme uzavřenou platformou. Nabízíme prostor všem, jejichž vizí pro společnost je dlouhodobá udržitelnost a svět, ve kterém odpady neexistují. Spolupráce může probíhat na redakční bezplatné, nebo placené inzertní bázi. Máte zájem? Využijte možností na stránce Kontakt.


Institut cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) je nevládní nezisková organizace, která od roku 2015 aktivně podporuje a prosazuje principy cirkulární ekonomiky. Jeho vizí je prosperující společnost, která šetrně a efektivně využívá přírodní zdroje. INCIEN disponuje vlastním výzkumným týmem realizujícím unikátní studie a projekty s mezinárodním přesahem. Jako tvůrce Českého cirkulárního Hotspotu sdružuje největší českou komunitu pro podporu cirkulární ekonomiky zahrnující téměř 80 členů z komerční, neziskové i akademické sféry. INCIEN dále spolupracuje s řadou subjektů jak ze soukromého, tak veřejného sektoru, aktivně přispívá k monitorování a optimalizaci cirkulárních opatření v praxi a podporuje implementaci udržitelných řešení na celostátní úrovni.


Soňa Klepek Jonášová

Je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky) založila po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku a vedla jej až do roku 2022. Od roku 2014 v Česku aktivně propaguje témata cirkularity a udržitelnosti. Stála u zrodu platforem jako Český cirkulární hotspot, Pale Blue Dot nebo Změna k lepšímu, protože propojování správných lidí v rámci konkrétních projektů považuje za klíčové pro transformaci udržitelnosti ze slov do činů. Aktuálně je členkou externího výboru pro udržitelnost Škoda Auto, vede komunitu Udržitelnost vzdělávací platformy Red button EDU, je ombudsmankou ekologické agendy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a konzultuje přechod k udržitelnosti řadě významných českých i zahraničních firem. Současně také studuje doktorské studium v oboru sociální ekologie na Karlově Univerzitě se zaměřením na téma cirkulární ekonomiky a odpadu v textilu.