O nás

Institu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. je nevládní organizace pro rozvoj cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky.

Náš koncept je založen na vytváření funkčních vztahů mezi lidskou společností a přírodou. Jedná se o nový rozměr, který chápe současný způsob spotřeby jako lineární, kdy čerpáme surové materiály, následně je přeměňujeme na produkty a služby a po ukončení jejich, mnohdy velmi krátkého životního cyklu,  se jich zbavujeme bez jakéhokoli systému zpětného navrácení do systému. Vizí naší organizace je zvyšovat povědomí, informace a organizovat takové aktivity, které povedou k přechodu na cirkulární ekonomiku, jež je chápána jako koncept, který vytváří v rámci společnosti toky materiálů ve funkčních cyklech, kdy jsou zdroje čerpány udržitelným způsobem a produkty jsou po ukončení jejich životnosti navráceny do systému díky fungující dokonalé recyklaci a kooperaci mezi jednotlivými entitami.

VIZE – čeho chceme dosáhnout
Jak vidíme budoucnost naší společnosti s ohledem na životní prostředí my? Stejně tak, jako většina z vás – skepticky a rozmazaně. Ale proč tomu tak je? Asi proto, že většina z nás cítí, že naše společnost má mnohem větší potenciál, než je vidno. A právě z tohoto důvodu jsme my, studenti a pracující, nelenili a rozhodli se čelit výzvě rozšířit povědomí o možnostech zlepšení stavu životního prostředí, zajímavých environmentálních projektech a v neposlední řadě konceptu cirkulární ekonomiky, který je pro mnohé z vás pojem zcela nový. Jelikož máme zkušenosti ze zahraničí a můžeme porovnávat, žene nás touha změnit situaci kolem nás kupředu mnohem rychleji.

Nápad Zajímej.se vznikl při obdělávání našich čtyři metrů čtverečních na Creative Community Garden ve Wageningenu...
Nápad Zajímej.se vznikl při obdělávání našich čtyři metrů čtverečních na Creative Community Garden ve Wageningenu…

I ty jako jednotlivec máš prostor!

Náš portál má za cíl sdružovat jedince, kteří se zajímají o výše zmíněná témata, sebevzdělávají se, jsou o možnosti změny a implementaci nových přístupů a inovací přesvědčení a chtějí tyto znalosti šířit dál – ale doposud neměli prostor či odvahu. Psaní článků dávají možnost lidem naučit se interpretovat svoje nabyté znalosti ve srozumitelné formě. Mnohdy jsou totiž zdroje o této tematice v cizích jazycích. A jenom tvůj zájem, inspirace či dobrý nápad tě může dostat do oblasti, ve které se chceš realizovat!

Příležitosti nejen pro jednotlivce. Firmy jsou nepostradatelnou součástí.

Rozšíření povědomí o našem portále je pro nás důležité i z toho důvodu, že bychom rádi dostávali impulz i od firem, které se snaží svoje podnikání vést udržitelným směrem a mají zájem prezentovat svůj produkt, získat názor a zpětnou vazbu na svoje aktivity (ať už započaté či plánované) ze strany potenciálních zákazníků. Zároveň mohou vyjádřit zájem o zahájení oboustranně výhodné spolupráce s dalšími projekty.
Máme totiž zájem vytvořit živou platformu, která bude sloužit jak k virtuálnímu, tak fyzickému setkávání se jedinců i podnikatelů, jejichž vizí je udržitelný model rozvoje.

 

MISE – jak toho dosáhneme
1) Povědomí o Zajímej.se
Můžeme mít skvělou myšlenku a odhodlání ji realizovat. Můžeme dokonce začít skutečně jednat a projekt zahájit. Bez toho aniž by o tom však někdo věděl, je celá snaha zbytečná. Musíme o sobě dát vědět. A to co nejhlasitěji.
Nejde o to si zaplatit reklamu a čekat, jestli jsme dobře zvolili klíčová slova. Chceme, aby o nás bylo slyšet a abychom byli vidět. Naším cílem je dát šanci jedincům, kteří mají hlavu plnou nápadů, ale chybí jím odhodlání. Chceme zkřížit cestu těm, kteří na to čekají.

2) Portál pro sdílení informací a vytváření spolupráce
Zajímáš se a máš na určité téma možná i trochu kontroverzní názor, ale jsi přesvědčený/á o tom, že by právě takový přístup udělal současnou situaci lepší v budoucnu? Pojď se o svoje ideje podělit. Načerpej vědomosti a dej je na papír. My Ti k tomu dáváme prostor. Zadarmo.
Zakladatelé Zajímej.se jsou mladí lidé, které spojuje jedna zásadní věc – studium na Wageningen univerzitě v Holandsku. A proč to sem píšeme?

Ve Wageningenu jsme:
 se neučili znát problém zpaměti. Naučili jsme se pochopit jeho podstatu a umět přijít s reálným řešením.
 zjistili, že životní prostředí není jen o legislativě. Je to multidisciplinární problematika, která se musí řešit komplexně. A důležité je vnímat, že my všichni jsme jeho součástí.
 se naučili práci v mezinárodních týmech, kdy jedinec musí umět vyjádřit svůj postoj a obhájit si svůj názor.
 do svého žebříčku hodnot mezi první příčky zařadili pojmy jako respekt, touhu se vzdělávat, umění naslouchat a skutečně měnit svět kolem nás.
 se naučili jednat a být akční.

Naše platforma nemá žádné hranice. Zastáváme heslo, že každý je originál, což vede k tomu, že máme i odlišné pohledy na svět a to je právě, to co nás fascinuje. Protože, kdo se víc ZAJÍMÁ, víc VÍ. Dveře jsou u nás otevřené všem, jen mít nápad a neusnout na vavřínech, protože lenost je hrozná neřest. Pokud máte myšlenku, o které chcete dát vědět. Můžete to totiž udělat hned teď – laicky, ale s nadšením!
Prostě nejsme tady sami a chceme, abyste to věděli! A třeba se i inspirovali. Popřípadě sebrali všechnu odvahu a realizovali vaše sny. Rozumíme si?

Chceš-li přispět svým článkem, tak se ozvi na email recepce@incien.org a bude-li relevantní, tak jej rádi zveřejníme!

Dále nás najdete na www.incien.org
facebook.com/⁠incien.org.