Díky spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU Vám v INCIEN na portálu Zajímej.se pravidelně přinášíme zápisy z důležitých jednání týkajících se cirkulární ekonomiky a souvisejících témat s Green Dealem. Aktuálně přinášíme zápis z konference, která byla součástí Týdne průmyslu EU 2022. Pořádala ji Delegace EU vlády Navarry a cílem bylo sdílet osvědčené postupy při provádění nařízení o taxonomii na regionální úrovni, která vytváří pobídky pro malé a střední podniky směrem k cirkulární ekonomice. Zvláštní důraz byl věnován digitální a zelené přeměně.

Shrnutí základních informací k Taxonomii EU:

Taxonomie EU je klasifikační systém vytvářející seznam ekologicky udržitelných hospodářských činností. Cílem taxonomie je poskytnout společnostem, investorům a tvůrcům politik vhodné definice, aby se jejich hospodářské činnosti daly považovat za environmentálně udržitelné.

Základy rámce EU pro udržitelné financování zahrnují:

 1. taxonomii EU jakožto společná klasifikace ekonomických činností významně přispívajících k environmentálním cílům s využitím vědecky podložených kritérií
 2. zveřejňování informací pro nefinanční i finanční instituce s cílem poskytovat investorům informace nezbytné k rozhodování o udržitelných investicích
 3. širokou sadu nástrojů pro firmy, trhy a finanční zprostředkovatele, aby se odhalila udržitelná řešení pro investory a zabránilo se „greenwashingu“

Co je taxonomie EU:

 • Nástroj, který pomůže investorům a společnostem činit informovaná investiční rozhodnutí
  o činnostech udržitelných z hlediska životního prostředí za účelem identifikování míry
  udržitelnosti investice

Co není taxonomie EU:

 • Není to povinný seznam, do kterého je třeba investovat
 • Nejedná se o hodnocení „zelenosti“ společností
 • Nerozhoduje o finanční výkonnosti investice

Příležitosti pro malé a střední podniky:

 • Nástroj technické podpory pro členské státy za účelem rozvoje budování kapacit a technického poradenství pro zelené projekty
 • Technická podpora pro členské státy s cílem poskytnout malým a středním podnikům přístup k poradenským službám v oblasti udržitelnosti v celé EU a získat přístup k udržitelnému financování s nízkou administrativní zátěží
 • Taxonomický kompas EU: usnadnění použitelnosti a uplatňování rámců pro zveřejňování informací o udržitelnosti, a to i pro menší společnosti
 • Strategie pro malé a střední podniky zahrnuje bezplatné poradenské služby zprostředkované sítí Enterprise Europe Network, včetně nového prvku ve formě poradců pro udržitelnost a další služby pro udržitelnost, kteří podnikům poradí, jak mohou vyhovět nové evropské taxonomii

Na konferenci byly současně představeny příklady dobré praxe z firem a regionů a aktuálně probíhající projekty týkající se cirkulární ekonomiky, cirkulárních byznys modelů a navazujících témat.

Přehledný souhrnný zápis v českém jazyce si stáhnětě ZDE:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here