Města a obce

Principy cirkulární ekonomiky lze aplikovat na firemní, obecní, městské i státní úrovni. V rubrice Města a obce přinášíme články a reportáže o udržitelných novinkách a nových ekologických procesech právě na městské a obecní úrovni.

Manetech – technologie, která vytváří ekologické hnojivo z těžce zpracovatelných odpadů

Organický odpad na skládkách přispívá ke klimatické změně Pokud organický odpad končí na skládce, při rozkladu produkuje tzv. skládkové...
Circular Prague

Cirkulární sken Prahy přináší vizi města pro udržitelné nakládání s vodou a odpady

V loňském roce odstartoval projekt Cirkulární sken Praha, který měl za úkol podrobně zanalyzovat materiálové toky hlavního města a najít řešení, která...
Plastic bottles

Výzva k zavedení zálohování nápojových PET lahví a plechovek

Proč podporujeme zavedení zálohování v ČR? 1. Účinné snížení litteringu – nezákonně pohozených odpadků v prostředí
Skanska - projekt Botanica

Zkratky někdy fungují, obcházet životní prostředí se ale nevyplácí. Budoucnost vidím v práci s...

V oblasti stavebnictví patříte v Česku mezi lídry v tzv. udržitelném rozvoji. Co konkrétně toto označení ve vaší práci znamená?
Kontejner s odpadem

Obce bez odpadu 2019 – Startuje celorepublikový projekt pro samosprávy

Projekt je koncipovaný pro sídla do 3000 obyvatel. Poběží dvanáct měsíců a samosprávy se do něj mohou zapojit i během roku. Na...
Dobšice dvůr

Odpad zdrojem 2019: Příklad dobré praxe odpadového hospodářství v obci Dobšice

Jak funguje odpadové hospodářství v obci Dobšice? Jak říká sám starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský - osvěta týkající se separace odpadů byla a...
ptáci, skládka

Konec doby skládkové, díl č. 2: proč už nelze odkládat zákaz skládkování

V předchozím dílu jsme představili seznam argumentů, které vychází z tvrdých dat o provozu skládek, odpadovém hospodářství a rizicích požárů skládek v České republice.
Odpad zdrojem

ODPAD ZDROJEM 2019: Rozhovor s Jaromírem Manhartem

V rámci konference Odpad zdrojem jsme mluvili mimo jiné s ředitelem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jaromírem Manhartem.
Landfill

Pravda o skládkách, kterou možná nevíte

Počty požárů v oblasti nakládání s odpady tvoří značnou část celkového počtu požárů na území České republiky, kterých bylo v roce 2018 evidováno přes 20...

Vítejte v cirkulární dílně, část 2. – nábytek dostává druhou šanci

V prvním dílu reportáže jsme představili, jak funguje cirkulární dílna, v druhém dílu reportáže se podíváme více dopodrobna na nový projekt Re-Use,...