Re-use centra jako prevence vzniku odpadu, foto: Re-use Zábřeh

Re-use centra jsou místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Legislativně se tak liší od sběrných dvorů, kam patří pouze odpad. Komplexní poradenství v souvislosti s vytvářením re-use center nabízí obcím CIRAA, sesterská společnost Institutu Cirkulární Ekonomiky. V rámci výzvy OPŽP mohou obce získat dotaci na založení vlastního re-use centra. Své žádosti mohou podávat do konce července.

lidé na bleším trhu
V re-use centru můžete objevit poklady, foto: Unsplash

Jak to funguje?

Nyní ve sběrných dvorech končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, elektroniky, ale i dalších věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Jen málokdy se všechny tyto předměty dostanou k recyklaci a končí tak na skládce nebo ve spalovně. Re-use centra se zaměřují na prevenci vzniku odpadu a fungují na jednoduchém principu. Jejich posláním je motivovat občany, aby nepotřebné funkční věci ze svých domácností místo vyhození darovali centru, kde si je další lidé mohou převzít a nadále je využívat.

Jaké jsou výhody re-use center?

Re-use centrum neznamená pouhou práci navíc, mohou do obce přinést řadu výhod. Opětovné využití toho, co bychom jinak vyhodili, snižuje náklady na případné odstraňování odpadů. Výhodou je i vznik pracovních míst pro ty, kteří mají problém najít své místo na trhu práce. Z environmentálních aspektů je na místě zmínit naplňování legislativních požadavků MŽP v rámci předcházení vzniku odpadu, ale také zvyšování společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vytváření funkční alternativy k nadměrné produkci odpadu.

Některá re-use centra už v Česku úspěšně fungují

Projekt Re-Use aneb Druhý život věcí v Brně funguje už přes tři roky. Na šesti odběrových místech, tzv. reuse pointech, mohou lidé odkládat nepotřebné věci, které následně za symbolické ceny může odkoupit někdo, komu ještě poslouží. Vybrané peníze jsou investovány do Veřejné zeleně města Brna, na výsadbu květin. Od roku 2016 za více než 515 tisíc korun vyrostlo několik květinových záhonů po celém městě. Své Re-use centrum mají i města Chrudim, Zábřeh nebo třeba Heřmanův Městec.

V Brně v rámci re-use vznikl i malý obchůdek, kde si za symbolickou cenu můžete koupit některé z vyhozených věcí, foto: Brněnská drbna

Chcete re-use centrum také ve vaší obci?

Založit fungující re-use centrum není jenom tak. Důležité je nejen financování, ale i dobrá prezentace, aby se místní lidé centrum nebáli využívat. Právě proto CIRAA, nabízí obcím poradenství, a to mj. jak ušetřit finanční prostředky obcí v souvislosti s nakládáním s odpady, ale také, jak v tomto segmentu dokonce vydělat. Nezapomeňte, příjem žádostí v rámci 122. výzvy OPŽP na Re-use centra končí 31. 7. 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here