Firmy na podzim podepíšou memorandum o cirkulárním veřejném zadávání. Pilotní projekty odhalí jeho potenciál

Cirkulárně zaměřené zakázky prozatím nejsou tak rozšířené, což se ale může brzy změnit díky memorandu Green Deal. Foto: Unsplash.com

Cirkulární principy v rámci veřejného zadávání přinášejí obrovský potenciál pro úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic, méně emisí CO2 nebo nižší spotřebu fosilních zdrojů, vody a půdy. Je třeba si zároveň připomenout, že hodnota veřejných zakázek dosáhla v roce 2018 na částku 600 miliard korun a nadále roste. Změnou zadávání tak lze velkou měrou přeměnit fungování celého trhu a upřednostnit produkty, které jsou pro životní prostředí přínosem, ne zátěží.

Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, nicméně chápe cirkulární zakázky jako poměrně složitou problematiku a říká: „Cirkulární zadávání v zakázkách je specifické v tom, že je potřeba změnit myšlení lidí – stanovit si cíl, pak hledat funkční a promyšlené řešení, učit se praxí, prošlapávat nové cesty, všechny zkušenosti sdílet navzájem, získávat zpětnou vazbu a relevantně vyhodnocovat dopad a funkčnost navrženého řešení.“ Odměnou však může být široká škála ekonomických, environmentálních, ale i společenských benefitů. Jedním z nich je vznik nových pracovní míst, a to i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

V Česku je prozatím známější spíše pojem sociálně odpovědné zadávání, které mnohé instituce využívají a v němž se prvky cirkularity často objevují. Přímo cirkulárně zaměřené zakázky prozatím nejsou tak rozšířené, což se ale může brzy změnit díky memorandu Green Deal (toto jméno dostalo dříve, než Evropská komise představila svůj nový European Green Deal). Memorandum se letos na podzim chystá ve spolupráci s INCIEN podepsat řada českých veřejných institucí. Každý z účastníků Memoranda se zaváže k realizaci alespoň jednoho pilotního projektu s prvky cirkulárního zadávání. Zároveň dojde ke vzájemnému předávání zkušeností s ostatními účastníky na společných workshopech a seminářích.

Svítá na lepší časy?

Příklady dobré praxe ze zahraničí i z Česka ukazují, že cirkulární zakázky nejsou zdaleka jen fikcí. Například v holandském městě Venlo byla postavena nová radnice, založená na realizaci energeticky plně soběstačné budovy. Hlavním zadáním byla přeměna odpadů na zdroje nebo využívání obnovitelné energie a šedé vody. Nizozemské veřejné instituce se zase rozhodly raději obnovovat a renovovat existující vybavení namísto nákupu nového. U nás vyhlásilo Jihomoravské inovační centrum tendr na dodávku elektrické energie do budovy INMEC v brněnském Technologickém parku tak, že vedle nabídkové ceny byl rozhodujícím kritériem procentuální podíl energie, kterou účastník prokazatelně nakoupil z obnovitelných zdrojů. Na stavbu depozitáře pardubického muzea byl použit betonový recyklát pocházející z demolice bývalé školní jídelny, čímž bylo nahrazeno lomové kamenivo. Inspiraci se zkrátka meze nekladou.

INCIEN chystá v souvislosti s tématem cirkulárních veřejných zakázek mnoho aktivit, které budou představovány během léta a vyvrcholí právě podepsáním zmíněného Memoranda. Tématu veřejných zakázek se bude věnovat také konference Odpad zdrojem, pořádaná tentokrát v rámci URBIS Smart City Fair v září v Brně, protože realizaci cirkulárních zakázek lze považovat za zásadní nástroj pro rozvoj cirkulární ekonomiky v celém Česku. Cílem INCIEN je ukazovat lidem v souvislostech, že dobře nastavená poptávka i výběrové řízení a smluvní vztahy můžou být spouštěčem změny, která povede nejen k vyšší ekologické, ale také k ekonomické a sociální udržitelnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat