Středočeské inovační centrum ve spolupráci s INCIEN zahájilo přípravu Cirkulárního skenu

Středočeské inovační centrum zahájilo v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) přípravu Cirkulárního skenu Středočeského kraje. Cílem je získat ucelený přehled o Středočeském kraji z pohledu významu jednotlivých sektorů na produkci HDP, tvorbě pracovních míst a emisích CO2, doplněný o analýzu materiálových toků.

Tento přehled poslouží k identifikaci relevantních opatření z množiny osvědčených postupů a jejich prioritizace podle jejich využitelnosti v kraji.

Výsledek této práce bude sloužit jako východisko pro tvorbu akčního plánu pro cirkulární ekonomiku ve Středočeském kraji.

Zpracovatelem cirkulárního skenu je Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který se zaměřuje na inovativní environmentální management a má v této oblasti bohaté zkušenosti i díky realizaci Cirkulárního skenu pro město Prahu. Jeho zádkladními oblastmi pro rozvoj bylo téma vybudování re-use center, uzavření cyklu bioodpadu s využitím biocng pro dopravu svozových či jiných vozidel města a zaměření se na využití prvků cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkác. Ve všech prioritních oblastech dnes Praha navazuje akčními kroky a sken se tak stál základním východiskem pro prioritizaci. “Vypracování cirkulárního skenu je výborným startem k realizaci cirkulárních opatření. Cirkulární sken totiž ukáže, v jakých oblastech má kraj největší potenciál pro zlepšení a kam má tudíž smysl soustředit energii,” dodává k projektu Petr Novotný, který koordinuje tvorbu skenu pro Středočeský kraj.

Pokud jste zástupcem firmy, obce či instituce ze Středočeského kraje a rádi byste v participativních částech skenování spolupracovali nebo navrhli konkrétní nápady pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky do praxe, obraťte se na experty INCIEN. Kontaktní osobou pro projekt je Petr Novotný (petr@incien.org).

Zdroj původní zprávy: https://s-ic.cz/cs/cirkularni-sken-stredoceskeho-kraje/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat