Před pandemií byla v segmentu HoReCa velkým tématem zelená vlna. S několika lockdowny za sebou a mnoha, mnoha vydanými jídly v plastových obalech se může zdát, že je tento přístup mrtvý. Někde možná ano, ne ale u společnosti CPI, která využila právě krizi na to, aby implementovala rozsáhlý projekt s ekologickým přístupem pod názvem Join Pure Stay.

Jeho cílem je v roce 2030 dosáhnout snížení emisí a uhlíkové stopy v rámci celé sítě CPI až o 20 %. I proto budou hotely pod touto značkou od roku 2024 odebírat jenom čistou zelenou elektřinu. O tom, jak takový proces probíhá, vyšel rozhovor v časopisu HORECA s Michaelou Bielikovou, ředitelkou výcviku a rozvoje společnosti CPI Hotels.

Při zavedení eko programu jste spolupracovali i s INCIEN a digitálním odpadovým tržištěm Cyrkl. Jaké byly výsledky jejich auditů?

Ekologickým přístupem k vlastnímu životnímu prostředí, který ovlivňuje naše podnikatelské kroky ve společnosti CPI Hotels, se v naší síti zaobíráme už velmi dlouhou dobu. Založení vlastního ekologického programu JPS je jednotný směr a cesta ke stanoveným cílům. Jedním z hlavních cílů našeho eko programu je minimalizovat produkci a nastavit v naší síti co nejefektivnější třídění odpadu. Abychom mohli správně zanalyzovat původ a vznik odpadu a mohli tak zodpovědně implementovat separační plán, přizvali jsme si na pomoc odborníky na slovo vzaté z této sféry, INCIEN a Cyrkl. V jednom z našich největších hotelů, Clarion Congress Hotel Prague, jsme ve spolupráci s INCIEN provedli fyzickou analýzu odpadu. Na základě této analýzy jsme zjistili, že až 78 % směsného odpadu je nevyužitých. Tyto odpady můžeme ještě správně vytřídit a recyklovat. Odpad, který správně vytřídíme, se pomalými kroky prostřednictvím Cyrklu snažíme dále dostat do oběhu, aby se následně mohl ještě zužitkovat.

Do roku 2030 chcete snížit produkci skleníkových plynů o 20 % oproti roku 2018, jaké kroky jste pro to učinili?

Do roku 2030 chceme snížit intenzitu emisí skleníkových plynů až o 30 % ve srovnání s rokem 2019 (původně 20 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2018). Součástí strategie k dosažení nově stanoveného cíle je také závazek skupiny přejít do roku 2024 na odběr a nákup elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů. Mezi další identifikovaná zelená řešení patří provozní efektivita, CAPEX směřující k úsporným opatřením. Obnovitelné zdroje zůstávají samozřejmě nadále důležitou součástí naší strategie a je na ně kladen velký důraz. Do budoucna hodláme hledat další cesty ke snížení produkce skleníkových plynů, např. v oblasti odpadového hospodářství či u developmentu nových hotelů. Cíl snížení intenzity spotřeby vody o 10 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2018 zůstává neměnný.

Pro zajímavost, s naším nově přijatým cílem naplňujeme scénář, že svou činností způsobujeme oteplení pod 2 ºC. Abychom naplnili klimatický cíl, tzv. science-based target stanovený na 1,5 ºC, náš závazek by zněl 46% snížení intenzity skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2019. To je cesta, směr a výzva, které nás do budoucna čekají.

Zastavila pandemie váš eko program, anebo naopak urychlila jeho kroky?

Ambicióznější environmentální politiku jsme představili právě v době pandemie. Některá zelená řešení nejenže mají nižší dopad na životní prostředí, ale představují i finanční úsporu, např. při přechodu světelných zdrojů na LED, zavedení tzv. zeleného úklidu s ekologickými čisticími prostředky, postupné odbourávání plastů, ochrana vody, využívání lokálních zdrojů a komunikace s dodavateli ohledně nastavení vzájemné environmentální politiky. Nemalou pozornost jsme v rámci pandemie věnovali přípravě eko standardů, které nám nyní při postupném otvírání hotelů pomáhají plynuleji zaškolovat personál.

Jak motivujete hosty k ekologičtějšímu chování (menší spotřeba ručníků apod.)?

V první řadě se snažíme implementovat náš eko program do provozu hotelů hravou formou. Snažíme se o to, aby služby, které dodáváme, už byly co nejekologičtější, a my tak můžeme zodpovědně prohlásit, že našim hostům zabezpečujeme ten nejvyšší standard s použitím co nejmenšího množství chemikálií, které šetří nejen vodu ale i zdraví našich zaměstnanců a hostů.

Přišli jsme na to, že čistá voda přímo z kohoutku s lístkem čerstvé máty dokáže našeho hosta při příchodu potěšit stejně, ne-li víc než voda v plastové lahvi. Jedním ze skvělých příkladů tohoto eko přístupu je Mamaison Residence Downtown v Praze. Tento ekologický klenot v naší síti, a přitom v srdci velkoměsta, představuje naši solidaritu k přírodě a hosté nám v našem úsilí rádi pomáhají. Například když jsme v této rezidenci rozmístili koše na třídění odpadu na jednotlivá poschodí, odměnou nám byla pochvala od hosta, který si do té doby „tajně“ odpadky odnášel z hotelu, aby je mohl co nejlépe vytřídit. Odměnou pro nás všechny je pak zdravější životní prostředí.

Také se snažíte čerpat elektřinu z obnovitelných zdrojů. V kterém hotelu jste s touto změnou začali a jak budete pokračovat?

Součástí CAPEX pro rok 2022 pro náš největší hotel, Clarion Congress Hotel Prague, je výstavba fotovoltaických panelů na střeše budovy. Takto získaná energie by měla pokrýt minimálně 20 % energie spotřebované za jeden rok. V roce 2024 budou všechny hotely v síti CPI Hotels nakupovat 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Při nových projektech se zaměřujeme na studie, které nám umožňují technicky a operativně nastavit provoz tak, abychom tyto zdroje mohli čerpat v co nejvyšší míře.

Co dalšího eko program zahrnuje? Jaké jsou další kroky pro snížení vaší uhlíkové stopy?

V blízké budoucnosti nás čeká boj s plasty a jejich postupné odbourávání. Navazujeme tak i na nový zákon o plastech, který vstoupí v platnost od července. Naší snahou je minimalizovat spotřebu jednorázově balených produktů, i když momentální pandemická situace nám k tomu vůbec nepomáhá. Abychom mohli minimalizovat tento dopad, snažíme se nahrazovat všechny jednorázové produkty a obaly výrobky šetrnými k životnímu prostředí. Hledáme dodavatele, vypisujeme stále nové tendry a šíříme osvětu. Úspěšně se nám v naší síti CPI Hotels podařilo uvést do praxe program recyklovaného papíru, kterým jsme v naší síti zavedli používání papírových hygienických produktů vyrobených z recyklovaných tetrapaků.

Důkazem, že se snažíme dostat k přírodě blíž, jsou i naše včelky, které máme v 11 úlech na střeše Clarion Congress Hotelu Prague. Med včelstev ze střechy našeho hotelu byl v soutěži Český med v minulém roce dokonce oceněn zlatou medailí.

Velmi důležité je pro nás eko značení, které upozorňuje na přítomnost eko služby a volby navzájem. Do budoucna si pohráváme s myšlenkou zavedení elektromobility v rámci obnovy našeho vozového parku. Program JPS je postavený tak, aby nastavoval ekologická řešení ve všech odděleních našich hotelů a navzájem je propojil.

Velmi intenzivně pracujeme například s gastro odpadem. V naší největší kuchyni jsme uvedli do provozu kompostér na bázi mikroorganismů, který se nám velmi osvědčil. Zbytky z kuchyně nevyhazujeme, pečlivě je v chladicím boxu uchováváme a krmíme jimi naši Adélku, což je provozní název pro naši kompostovací mašinku, která měsíčně vyprodukuje asi 200 kg koncentrovaného kompostu. Kompost, který interně nedokážeme dále využít, dostáváme dále do oběhu prostřednictvím digitálního odpadového tržiště Cyrkl.

Jedním z našich nejnovějších ekologických projektů je nadčasový eko a smart hotel Comfort Hotel Prague City East, který jsme kvůli pandemii ještě neměli možnost naplno provozovat. Těšíme se, až současná doba covidová dovolí a my budeme moci opět přivítat hosty a dopřát jim pobyt v tomto krásném hotelu.

Jak přijímají tento program vaši zaměstnanci?

Zaměstnanci vnímají ambicióznější strategii pozitivně. Nejen mladá generace považuje odpovědný přístup k životnímu prostředí za důležitý a tato oblast ji zajímá. V rámci skupiny probíhá hlasování o Green Champions – oceňujeme kolegy, kteří přispívají k udržitelnému rozvoji.

Prostřednictvím eko programu Join Pure Stay dáváme našim zaměstnancům do ruky nástroj, s kterým mohou zodpovědně pracovat, a nabízet tak našim hostům službu, jež je bezpečná a s ohledem na životní prostředí i zodpovědná. Největší odměnou pro nás všechny je, když nám naši hosté dávají najevo svoji podporu a spontánně se přidávají k našemu společnému úsilí.

Více o časopisu a jeho předplatném najdete na tomto odkazu.

Projekt CPI byl pilotním projektem INCIEN. Detailně se tématu zpracovávání bioodpadu v INCIEN věnuje Petr Novotný, expert na cirkulární energetiku. V případě zájmu o konzultaci této problematiky se na něj neváhejte obrátit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here