Cirkulární sken

  Cirkulární sken je projekt Institutu Cirkulární Ekonomiky, v rámci kterého byly analyzovány materiálové toky v hlavním městě Praze. Cílem cirkulárního skenu bylo najít řešení na přechod fungování města na principy cirkulární ekonomiky a posílení soběstačnosti města. Sken identifikoval důležité oblasti Prahy z hlediska ekonomických a environmentálních dopadů a bylo navrženo více než 20 “cirkulárních strategií”. Tři pilotní projekty zahrnulo město do svých plánů na realizaci: vybudování vlastní bioplynové stanice, realizaci REUSE center a zavedení principů cirkulární ekonomiky a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek.

  Články týkající se tématu Cirkulární sken:

  Cirkulární strategie měst jako most k jejich udržitelnosti

  Pro opakující se dotazy na tipy ke klimatickým a cirkulárním strategiím na úrovni měst jsme se rozhodli připravit jejich seznam, kterým se můžete sami inspirovat. Vybrali jsme strategie ne dle jejich kvality v celé šíři rozsahu, ale dle jejich rozmanitosti zpracování, aby bylo zřejmé, že při zpracování podkladů pro strategie i akční plány je možné […]

  Žádný komentář

  Středočeské inovační centrum ve spolupráci s INCIEN zahájilo přípravu Cirkulárního skenu

  Středočeské inovační centrum zahájilo v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) přípravu Cirkulárního skenu Středočeského kraje. Cílem je získat ucelený přehled o Středočeském kraji z pohledu významu jednotlivých sektorů na produkci HDP, tvorbě pracovních míst a emisích CO2, doplněný o […]

  Žádný komentář
  Odpad zdrojem

  Pátý ročník konference Odpad zdrojem bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS. Zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

  Jubilejní pátý ročník konference Odpad zdrojem proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS Smart City na BVV v Brně, kvůli krizi navíc výjimečně v zářijovém termínu, ve dnech 2. a 3. 9. I díky svému výročí se letošní ročník bude zabývat bilancováním posledních pěti let a tím, kam se cirkulární ekonomika v regionech posunula. Stěžejním tématem […]

  Žádný komentář

  5 příležitostí, které cirkulární ekonomika nabízí městům a obcím

  Institut Cirkulární Ekonomiky a JRK Česká republika proto připravili článek, ve kterém vysvětlují, co je pro efektivní nastavení odpadového hospodářství skutečné podstatné a ve kterém zahrnují také získané poznatky z praxe velkých měst i malých vesnic, které se zapojily do projektu Obce bez odpadu. Cirkulární ekonomika znamená takový odpadový systém, který nevynechává žádnou část cyklu. Nikdy […]

  Žádný komentář
  Cirkulární sken, Praha, studie, cirkulární ekonomika

  Český překlad studie Cirkulární sken Praha je nyní veřejně dostupný

  Původní studie, která přinesla důležité poznatky o současném nakládání s přírodními zdroji a odpady v hlavním městě, je nyní dostupná i v českém znění. Cirkulární sken otevřel důležitá témata ve veřejném prostoru a přinesl vizi města, které nakládá s přírodními zdroji zodpovědně a cirkulárně. Ve studii najdete popis materiálových toků, díky kterému lze vysledovat, o […]

  Žádný komentář
  Circular Prague

  Cirkulární sken Prahy přináší vizi města pro udržitelné nakládání s vodou a odpady

  V loňském roce odstartoval projekt Cirkulární sken Praha, který měl za úkol podrobně zanalyzovat materiálové toky hlavního města a najít řešení, která posílí soběstačnost města a zároveň naplní vizi přechodu města na cirkulární ekonomiku. Členové projektového týmu společně se svými holandskými partnery Circle Economy a Magistrátem hl. m. Prahy poprvé představili výsledky skenu odborné veřejnosti […]

  Žádný komentář
  Odpad zdrojem

  Odpad zdrojem: blíží se konference pro obce zaměřená na cirkulární ekonomiku

  Už počtvrté organizuje Institut cirkulární ekonomiky konferenci zaměřenou na představitele obcí. Letošní ročník, který proběhne 28. a 29. března, se bude znovu zabývat tématy odpady, energie, voda, stavby a doplní je o nové – cirkulární radnice. Hlavním cílem konference je představit fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji v souladu s přírodou a cirkulární […]

  Žádný komentář

  Ozvěny konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

  Mnoho bariér v cirkulárním stavebnictví je možné překonat pomocí spolupráce, demytizace vlastností druhotných surovin a nové zdrojové platformě. Konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, která proběhla 20. září v Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská navázala na setkání stakeholderů z tohoto oboru v roce 2017. Z tehdejšího setkání vyplynula celá řada bariér, které brání zavádění cirkulárních principů do stavebnické praxe. Mezi […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů