Udržitelné globální hospodářství s nulovými emisemi uhlíku bude doslovně i obrazně stát na betonu

Svět čisté nuly v podobě nulové produkce CO2 potřebuje beton s nulovým obsahem uhlíku. Zde je návod, jak na to od Anthonyho Hobleyho, vedoucího mise Možné partnerství na Světovém ekonomickém fóru a Dinah Mcleod, generální ředitelky Globální asociace pro cement a beton.

Klíčové body:

  1. Udržitelné globální hospodářství s nulovými emisemi uhlíku bude doslovně i obrazně spočívat na betonu.
  2. Beton představuje 7% celosvětových emisí a po vodě je druhým nejpoužívanějším materiálem.
  3. Emise pocházejí hlavně z chemické reakce, která zásadně mění vápenec na cement, ale také z energie použité k výrobě vysokých teplot potřebných k jeho výrobě a transportu
  4. Dosažení čistých nulových emisí bude vyžadovat více než závazky výrobců.
  5. Bude to vyžadovat silné signály na straně poptávky, aby se prokázalo, že existuje trh s nízkouhlíkovým cementem a betonem; spolupráce mezi zákazníky a regulačními orgány; a aby byly využívány efektivněji

Další detaily:

Beton poskytne základy pro zelené energetické systémy, infrastrukturu odolnou vůči klimatu, pro zdravé a bezpečné bydlení, pro čistou vodu a pro nízkouhlíkovou dopravu po celém světě. Bude ústředním bodem pro splnění mnoha světových cílů udržitelného rozvoje. Udržitelné globální hospodářství s nulovými emisemi uhlíku bude doslova i obrazně spočívat na konkrétních akčních krocích a beton v nich bude hrát zásadní roli.

Průmysl stavebnictví již dlouho uznává, že musí jednat. Od roku 1990 snížil intenzitu uhlíku ve sých produktech o 20%. V loňském roce vydala Globální asociace pro cement a beton (GCCA) prohlášení o klimatických ambicích, které stanovují cíl dodávat uhlíkově neutrální produkce betonu do roku 2050 s využitím prvků cirkularity. Asociace sdružila 40 předních světových cementářských a betonářských společností (což představuje přibližně 40% celosvětové výroby slínku), kteří podepsali smlouvy o náročném přechodu k eliminaci dopadu odvětví na klima. Toto prohlášení je uznáním rostoucí naléhavosti klimatické krize.

Příležitosti z inovací

Sektor výroby betonu má řadu možností, které může pomoci snížit jeho uhlíkovou stopu. Alternativní paliva a elektrifikace pecí mohou fosilní paliva vytlačit z klasických energetických mixů a dopravní infrastruktura finálního produktu může být dekarbonizována taktéž. Účinnost využití materiálu lze maximalizovat, budovy mohou být znovu použity díky modulárnímu stavitelství a může být podporována recyklace (beton je 100% recyklovatelný). K řízení nevyhnutelných emisí z procesu lze také použít technologii zachycování uhlíku.

Cíl, který si průmysl stanovil, však není takový, kterého by mohl dosáhnout sám. Proto se ÚGKK spojil se Světovým ekonomickým fórem, aby zahájil iniciativu Konkrétní akce v oblasti klimatu (CAC) jako součást partnerství Mission Possible.

Spolupráce při vytváření poptávky

Dosažení čistých nulových emisí v betonu, stejně jako v jiných odvětvích náročných na uhlík, bude vyžadovat více než závazky výrobců. Silnou roli budou hrát signály na straně poptávky. Proto je pro naplnění cílů třeba nejen závazků výrobců, ale i zákazníků a regulačních orgánů. Inovace v zastavěném prostředí mají obrovský potenciál pro efektivnější využívání betonu a to od rekvalifikace a prohlubování znalostí v oblasti udržitelnosti a cirkularitě pro projektanty měst, designéry a architekty, což by mohlo být podpořeno větší jasností ohledně požadavků na nízkouhlíkové štítky a materiálově neutrálním souborem norem, který je připravován i v souvislosti s Green Dealem. Vládní regulační orgány by měly zajistit, aby se stavební předpisy zaměřily na udržitelnost a bezpečnost. V oblasti regulace bude taktéž čím dál více vyvíjen tlak na zvyšování cirkularity materiálů z důvodu dosahování limitů těžby základních stavebních prvků.

Skutečný přechod na udržitelnost a cirkularitu ve stavebnictví tak bude zahrnovat práci napříč celým hodnotovým řetězcem integrovaného prostředí s cílem poskytnout vizi konkrétního čistého betonu v kontextu cirkulární ekonomiky v rámci celého životního cyklu produktu.

Přístup Mission Possible Partnership se zaměřuje na tento druh přístupu založeného na spolupráci napříč aktéry. Má čtyřstupňovou teorii změn:

1) vytvořit koalici předních společností odhodlaných jednat;

2) vypracovat plán, který stanoví, jak toto odvětví do roku 2050 dosáhne nulové hodnoty;

3) pomáhat kritickým zúčastněným stranám rozvíjet závazky k akci;

4) a vybudovat tržní infrastrukturu potřebnou ke sledování a podpoře implementace.

Iniciativa je jednou ze sedmi vysoce ambiciózních platforem, které Mission Possible Partnership vytváří s uhlíkově náročnými, ale základními průmyslovými odvětvími. Každá z těchto platforem je navržena tak, aby vyvolala transformační změnu spojením předních průmyslových společností, jejich zákazníků, dodavatelů, investorů a tvůrců politik prostřednictvím spolupráce napříč odvětvími a mnoha zúčastněnými stranami.

Zdroj: Tisková zpráva WEF

Další zdroje: A net-zero world needs zero-carbon concrete. Here’s how to do it

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat