Oběhové hospodářství

  Oběhové hospodářství je alternativním názvem pro cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekonomika se často definuje jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Cirkulární ekonomika nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založené na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Tuto představu aplikuje ve světě lidí. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

  V porovnání s lineárním modelem, cirkulární ekonomika odděluje hospodářský růst od potřeby těžit nové a vzácné materiály. V realitě je toho dosaženo zaměřením se na materiálové úspory, opětovné použití, opravu a změnu ekodesignu výrobků nebo naplňování potřeb zákazníků novými službami namísto prodeje. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem a maximálním využíváním potenciálu výrobku.

  Cirkulární ekonomika je strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalým uzavíráním toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech oponuje našemu stávajícímu lineárnímu systému, kde jsou suroviny přeměněny na produkty, prodány a po skončení své krátké životnosti spáleny nebo skládkovány.

  Články týkající se tématu Oběhové hospodářství:

  Seznam metodik pro aplikaci prvků cirkulární ekonomiky do veřejených zakázek

  Od září 2020, kdy se konala konference ODPAD ZDROJEM, jež odstartovala založení platformy signatářů Memoranda o cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek, v Česku existuje první cirkulární dobrovolná dohoda. V INCIEN věříme, že je to první krok, který navazuje na ozkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci víceletého […]

  Žádný komentář

  Odpad zdrojem: Sušenky Dužinky vyrábí Biopekárna Zemanka z výlisků šťáv UGO

  Když jsme před dvěma lety začali společnými silami psát Manifesto Pale Blue Dot, mluvilij sme o tom, že naším cílem je hlavně společně tvořit a rozvíjet cirkulární koncepty tam, kde to bude dávat skutečný smysl po všech stránkách. Tedy pro duši, peněženku i přírodu. Dnes mezi členy vznikají projekty, o kterých se mi ani nesnilo. […]

  Žádný komentář
  Zdroj: VŠCHT

  Centrum CirkTech se zaměří na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela 24. června 2021 nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu lithia. Centrum je součástí Technoparku Kralupy a sídlí v areálu společnosti Lafarge Cement v Čížkovicích nedaleko Lovosic. Jeho […]

  Žádný komentář

  Nové dotace nabídnou podporu a motivaci firmám, které berou udržitelnost vážně

  „Jenom 9 % materiálů se recykluje a vrací do oběhu, a přitom cena plastů, kovů i dalších surovin letos vyletěla na rekordní hodnoty. To by měl být pro nás všechny impuls k tomu, proč se cirkulární ekonomikou zabývat. Leží zde obrovský nevyužitý potenciál a v Česku máme nespočet skvělých inovativních firem, které teď mohou získat […]

  Žádný komentář
  Autor: Lukáš Blažek, unsplash

  Cirkulární podniky předčí své tradiční konkurenty, říká průzkum společnosti Kearney

  Průzkum mezi 150 společnostmi z celého světa odhaluje výhody těch, kteří se zabývají modely oběhového hospodářství. 34 % dotázaných, které Kearney definuje jako “lídry”, uvedlo 5% nebo vyšší zlepšení základních výkonnostních parametrů v důsledku přechodu na produkty a obchodní modely v souladu s cirkulární ekonomikou. V této skupině 32 % respondentů uvedlo benefit zvýšení tržeb, 38 % […]

  Žádný komentář
  Ekonomie koblihy

  Kompas pro 21. století. Ekonomie koblihy nabízí nový pohled na fungování společnosti

  Rozevírající se nůžky mezi chudými a nejbohatšími, docházející suroviny, ubývající živočišné druhy. To je jen zlomek problémů, které se prohlubují každým dalším rokem, kdy se jako společnosti ženeme za vyšším HDP. Za bohatstvím, které se koncentruje v rukou 1 % lidí. Zažitou teorií většiny ekonomů přitom doposud bylo – a v mnoha případech stále je – představa, […]

  Žádný komentář

  291 milionů lidí na světě již má přístup k zálohovému systému, dalších 207 milionů přibyde do konce roku 2023. Bude mezi nimi i Česko?

  Mezinárodní platforma Reloop vydala 15. prosince 2020 nejobsáhlejší report Global Deposit Book 2020 o zálohových systémech pro jednocestné nápojové obaly. Report analyzuje a porovnává charakteristiky různých systémů na globální úrovni. Mezi klíčové poznatky ze studie patří následující fakta:  Data ukazují, že do konce roku 2020 bude mít 291 milionů lidí přístup k systému záloh pro jednocestné nápojové obaly a očekává se, […]

  Žádný komentář

  Jak je na tom cirkulární byznys v Česku? Odpověď poskytuje nová publikace Cirkulární Česko 3

  Institut Cirkulární Ekonomiky, Impact Hub, Direct People, Jihomoravské inovační centrum a digitální odpadové tržiště Cyrkl představili ve čtvrtek 2. 12. veřejnosti novou publikaci Cirkulární Česko 3. Publikace přináší pohled do zákulisí osmi firem – mapuje výzvy, kterým čelí, představuje jejich cirkulární řešení a výsledky, jichž s nimi dosáhly. Celkem jde o dvacet stran plných inspirace […]

  Žádný komentář

  Evropský EIT Climate-KIC přivedl do Česka zahraniční experty na klima. Pomáhali v Moravskoslezském kraji s nízkouhlíkovou transformací

  Organizátorem iniciativy pro Česko bylo letos Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které skrze polského koordinátora Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk propojovalo průkopníky v oblasti ochrany klimatu s vhodnými organizacemi. Během šestitýdenní stáže pracovali zahraniční profesionálové na projektu ozelenění budov Moravskoslezského inovačního centra a na systému hodnocení projektu POHO 2030 organizace Moravskoslezské investice a development […]

  Žádný komentář

  Přelomová izolace z recyklovaného materiálu vznikla v ČR, uplatní se ve vlacích a tramvajích

  Vyspělý akusticko-tepelně izolační materiál s vynikajícími parametry. To je nová izolace Envizol Train, kterou právě představuje technologická společnosti RETEX. Izolace je vyráběna z recyklovaného polyesterového materiálu, který tvoří 90 % výrobku. Vše je po skončení doby životnosti znovu recyklovatelné. Druhotná surovina pro recyklaci pochází z 90 % z automobilového sektoru a z 10 % z […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů