Nové Veselí dost možná znáte zejména jako proslavené bývalé prezidentem pádlujícím na člunu místního rybníku. Ono ale není jen rybník, hospoda a obchvat. Je domovem firmy Plastia, kterou znám už pěknou řádku let. Třeba i proto, že se jako jedna z prvních v Česku zajímala o cirkulární ekonomiku v době, kdy tu byl koncept ještě v plenkách a rok na to vyšla s designovým vermikompostérem, který dost možná zdobí i Vaši domácnost. Jestli zahradničíte, tak se skoro vsadím, že doma najdete květináč, lopatku, konvičku nebo prostě jednu z tisíců vychytávek na zahradu právě od této firmy. A ta se rozhodla pomoci lidem “uzavřít kruh” bioodpadů, které vznikají v domácnosti a měly by se vrátit do půdy. Kromě role umožňovače se ale staví i do pozice výrobce, který ladí výrobu plastů do posledního detailu. Nejžhavější novinkou z jejich dílny jsou designové nádoby, o kterých se už teď nebojím říct, že by ji chtěl mít doma prostě každý. Spojila tak sílu s know-how firmy Nafigate Corporation a na světlo světa přišla nádoba barvena lógrem.Pojďme se podívat, v čem je jiná. Cirkulární!

Když se spojí Lenka s Lenkou

Dovolím si trošku osobní úvod, protože jan Lenku Novotnou stojící za Plastia, tak Lenku Mynářovou z Nafigate znám velmi dobře. Namísto řečí konají, nemají rády polovičaté řešení a neustále koukají do budoucnosti zatímco ostatní drží zuby nehty status quo. Proto není divu, že se v týmu Plastia už dneska testuje značení produktů laserem namísto polepování samolepkami a udržitelnost je zakotvená nejen ve výrobě od volby materiálu po recyklaci všech nepovedených kusů, ale také v deklaraci udržitelnost. A prst na tepu doby drží i pokud jde o reporting ESG. “Protože značnou část naší produkce vyvážíme do Evropské unie, zcela naplno jsme již pocítili požadavky našich zákazníků v oblasti nové směrnice o nefinančním reportování CSRD a standardů ESRS,” dodává Lenka Novotná, která s novými produkty obráží celosvětové festivaly a výstavy a pravidelně na tuzemský trh přiváží inovace všeho druhu. A když se k tomuto přístupu přidá Lenka Mynářová, která oživila v projektu Hydal unikátní know-how výroby biopolymerů z odpadních olejů z restaurací a vývařoven a své znalosti rozšířila i díky mezinárodním projektům zaměřeným na využívání bioodpadů, je jasné, že bude výsledek precizní (mohla bych se dlouze rozepisovat, ale věřím, že moji důvěru ve znalosti Lenky lehce dosvědčí fakt, že je poslední tři roky předsedkyní správní rady INCIEN).

Tak se na to podívejme

Začněme tím neviditelným. Propojuje totiž dvojitou dávku cirkularity. Svým účelem zaprvé – je určena na sběr bioodpadu, který mnozí (většina podle našich fyzických analýz INCIEN) stále hází do směsného odpadu. A to dělá narozdíl od mnohých jiných zcela diskrétně a téměř neviditelně po celou dobu, dokud vaše zbytky (půdy radost) nedoputují do kompostéru, vermikompostéru nebo popelnice na bioodpad. Abyste dokázali pracovat s každou variantou, můžete si vybrat možnost používat nádobu s vnitřním kompostovatelným sáčkem, nebo zcela bez něj. V druhém případě budete šetřit za sáčky, a nádobou po použití budete vyplachovat. Je to jednoduché, neboť lze celou nádobu vložit do myčky na nádobí. Druhý princip cirkularity je ukryt v použitém materiálu. Části nádoby, nebo celá nádoba je obarvena recyklovanou kávovou sedlinou, která je produktem české firmy NAFIGATE Corporation. Kávová sedlina je posbírána po kavárnách, a principem kaskádové recyklace je zpracována do granulí, kterými je obarven polypropylenový základní materiál (vím, je toho najednou dost odborného, proto se k tomu ještě vrátíme).

Dobře dobře, ale v čem tkví tedy jádro toho cirkulárního pudla? 

A v čem je tedy plast, ze kterého je nádoba na bioodpad vyrobena, jiný? Používá přírodní přísadu na barvení (masterbatch), který je vyrobený z kávové sedliny. Ano, je čas položit si otázku, jestli je docela v pořádku míchat polymery s přírodními barvivy, protože se nabízí otazník nad budoucí recyklovateností mateirálu. I tady je tým napřed. Při finalizaci produkty proběhly všechny varianty testů, které bude považovat i nové nařízení Evropské unie se zkratkou PPWR (Packaging and packaging waste regultion), které se věnuje specifikaci konkrétních podmínek s cílem omezit plastové znečištění spojené s obalovým materiálem a vytvořit cirkulární podmínky pro obaly. A speciální pozornost věnuje i recyklovatelnosti. Proto proběhl jak třídící test na třídící lince SAKO v Brně, který potvrdil, že sedlina jako barva v plastu nijak nenarušuje proces třídění a technologie separace NIR správně detekuje druh polymeru bez jakýchkoliv obtíží. Následoval trojnásobně provedený test recyklovatelnosti materiálu, který potvrdil 100% recyklovatelnost bez ztráty vlastností. A jako třešnička na dortu je produkt i v souladu s designem pro recyklaci. V žebříčku hodnocení si vysloužil kategorii A, což znamená nejlepší a barviva ze sedliny nemají vliv na další recyklaci a nejsou ani dalším kontaminantem. Co si z toho tedy odnést? Produkt je v souladu s pravidly ekodesignu tak, aby umožnil cirkularitu použitých materiálů do absolutní míry.

Konkrétní položka do ESG reportingu? Coffee!UP. 

V projektu designu nádoby na odpad byl také poprvé použit koncept Coffee!UP. Ten stojí na třech principech cirkularity a udržitelnosti. Pro firmy, kterých se tak týká reporting ESG nebo patří do dodavatelských firem, které zavádí environmentální reporting, mám dobrou zprávu. V oblasti E, tedy environment a konkrétně sekci cirkulární ekononomika můžete využitím tohoto konceptu “odfajfknout” tři základní aspekty a postavit reporting na konkrétních krocích. V případě nádoby na bioodpad to konkrétně znamená:

1. Prevence vzniku odpadu: kávová sedlina je sbírána v režimu potravin a v rámci celého zpracovatelského řetězce je udržena v této kvalitě a dochází tak ke snižování množství bioodpadů. To je v prostředí České republiky, kde jí ročně vznikne 80 000 tun dost zásadní téma.

2. Repurposing: sedlina není dále využita jako káva, ale je jí dán nový účel. V tomto případě nahrazuje syntenticky vyrobené barvy pro plasty (masterbatch) přírodním a cirkulárním materiálem (tedy tím, který se mohl stát odpadem, byl ale precizně vytříděn a vrácen do oběhu).

3. Snížení uhlíkové stopy v produktech: každý kilogram kávové sedliny 6 kg CO2. Koncept využívá princip tzv. avoided sources, kdy nejsou používány primární zdroje.

Pokud Coffee!UP začnete používat i ve svých produktech, dostanete navíc přesné vyčíslení úspor v každoročním reportingu pro ten váš. Ten je v souladu s Taxonomií EU, která vyžaduje kvantifikovaná opatření v oblasti cirkulární ekonomiky. Nové projekty postavené na těhchto principů, včetně využití cirkulárních barviv s kvantifikovanými benefity může zlepšit podmínky provozního i investičního financování a čerpat prostředky určené na tato opatření.

Zatím dobrý. A co praxe? 

Shrňme si to. V Novém Veselí vznikla zřejmě nejkrásnější a nejdesignovější nádoba na bioodpad. Ta je navíc naprosto v souladu s cirkulární ekonomikou a to i přesto, že testuje novou technologii barvení vyrobenou z kávové sedliny. Splňuje všechny testy recyklovatelnosti a tříditelnosti, ale nabízí se zásadní otázka – opravdu funguje? Pokud patříte mezi nadšené třídiče bioodpadu, tak se vsadím, že jste doma již nejednou měli absolutně zamořenou kuchyni octomilkami. Třeba po víkendu, kdy jste si odjeli na chatu a na pár vytříděných kousků jste zapomněli. Dala jsem si tedy za cíl před tím, než o nádobě cokoliv napíšu, otestovat všechno “na vlastní zbytky”. Testování probíhalo od rozbalení po tento článek dva měsíce. A výsledek? Zírám. Myslela jsem si, že absence otvorů k větrání způsobí zapařování, zápach a tlení. Ale poprvé jsem narazila na řešení, kde máme bioodpad 3-4 dny bez zápachu, mušek nebo plísně. Navíc vypadá nenápadně, posloužila i na sběr ovoce nebo svačiny na výlet a častokrát i jako schovka na hračky.

A závěr prakticky

Málokdy doporčuji produkty. Jsem si jistá, že na bioodpad doma najde nádobu každý po svém. Pokud je ale bariérou pro třídění u Vás v domácnosti nádoba, která nebude hyzdit linku a nezpůsobí zamoření prostoru octomilkami, tohle je Vaše volba. Má objem 4 litry, které pohodlně postačí menší rodině na 3-4 dny, větší na jeden až dva (samozřejmě záleží na tom jak moc a co vaříte). Nádoba na bioodpad je na trhu od prázdnin za maloobchodní cenu mezi 500-600 Kč. Designově ladí s dalšími PLASTIA produkty určenými na kuchyňskou linku a to včetně nádobami na pěstování microgreens a regrow. Tak co, jak se Vám líbí?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here