Jak šetřit energii, vodu a další zdroje – a tím pádem i snižovat náklady a zlepšovat pozici svých firem v oblasti udržitelného podnikání – to vše se naučí pracovníci z výrobních a obchodních společností a nově i podniků komunálních služeb v Energy Scouts, jehož další ročník startuje v květnu. Odborní lektoři účastníkům zprostředkují znalosti z oblasti úspor ale provedou je i projektovým managementem i komunikačními a prezentačními dovednostmi. Účastníci budou během kurzu pro své zaměstnavatele navrhovat konkrétní úsporné projekty. Důležité je i dodat, že kurz navazuje na několikaletou a úspěšnou referenční zkušenost z kurzu Young Energy Europe, ale změnil svůj název. 

Fotografie z průběhu kurzu. Zdroj: https://tschechien.ahk.de/cz/business-services/kvalifikace-zamestnancu/fotogalerie-yee-2020

Projekt Energy Scouts CZ volně navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Young Energy Europe (YEE), který v České republice realizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) prostřednictvím své dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. od roku 2018. V letech 2018-2023 program v ČR absolvovalo 175 účastníků, kteří v týmech navrhli 77 úsporných projektů. Mnohé z těchto projektů se podařilo zrealizovat a přináší dnes firmám úspory energií i dalších zdrojů a tím i emisí CO2 či financí.

Od roku 2024 pokračuje ČNOPK v tomto typu vzdělávání prostřednictvím realizace projektu Energy Scouts CZ, který je pro roky 2024-25 podpořen z Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Kurz zprostředkovává informace z oblasti ochrany klimatu, seznamuje s důvody pro ochranu klimatu a představuje současný stav i příčiny a důsledky klimatických změn. Přináší průřez oblastmi činností, které mají pro ochranu klimatu a šetrnější nakládání s energiemi a dalšími zdroji největší význam. Upozorňuje, kde vznikají nejčastější problémy, kde lze dosáhnout významných úspor (energie, vody, dalších surovin, emisí skleníkových plynů), a informuje o možných opatřeních, jejichž realizací lze těchto úspor dosáhnout. Kurz se věnuje především tématům zvyšování energetické účinnosti / dosažení úspordekarbonizace průmysluvyužívání čistších druhů energie, lepšího hospodaření se zdroji, energetické efektivity budov i udržitelné mobility, zabývá se ale také výpočtem uhlíkové stopy v souvislosti se společenskou odpovědností.

Nedílnou součástí kurzu je práce na vlastních praktických projektech. Účastníci již v průběhu kurzu navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována. Při této činnosti je provází kromě odborných lektorů i lektoři měkkých dovedností (projektový management, komunikace, prezentace). V rámci projektu autoři vyčíslují nejen úspory daného zdroje, ale i úsporu CO2 (popř. jiného skleníkového plynu), kterou dané opatření přinese. Preferujeme návrhy menších a středně velkých opatření, která mohou být realizována v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu. Součástí kurzu Energy Scouts CZ budou i informace o možnostech přispívat k ochraně klimatu v osobním životě.

Projekt Energy Scouts CZ tak propojuje vzdělávání s praxí a je určen pro pracovníky nejrůznějšího zaměření. Může se jednat o zaměstnance průmyslových podniků, obchodních společností nebo sektoru služeb, ale také státní správy. Účastníci se hlásí ideálně ve dvou- až čtyřčlenných týmech, ve kterých pro svou firmu zpracovávají úsporný projekt. Účast v kurzu neomezujeme odborností ani dosaženým vzděláním. Většina zaměstnanců při vykonávání své pracovní činnosti přichází do kontaktu s procesy, při kterých jsou využívány nejrůznější zdroje a dochází k produkci emisí, nebo mají možnost takové procesy při své práci ovlivnit. Kurz účastníky naučí rozpoznat, kde jsou potenciální možnosti šetrnějšího nakládání se zdroji, a navrhovat vhodná opatření. Pokud porozumí principům udržitelného chování, poznají možnosti, jak omezovat množství emisí a procesy nastavit šetrněji, seznámí se s konkrétními příklady, mají pak možnost na tyto situace upozorňovat a navrhovat úsporná řešení. Může se jednat o opatření technická, ale i organizační.

Kurz se těší i velmi pozitivním ohlasům od bývalých účastníků i lektorů: “Díky účasti v kurzu Young Energy Europe 2018 jsem poznal spoustu zajímavých lidí, jak v okruhu přednášejících tak i mezi účastníky kurzu. Během přednášek jsem načerpal nové informace z oborů ekologie, ochrana klimatu, využití vody a cirkulární ekonomiky a zjistil jsem, že úzce souvisí s energetikou. Velice děkuji za výbornou organizaci a vysokou úroveň přednášek. Účast na kurzu rozhodně doporučuji.Jan Kuzdas / Agrostroj Pelhřimov, a.s. – absolvent kurzu YEE 2018

Poslechněte si příběhy bývalých účastníků i hodnocení kurzu ze strany lektorů a načerpejte inspiraci!

Přehled praktických informací:

  • Kontakt pro registraci a více informací : Dita Šépková, sepkova@dtihk.cz, Telefon +420 221 490 350, Mob +420 734 814 992
  • Podcasty s názory účastníků i lektorů
  • Fotogalerie z posledního ročníku pro představu průběhu kurzu
  • Kapacita kurzu: max. 30 účastníků (ideálně 2-4 účastníci na 1 firmu – týmová projektová práce)
  • Zvýhodněné cenové podmínky díky podpoře z fondu Next Generation EU.
    Konkrétní podmínky účasti (včetně cen) naleznete v přihlášce.
  • Registrace bude ukončena po naplnění kapacity, nejpozději však do 31. 3. 2024.
    Veškeré informace ke kurzu vč. harmonogramu a on-line přihlášky, naleznete na našich webových stránkách.
 
Společná fotografie z finálního dne prezentací projektů. Zdroj: https://tschechien.ahk.de/cz/business-services/kvalifikace-zamestnancu/fotogalerie-yee-2020

Máte zájem o vzdělávání v cirkulární ekonomice?

INCIEN Akademie je kompletní vzdělávací program Institutu cirkulární ekonomiky. Od roku 2015 pořádáme kompletní kurzy, přednášky pro zástupce byznysu, samospráv i škol, organizujeme exkurze a specifické výukové programy. Máte zájem o více informací, rádi byste ve spolupráci s námi uspořádali odborné edukační programy o cirkulární ekonomice i u Vás? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org. Garantkou INCIEN Akademie je zakladatelka INCIEN Soňa Klepek Jonášová.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here