Firma CTP se ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky snaží přeměnit své kanceláře na cirkulární. Pilotní projekt probíhá v kancelářském komplexu Spielberk v Brně. Analýza odpadu a materiálových toků, která byla prvním krokem projektu, například ukázala, že papírové ručníky tvoří 31 % veškerého odpadu vyprodukovaného v kancelářském komplexu a jejich nákup a odstranění v rámci nakládání s odpady stojí firmu přes půl milionu korun ročně. Jaké další kroky CTP chystá? A zbaví se papírových ručníků? O tom jsme si povídali s ředitelem firmy pro Stefanem de Goeij.

Důvodem, proč jste se rozhodli zapojit do projektu Cirkulární kanceláře bylo vytvořit pilotní projekt, který by se pak mohl začít uplatňovat ve všech vašich budovách, které jsou po celé Evropě. Proč jste si pro pilotní projekt vybrali zrovna kancelářský komplex Spielberk, který se nachází v Brně?

Naše ředitelství je v Praze a Incien také, proto jsme chtěli projekt udělat v Česku. Brněnský Spielberk je skvělé místo pro nastartování cirkulární kanceláře. Je to obrovský kancelářský komplex s významnými nájemci. Navíc máme v Brně nadšený tým zaměstnanců, který se do projektu vrhnul. 

Co vás motivovalo k rozhodnutí snažit se ve vašich budovách o cirkularitu? Byla to snaha ušetřit peníze, produkovat méně odpadu, stát se více udržitelnými nebo ještě něco dalšího?

Vaše otázka hezky popisuje naše hlavní motivace, ne nutně ve stejném pořadí. Hlavně jsme se ale chtěli poučit z našich minulých chyb, napravit je a ten dobrý postup pak zkopírovat a používat ve zbytku našeho portfolia. 

Studie odhalila pro mě docela šokující zjištění. Skoro 31 % směsného komunálního odpadu tvoří papírové ručníky. Překvapilo vás to také?

Ano. Hlavně když si uvědomím, že opravdu na všech toaletách, kam přijdu, jsou papírové ručníky. To je velká kopa odpadu. Momentálně děláme výběrové řízení na tryskové vysoušeče rukou. Ne jen pro Spielberk, ale i pro naše další budovy. Vybíráme z tryskových vysoušečů, které k vysoušení rukou používají silný proud studeného vzduchu. Díky tomu, že vzduch neohřívají, mají nižší spotřebu energie. Cirkulární fungování totiž není jen o odpadech, ale i o energiích.

Po ručnících je na druhém místě, co se týče potenciálu zlepšení, třídění biologicky rozložitelného odpadu. Jak hodláte bioodpad řešit?

Momentálně hledáme, jestli je v areálu možnost založit kompost a kompostovat na místě. Pokud ne, domluvíme se se svozovou firmou, která by bioodpad svážela do kompostárny nebo bioplynové stanice. 

Analýza odpadu ukázala, že pokud by se odpad vyprodukovaný v kancelářích lépe třídil, dala by se produkce směsného komunálního odpadu snížit z 302 kilogramů na pouhých 55 kilogramů ročně. Očekávali jste takový velký potenciál pro zlepšení?

Neočekávali, podobně jako s papírovými ručníky, i tohle číslo nám otevřelo oči. 

Přitom už se v kancelářích oficiálně odpad třídí, ale asi ne dostatečně, jak ukázala studie. Jak by se dalo třídění zlepšit?

Podle studie je pro zlepšení třídění hodně důležité, aby naši nájemci začali poctivě třídit. Proto teď začínáme se vzdělávací platformou, která bude nájemce vzdělávat, hlavně pomocí příkladů z dobré praxe.

Přemýšlíme také nad tím, že bychom nabídli nájemcům, že si koše na tříděný odpad a jejich vynášení vezmeme na starost. Mohli bychom tak dohlédnout na to, zda je košů dostatek a jsou na správných místech. Je taky těžké dohlížet na uklízecí firmy, aby tříděný odpad vysypaly do správných popelnic. Kdybychom měli jen jednu firmu s jasnými pokyny, šlo by to lépe.

Myslíte si, že se taková změna bude nájemcům líbit?

Věřím, že ano. Vím, že naši nájemci by rádi odpad třídili a přidali se k naší iniciativě.

Proto, aby zaměstnanci v kancelářích odpad třídili je důležité to, aby koš na směsný odpad byl pouze tam, kde jsou i koše na odpad tříděný. Pokud má každý pod stolem svůj koš a třídit se dá jen na chodbě, šance, že se zaměstnanec zvedne a odpad půjde roztřídit, je malá. Zvažujete, že byste koše z kanceláří odstranili?

Prvně musíme zjistit, jestli je tohle realistické řešení, se kterým by nájemci souhlasili. Pokud ano, pustíme se do toho.

Pracovat se zaměstnanci je pro cirkulární kanceláře opravdu důležité. Ve Spielberku pracuje okolo 5 tisíc lidí, jak je plánujete zapojit?

Momentálně pracujeme na vytvoření vzdělávací platformy, o které už jsem mluvil. Taky bychom chtěli uspořádat vzdělávací semináře, které by prakticky naše snahy zaměstnancům přiblížily. 

Cirkulární kancelář
Projekt Cirkulární kancelář pomáhá firmám zavést prvky cirkulární ekonomiky do jejich každodenního fungování. Po osobní konzultaci a podrobné analýze navrhnou odborníci z INCIEN konkrétní kroky ke změně. Typicky se projekt zaměřuje na oblast nakládání s odpadem, spotřebu energií a vody, ale vždy záleží na konkrétní situaci a požadavcích firmy.

Studie navrhla několik změn v oblasti šetření energií a vody. Tyto změny je ale těžší udělat v nějakém větším měřítku, protože budovy už stojí a implementovat všechny změny by vyžadovalo velké investice. Ale CTP má spoustu podobných komplexů po celé Evropě a některé se teprve plánují stavět. Použijete pro ně rady ze studie a vybudujete je tak, aby byly cirkulární nejen v třídění odpadu, ale i v tvrdé infrastruktuře?

Určitě. A nejen to, co jsme se dozvěděli z téhle studie. Momentálně jsme v procesu certifikace BREEAM In-Use celého našeho portfolia, což by nám mělo dát vhled do možných zlepšení našeho budoucího rozvoje.  

Studie navrhuje spoustu opatření. Co bude vaším dalším krokem?

Některé kroky už jsme začali podnikat – brzy z našich budov zmizí papírové ručníky. Momentálně se chceme zaměřit hlavně na třídění odpadu. 

Myslíte, že to bude úspěšný pilotní projekt? Můžeme očekávat, že se všechny budovy CTP stanou cirkulárními?

Věřím, že projekt vskutku uspěje. Máme správné nastavení mysli a všichni rozumíme tomu, proč je důležité se o cirkulárnost snažit. Pokud se všem budovám CTP podaří být cirkulární, čekají nás světlé zítřky. Ale máme před sebou ještě dlouhou a náročnou cestu. 

Zapojte se také
Chcete se do projektu Cirkulární kancelář také zapojit nebo se chcete zatím jen inspirovat, jak lze udělat vaši kancelář cirkulárnější? Ozvěte se INCIEN na e-mail projekty@incien.org a přečtěte si našich 10 základních tipů.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here