10 kroků k cirkulární kanceláři

Kancelářské potřeby

Institut cirkulární ekonomiky přichází s konceptem cirkulární kancelář. Jedná se o projekt, který radí kancelářím, jak fungovat podle principů cirkulární ekonomiky a tím šetřit peníze i životní prostředí. Cirkulární kancelář je po každého: od CSR manažera, který se snaží do společenské odpovědnosti svojí firmy zahrnout i odpovědnost environmentální, až po zaměstnance, který chce pracovat v prostředí, které je šetrné k přírodě.

Od cirkulární kanceláře k cirkulárnímu business modelu

Přeměnit fungování celé firmy na cirkulární je komplexní a časově náročný proces. Cirkulární ekonomika totiž není jen o odpadech, je o změně celého business modelu, eko designu, preferenci obnovitelných zdrojů a dalších klíčových prvcích, které lze aplikovat do firemních plánů a business modelu.

7 klíčových prvků cirkulární ekonomiky
- Změna business modelu
- zachování hodnoty, prodloužení životního cyklu již vyrobeného produktu
- odpad zdrojem
- preference obnovitelných zdrojů
- zahnrnutí digitálních technologií
- spolupráce cesta k vytvoření přidané hodnoty
- eko design pro budoucnost

Prvním krokem na cestě k cirkulární firmě může být přenastavení fungování kanceláře, místa, kde průměrný český zaměstnanec tráví až 1936 hodin ročně. Když totiž zvládnete přemýšlet o každodenním provozu kanceláří, kde všechny vaše plány vznikají, cirkulárně, lépe se vám pak budou cirkulární principy zavádět i do dalších procesů ve firmě.

Bezodpadová kancelář

Zero waste, v doslovném překladu nulový odpad, je koncept, který je v posledních letech velmi populární. Je to model pro fungování firmy, který jí pomáhá nastavit procesy tak, aby ve výrobě nevznikal zbytečný odpad i životní styl, který v každodenním životě nabádá lidi k tomu, aby se snažili co nejvíce omezit odpad, který produkují a tím šetřit přírodu, peníze i zdroje. Dosáhnout nulového odpadu je sice trošku utopie, ale hezký motivační cíl.

1. Zeptejte se zaměstnanců

Než se pustíte do zavádění cirkulárního nastavení kanceláře, analyzujte si současný stav. Pomůže vám to nastavit si další kroky na míru, stanovit si cíl a priority a taky mít s čím porovnávat výsledky vašeho snažení.

 • Jaké odpady v kanceláři vznikají a kam putují?
 • Jak funguje způsob stravování, jaké odpady vytváří?
 • Jaké je environmentální chování zaměstnanců?
 • Jak si fungování kanceláře hodnotí office manažer a kde vidí potenciál pro zlepšení?
 • Jak fungování kanceláře hodnotí zaměstnanci, kde vidí potenciál pro zlepšení?

Zaměstnanci se budou aktivněji zapojovat do přeměny kanceláře na cirkulární, pokud budou i žít podobným způsobem. K životu bez odpadu inspirují například holky z blogu Czech Zero Waste a jejich mobilní aplikace Bezodpadová výzva.

2. Třiďte odpad

Třídění odpadu je naprostý základ. Mějte dostupné koše na tříděný odpad, zrušte samostatně stojící koše na komunální odpad (vzdálenost ke koši hraje roli v ochotě třídit). S vybavením správných komponentů na třídění pomůže meneodpadu.shop. Soustřeďujte se na složky odpadu, které vznikají při běžné činnosti v kanceláři a vycházejte z analýz, které jsme udělali na začátku. Kromě běžných složek se zaměřte i na sběr drobného elektra, baterií nebo textilu (můžete uspořádat nevšední akci SWAP, výměnu oblečení a nebo z něj nechat vyrobit reklamní předměty).

3. Podívejte se do koše


fyzická analýza v administrativní budově úřadu (Zdroj: INCIEN)

Pro lepší pochopení toho, jaké odpady v kanceláři vznikají, v jakém množství a jak moc se třídí, je vhodné provést fyzickou analýzu odpadu. Při fyzické analýze odpadu se vysype směsný odpad a jeho složky se roztřídí podle druhu (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad a další) a zváží se. Množství ještě vytříditelných odpadů nám ukáže potenciál pro nastavení efektivnějšího třídění, váha nám napoví, kterého odpadu vzniká nejvíce (na ten bychom se měli zaměřit). 

Pro aktivní zapojení zaměstnanců můžete analyzovat i v menším měřítku. Společně se podívejte do koše v kanceláři. Jaký odpad v něm převažuje? Jak by se mu dalo předcházet? Nechte zaměstnance, ať přichází z vlastními návrhy, případné změny se jim pak budou lépe přijímat za své, když se budou podílet na jejich vzniku.

4. Vyhněte se věcem na jedno použití a snižte zbytečný odpad

 • Pijte vodu z kohoutku (pokud není chuťově dobrá, pořiďte si na ni filtr).
 • Na záchodech používejte ručníky nebo fukary na ruce. V případě že používáte ubrousky, nálepkou upozorněte zaměstnance, že k utření rukou bohatě stačí jeden.
 • Nepoužívejte jednorázové nádobí.
 • Sešívejte bezsponkovou sešívačkou.
 • Používejte mazací tabule místo flipchartů, pište na ně znovuplnitelnými fixy.
 • Nakupujte kvalitní a ekologické kancelářské potřeby, místo zvýrazňovačů používejte zvýrazňovací pastelky.

5. Tiskněte úsporně

Optimalizace tisku zvýší efektivitu, ušetří peníze i papír. Tiskněte oboustranně na recyklovaný a certifikovaný papír (FSC). Tiskněte černobíle a ekologickou barvou. Používejte znovunaplnitelné tonery. V této oblasti můžete spolupracovat se společností, která se zabývá optimalizací tiskového prostředí a analýzou využívání tiskových zařízení.

6. Stravujte se lokálně, zdravě a bezodpadově

Pokud máte přímo ve firmě restauraci či kavárnu, pro jejich přechod na cirkulární fungování se můžete inspirovat projektem cirkulární kavárny. Podporujte používání normálního nádobí, používání lokálních biopotravin, snižte nabídku masitých jídel.

V případě, že vám jídlo dováží cateringová firma, domluvte se s ní, aby vám jej vozila v jídlonosičích místo jednorázových krabiček. Pokud zaměstnanci chodí na jídlo mimo kancelář, doporučte jim restaurace v okolí, které nabízí bio a lokální potraviny. Pokud si zaměstnanci nosí jídlo v krabičkách, inspirujte je k nošení vlastních místo jednorázových (můžete mít nějaké erární v kuchyňce, pro případ, že si je zapomenou doma).

Nepoužívejte kávovar na kapsle, ale na zrnkovou kávu, tu nakupujte ideálně do vlastích obalů a ve fairtrade a bio kvalitě. Čaje kupujte sypané nebo v rozložitelných sáčcích (doporučujeme ty od Sonnentoru, které jsou navíc bio a české). Mléko kupujte ve vratném skle nebo v mlékomatu, vyzkoušet můžete taky rostlinné mléko v prášku (výhodou je, že se vám nezkazí). Pokud mají zaměstnanci v kanceláři k dispozici svačinky, nabízejte ovoce, sušené ovoce, oříšky, sušenky (ideálně nakoupené v bezobalových obchodech)

7. Ukliďte si před vlastním prahem

Ať už pro vás uklízí úklidová firma nebo máte na úklid zaměstnance, je důležité, aby pochopili, o co v cirkulární kanceláři jde a uklízeli podle vašich zásad. Zaměřte se na to, aby správně zacházeli s vytříděným odpadem a používali ekologické čisticí prostředky. Oba požadavky zahrňte do smlouvy.

Udržujte zdravou kancelář i své zaměstnance. Vyměňujte filtry v klimatizaci, nepřetápějte a větrejte. Pro vybavení kanceláře používejte přírodní materiály. Mějte v kanceláři živé rostliny (zalévejte je před koncem pracovního dne.)

8. Šetřete vodou i energiemi

Pokud stavíte novou budovu či momentálně rekonstruujete, zařiďte se na využívání dešťové a šedé vody. Pokud ne, vodou můžete šetřit i v rámjci jednoduchých změn. Na kohoutky použijte úsporné perlátory, na záchody šetrné splachovací zařízení.

Pro úsporu energií vyměňte žárovky na úsporné, nenechávejte elektronická zařízení v režimu stand-by a v případě nákupu nových preferujte ty energeticky úsporné, ideálně s desetiletou opravitelností. Vyberte si dodavatele energie s obnovitelných zdrojů. Doporučujeme firmu Nanoenergies.

9. Snižte uhlíkovou stopu z dopravy

Ve městech můžete podpořit ekologickou dopravu příspěvkem na MHD, podporou cyklistiky (bezpečné parkování, možnost sprchy) či chůze. Pokud sídlíte mimo město a většina zaměstnanců do práce dojíždí, podporujte je v carpoolingu – sdílení auta. Preferujte videokonference před osobní účastí na jednáních na opačné straně světa. Svoji uhlíkovou stopu
offsetujte – “vykupte” zelenými projekty.

10. Cirkulární dary a reklamní předměty

Vyhněte se rozdávání nesmyslných reklamních předmětů nebo dárků. Pokud už nějaké reklamní předměty potřebujete, vybírejte ty, které mají praktické využití a jsou vyrobené z odpadu. Například firma Respiro vdechuje nový život a příběh odpadu z firem: vyřazeným reklamním banerům, které dokáže přetvořit v batoh, či tašku. Snaží se velmi kreativně přijít na to, jak odpad, který ve firmě vznikne přetvořit v dárkový předmět, vizitku, či praktické prkénko. Firma Forewear vytváří dárkové předměty ze starého textilu, Tierra verde upcykluje pytle od surovin pro výrobu.

Pokud nevíte kde začít, chcete rady šité na míru Vaší firmě, máte zájem o osvětu (pořádání workshopů) zaměstnanců a spolupracujících firem, chcete udělat analýzu stávajícího stavu a posvítit si na odpady a chcete se stát cirkulární firmou a vykročit vstříc změně, neváhejte kontaktovat Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat