Města zavádí systémy na třídění gastroodpadu. Podporou jim je společnost JRK.

Přestože v jiných částech Evropy, například v mnoha regionech severní Itálie, se kuchyňský odpad z domácností již úspěšně třídí a zpracovává, ČR zatím zůstává s tříděním...

Společnost HUTIRA necílí jen na zisk. Důležitější roli v jejich firemní filozofii hraje pozitivní...

Kdy jste si začali pohrávat s myšlenkou zpracovávat odpady? Radek Kundrata: Již někdy v letech 2013–2014 jsme začali pokukovat po různých...

Společenská odpovědnost je pro společnost HUTIRA základem podnikání

Kde jste se poprvé setkali s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN)a co vás vedlo ke spolupráci s ním? Radek Kundrata: Věděli jsme,...

Bioekonomika skýtá možnost snížení emisí i posílení energetické soběstačnosti

Fakt, že prozatím u nás zůstává velká část biologicky rozložitelných odpadů nevyužita, se zdá být až nelogický. Vytříděné bioodpady (zbytky jídel, prošlé...

INCIEN představuje první studii materiálových toků expandovaného polystyrenu v ČR

Sdružení EPS ČR si dalo ambiciózní cíl ve sběru a recyklaci odpadního expandovaného polystyrenu (EPS). V první řadě je ale potřeba pochopit,...

Nové dotace nabídnou podporu a motivaci firmám, které berou udržitelnost vážně

„Jenom 9 % materiálů se recykluje a vrací do oběhu, a přitom cena plastů, kovů i dalších surovin letos vyletěla na rekordní...

Příroda ani veřejné rozpočty nejsou dojnou krávou!

Téma cirkulárního nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi lze považovat za klíčové téma následujících let. Jednak z důvodu, že jde o...

INCIEN spouští druhý ročník online kurzu Cirkulární zadávání

Praha 25. května 2021 – Institut cirkulární ekonomiky chystá na podzim druhý ročník online kurzu Cirkulární zadávání, a to v oblasti veřejných zakázek...

Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání

Praha 13. května 2021 – Pod hlavičkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se uskuteční již pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství. Fakulta...

Novinky ze světa cirkulárního zadávání

INCIEN prosazuje téma cirkulárního zadávání skze Memorandum cirkulárního zadávání s cílem navázat na holandský koncept tzv. Green deals, které se zaměřují na testování netradičních...