Představujeme adaptace, které nás nejlépe připraví na změnu klimatu. Hlasujte a vyberte tu nejlepší

Soutěž Adapterra Awards pořádaná Nadací Partnerství hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu. Shromažďuje je v inspirativní databázi, oceňuje a propaguje. Díky tomu se ukázkové projekty mohou replikovat na dalších místech v České republice. Do letošního pátého ročníku se přihlásilo 115 projektů, což je nejvíce v historii soutěže. Dnes představujeme 21 finalistů. Seznamte se s nimi, vyberte projekt, který se vám líbí nejvíce a udělte mu Cenu sympatie. Hlasujte na adaptrerraawards.cz.

Soutěž Adapterra Awards organizuje Nadace Partnerství, největší česká environmentální nadace, ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting. Záštitu letošnímu ročníku udělil Ministr životního prostředí a místopředsedkyně Senátu. Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které pomáhají postupně připravovat českou krajinu a města na změnu klimatu. Nejčastěji tak zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům jako jsou vichřice či povodně. Adaptace soutěží o pět hlavních cen. Čtyři v kategoriích: Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina, Pracovní prostředí, vybírá porota složená z předních českých odborníků na adaptace. Cenu sympatie uděluje veřejnost v hlasování, které právě teď začíná. 

„Z letošních postupujících 21 finalistů je letos nejvíce, tedy dvanáct, těch krajinných. Tyto adaptace pomáhají udržet úrodnou a vlahou půdu, představují přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření nebo obnovu mokřadů a tůní. Dále postoupily čtyři budovy, čtyři veřejná prostranství a dokonce jedna společnost se svým výrobním postupem,“ shrnuje letošní ročník koordinátorka soutěže Andrea Křivánková. „Ze strany autorů soutěžních projektů stejně jako při zasedání poroty jsem vnímala větší klid a uvolněnost po posledních letech, které byly ovlivněny šoky ve společnosti. Myslím si, že i proto mělo letos více autorů chuť a čas přihlásit svůj projekt do naší stále oblíbenější soutěže.“ 

Každý z finálových projektů navštívil nejméně jeden porotce. Se všemi finálovými projekty se potom osobně seznámili organizátoři soutěže. K tomu, aby zvládli v krátkém čase objezdit téměř celou republiku, jim pomohl jeden z partnerů soutěže, kterým je společnost Kia. Zapůjčila Nadaci Partnerství svůj elektromobil KIA model Niro EV. Navázání spolupráce shrnuje generální ředitel společnosti KIA Czech Arnošt Barna: „Zajištění trvale udržitelné budoucnosti je pro nás v KIA strategickým tématem. Na jeho naplňování pracujeme nejen změnou našich produktů, ale také spoluprací s relevantními partnery nabízejícími konkrétní řešení. Na globální úrovni je to projekt Ocean Cleanup, v České republice se pro nás přirozeným partnerem stala Nadace Partnerství a její projekt Adapterra Awards. Kombinuje totiž inovativnost, odbornost a reálný pohled na konkrétní řešení. Jde přitom o hodnoty, které jsou blízké právě i naší společnosti.“ 

Při příležitosti odhalení finalistů začíná také hlasování veřejnosti, která vybere Cenu sympatie. Tuto cenu podpořil letošní nový partner soutěže společnost Deloitte. Vítězi Ceny sympatie daruje 50 tisíc Kč na rozvoj adaptačních opatření.

Miroslav Lopour, expert na problematiku energetické udržitelnosti a regenerace krajiny z Deloitte, doplnil odbornou porotu o svou ekonomickou expertízu. ,,Při nastavení spolupráce s Nadací Partnerství pro nás bylo důležité najít smysluplné projekty s dlouhodobým pozitivním dopadem na firmy i veřejnost. Adapterra Awards naplnila naše očekávání především díky propojení udržitelnosti, inovací a důrazu na komunitní rozvoj. Tyto aspekty vnímáme jako klíčové a klademe na ně velký důraz i u nás v Deloitte. Proto mi je ctí být jedním z porotců soutěže, a mít tak možnost seznámit se s pestrou paletou projektů, které se zabývají důležitými tématy jako jsou zadržování vody v krajině či regenerativní zemědělství,” shrnuje svou spolupráci pan Lopour.

Vítězné projekty vyhlásí Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení spojeným s konferencí 1. listopadu 2023 v Praze. 

Seznamte se s letošními finalisty soutěže:

Doplňkové materiály:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat