Na setkání pracovní skupiny Českého cirkulárního hotspotu zazněly klíčové podněty k připravované legislativě povinného sběru textilu

Diskuze k tématu povinného sběru textilu proběhla v Ostravě, v prostorách Moravskoslezského inovačního centra (MSIC), který je ambasadorem Hotspotu. Kromě členů ČCH jako jsou ARETEX, Malfini, Cirkulo, Entity Systems, BASF nebo Moment se diskuze zúčastnil i odpadový hospodář města Ostrava a další zájemci o dané téma (spolek Kapradí, firma SeePoint).

Město Ostrava a členové ARETEX (Dimatex, Diakonie Broumov, Etcimex) sdíleli své zkušenosti z praxe se sběrem textilu. Největší úskalí spatřují v absenci dat a přehledu o materiálových tocích textilu, chybějící poptávku po textilním recyklátu a v komunikační osvětě podporující zodpovědné nákupy u spotřebitelů. Účastníci diskuze chtějí vést dialog tak, aby legislativa reflektovala úskalí sběru a dobré příklady z praxe. Jednohlasně se shodují na potřebě uvažovat o nových alternativách zpracování použitého textilního materiálu. Zvláště pak na zintenzivnění vývoje nových technologií, chemické recyklace i zvážení energetického využití spalování textilu.

Zkušenosti skupiny ukazují, že chybí informace pro občany, kam a za jakých podmínek nosit použité oděvy. Ve skupině panuje shoda, že je třeba problematiku sběru řešit na všech úrovních hodnotového řetězce, tedy od spotřebitele až po recyklační linku a zpracování recyklátu.

Izabela Lupieńská prezentovala roli MSIC v regionu a sdílela jak výsledky inspiračních cest ve Švédsku a Finsku, tak kontakty na zahraniční partnery k propojení pro potenciální budoucí projekty. Informovala o využívaných technologiích ke zpracování textilií pro materiálovou recyklaci a také o prototypování materiálů a výrobků na bázi zbytkových textilních materiálů a výrobních odpadů. 

Poté se již tradičně sdílely aktuality i výsledky z posledních průzkumů a analýz. Veronika Marešová z Cirkulo svou pozornost věnovala studii o nekalých praktikách fast fashion řetězců v oblasti sběru textilu od zákazníků. Odhaluje nesrovnalosti mezi tvrzeními značek a skutečným osudem monitorovaného oblečení. A cílem není poukázat na jednotlivé subjekty, ale na určité trendy a nebezpečí greenwashingu. Studie připomíná, že v rámci naplňování cirkulární strategie je potřeba myslet na všechny aktéry dodavatelského řetězce a sledovat celý životní cyklus textilního materiálu. 

Paul Jakubíček z Entity Systems představil aktuálně probíhající průzkum, který se zaměřuje na monitoring současného stavu ve firmách s ohledem na zavádění digitálního produktového pasu (DPP), a nabízí spolupráci při prototypování DPP.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) zmínil stěžejní body vyplývající z akčního plánu Cirkulární Česko 2040 pro období 2022-2027, a dotační titul na pořízení recyklačních linek a sběrných kontejnerů textilu. Zazněly i výstupy z konference PVO. Štěpán Vashkevich informoval o novém projektu INCIEN pro Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Centre) s evropskými partnery Circle Economy (NL), HUMANA (IT), The National Research and Development Institute for Textiles and Leather (RO), Fashion for Good (NL) a Matoha Instrumentation Ltd. (UK). Cílem je pomocí metodologie pro odpadové analýzy a analýzy toků odpadního textilu kvantifikovat a analyzovat složení textilií určených k opětovnému použití, recyklaci a likvidaci ve třech vybraných členských státech EU (Česká republika, Itálie a Rumunsko). Na tomto projektu bude INCIEN též spolupracovat se členem Hotspotu Aretex.

Exkurze členů pracovní skupiny Textil z Českého cirkulárního hotspotu v Malfini v Ostravě
Exkurze členů pracovní skupiny Textil z Českého cirkulárního hotspotu v Malfini v Ostravě

Odpolední část věnovala skupina návštěvě distribučního centra Malfini s nově spuštěným robotickým skladovacím systémem AutoStore. V rámci mapování hodnotového textilního řetězce nechybělo sdílení informací se zaměřením na cirkularitu a firemní udržitelnou komunitu. Prohlídku nového regálového uspořádání obsluhovaného 65 roboty a fotovoltaickou elektrárnou doplnila ukázka tisku demonstrována na produktech Malfini s mezinárodní certifikací GOTS a GRS.  

„Cílem robotizace je zefektivnit tok zboží při vyskladňování a naskladňování a tím současně snížit fyzickou náročnost práce”, říká technický ředitel MALFINI Michal Seltenreich.

„Praktické ukázky z praxe, sdílení know-how a společná doporučení k připravované legislativě patří mezi klíčové aktivity skupiny. Věříme, že zmíněné podněty od členů přispějí k další debatě s významnými stakeholdery a politickou reprezentací a také k naplňování cílů Akčního plánu. Definujeme priority směrem k podpoře udržitelné spotřebě textilních výrobků a také k podpoře třídění, opětovného použití a recyklaci textilních výrobků. V rámci skupiny chceme dále rozvíjet sladění s praxi napříč obory, “ uzavřela svým komentářem koordinátorka pracovní skupiny, Nina Hromádková za INCIEN. Další termíny této i dalších pracovních skupin najdete na webových stránkách, více o Českém cirkulárním hotspotu zde

Úvodní foto: profil Svitlana, Unsplash.com
Foto z Exkurze: Malfini
Fotky ze setkání v MSIC: LinkedIn INCIEN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat