Na zahradnické fakultě MENDELU startuje obor budoucnosti. Naučí Vás jak pěstovat chytře, cirkulárně a to i v době klimatické krize.

Možná byste to do ní neřekli. Je relativně malá, mimo ruch hlavních měst klasických univerzit a přesto drží prst na tepu doby. Řeč je o Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, která sídlí v nádherném prostředí Lednicko-valtického areálu. Za rohem tak máte jeden z nejkrásnějších zámků v Česku, za druhým vinné sklepy a nádherné stezky po českém “středomoří” a v budovách a na polích univerzity se můžete naučit jak pěstovat plodiny budoucnosti. A samozřejmě i to, jak v takovém oboru podnikat nebo se stát hybateli změn k lepšímu. Pojďte se o oboru dozvědět více! 

Patříte-li mezi studenty, kteří se chtějí dozvědět více o udržitelnosti, precizních technologiích nebo kvalitě potravin, zbystřete. Nový magisterský (ale i bakalářský) studijní program “Cirkulární horti-produkce” otevírá své brány. Tento unikátní obor v sobě kombinuje několik oblastí, které se zaměřují na dosažení synergického efektu v rámci udržitelnosti, zemědělství, ekologie a managementu. Současně ale studium umožňuje získat široké spektrum dovedností a znalostí v oblastech, které jsou klíčové pro řešení současných environmentálních a hospodářských výzev. Studenti mají příležitost získat praktické dovednosti prostřednictvím projektů, laboratorních prací a terénních cvičení, které jim umožňují aplikovat své znalosti ve skutečných situacích a během dvou let se naučí i jak navrhovat a implementovat ekologicky šetrná řešení v různých kontextech, včetně městského prostředí. Program pomáhá rozvíjet dovednosti, které mohou přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji. Tento studijní program je ideální pro ty, kteří se chtějí podílet na tvorbě lepší budoucnosti, respektující potřeby současné i budoucích generací.

Chcete víc detailů? Tady jsou! 

Forma studia je prezenční a rozdělená do čtyř semestrů. V těch se studenti mohou těšit na následující předměty (P – povinné, PV – povinně volitelné)

 1. semest nabízí P: Cirkulární ekonomika a bioekonomika, Energetické rostliny a využití biomasy, Zelená infrastruktura měst a Smart City, Precizní a HI TECH zahradnictví. PV: Zelené koření, jedlé květy a microgreens, Podnikový management
 2. semestr nabízí P: Urban farming, Recyklace a odpady, Udržitelný management krajiny, Zpracování lokálních surovin, Kolokvium oboru Mgr. 1, Odborná praxe, PV: Permakulturní techniky
 3. semestr nabízí P: Zahradnické biotechnologie, Standardy kvality a certifikační systémy, Cirkulární produkce (v AJ), Podpory a dotace pro zemědělství, PV: Extenzivní hospodaření
 4. semestr nabízí P: Hygiena potravin a nutriční toxikologie, Projektový workshop, Kolokvium oboru Mgr. 2, Diplomová práce, PV: IMHS Vinařství (v AJ)

Uplatníš se jako

 • Odborný pracovník v oblasti udržitelného zemědělství a zpracování surovin
 • Poradce pro oběhové hospodářství
 • Odborný pracovník v oblasti ekologického managementu podniku
 • Technik pro řízení kvality a hygieny potravin 
 • Konzultant pro oblast zelené infrastruktury a SMART technologií 
 • Specialista ve státní správě
 • Člen v týmu mezioborové i zahraniční spolupráci
 • Pozice v zahraničí známé jako Sustainability manager, Environmental manager

Naučíš se

 • Porozumět principům obnovitelných zdrojů a udržitelného využití přírodních zdrojů
 • Znalosti o různých energetických rostlinách a jejich využití
 • Porozumět konceptům SMART měst a zelené infrastruktury
 • Znalosti principů udržitelného managementu krajiny
 • Porozumět různým standardům kvality a certifikačním procesům v zemědělství a potravinářském průmyslu
 • Propagovat environmentální povědomí
 • Chápat přírodní souvislosti

Budeš umět

 • Aplikovat moderní technologie v rostlinné produkci a recyklaci surovin
 • Definovat a uplatňovat bezpečnostní a hygienické standardy v potravinářství
 • Navrhovat a implementovat cirkulární ekonomické modely a strategie
 • Používat biotechnologie pro zlepšení produkce plodin
 • Komunikovat s experty v jiném oboru a pracovat v interdisciplinárním týmu
 • Samostatně pracovat, analyzovat a syntetizovat fakta

Garant programu: doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., který je garantem zajišťujícím odborný dozor nad studijním programem. 

Státní závěrečná zkouška: Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška ze 2 okruhů (Okruh udržitelné a cirkulární produkce, Okruh technologický).

Kompletní informace najdete na webu faktulty a to jak o bakalářském, tak magisterském oboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat