3 důvody, proč předcházet vzniku odpadu

černá popelnice na odpad

Skládky přispívají ke změně klimatu

Skládky výrazně zatěžují životní prostředí a vytváří v krajině mrtvá území. Do ovzduší vypouštějí metan, skleníkový plyn, jehož klimatický vliv je řádově větší než u CO2. Představují nebezpečí kontaminace podzemních vod a půdy, zapáchají a ohrožují zvěř. Problémem je také obsah azbestových materiálů, jejichž vdechnutelná vlákna představují riziko vzniku rakoviny.

Neupravený odpad podléhá řadě chemických procesů, díky čemuž ročně vzniknou stovky požárů. Jen v roce 2017 bylo evidováno 840 ohlášených požárů skládek s následným únikem často toxických plynů do ovzduší a podzemních vod. Na skládkách se taky ztrácí cenné materiály. Věděli jste, že zlata najdete více na skládce než ve zlatonosné hornině?

Ze všech těchto důvodů mělo být v Česku ukončeno skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovaného odpadu v roce 2024. Ministerstvo Životního prostředí (MŽP) ale připravilo návrh nového zákona o odpadech, ve kterém vychází vstříc majitelům a provozovatelům skládek a odkládá konec skládkování až na rok 2030. Za zachování konce skládek na rok 2024 bojuje kampaň Konec doby skládkové.

Jen polovina vytříděných plastů se recykluje

V Česku se podle oficiálních údajů EKOKOMu podaří vytřídit 69 % plastových obalů. Podle aktuálních údajů se však daří reálně recyklovat, čili odeslat k přeměně na nový produkt, zhruba 50 % plastových obalů, které skončí ve žlutých kontejnerech. To znamená, že polovina z vytříděných plastů není recyklována, ale končí na skládce nebo je energeticky využita ve spalovně či v cementárně.

Odpad, který stále nacházíme v černých popelnících nebo i v těch barevných, není totiž vždy recyklovatelný. Obsahuje složky (zejména u plastového odpadu), které jsou pro recyklaci nevhodné. Jedná se o různé lepené kompozity, tvrzené plasty, PVC atd.

Nejlepším způsobem nakládání s takovým odpadem je ho vůbec nevytvářet, a to je výzva, v níž najdou prostor jak jednotlivci, kteří jednorázové plastové obaly ze svého života vyřadí, tak vládní nebo podnikatelský sektor, který má nástroje k tomu, aby tento systém ovlivnil shora.

Předcházení vzniku odpadu je efektivnější než třídění

Jakkoliv dobře by se nám podařilo odpady vytřídit a recyklovat, vždy bude pro jejich svoz a zpracování potřeba práce a energie. Jednodušším a efektivnějším řešením je proto odpady vůbec nevytvářet a předcházet jejich vzniku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat