Nová strategie povede k tomu, že podniky a výrobci budou muset uhradit plné náklady na recyklaci nebo likvidaci odpadu z obalů. Tím se změní systém nakládání s odpady tím, že se zvýší odpovědnost společností, které produkují škodlivý a těžce zpracovatelný odpad.
Ve strategickém dokumentu je však také zdůrazněna důležitost bojovat s potravinovým odpadem. Odhaduje se, že pouze ve Velké Británii ročně promarněno 10 milionů tun potravin a nápojů. Jejich likvidace je nákladná a nehospodárné nakládání s potravinami se projevuje i jako zvětšující se problém pro životní prostředí.

Jídlo a pití stojí za pětinou skleníkových plynů Velké Británie

V boji proti tomu vytvoří vláda pilotní program na snížení potravinového odpadu s podporou ve výši 15 milionů liber. Podpora bude zahrnovat přerozdělování potravin lidem v nouzi včetně bezdomovců a potravinových bank.
Michael Gove, tajemník pro životní prostředí, řekl: “Naše strategie stanoví, jak půjdeme v akčních krocích dál a jak snížíme, znovu využijeme a recyklujeme všechny naše odpady. Zavazujeme se k omezení naší závislosti na plastech na jedno použití, skoncujeme s nedorozuměním týkající se “recyklace” v domácnostech. Problém obalů vyřešíme tím, že znečišťovatele přinutíme zaplatit a ukončíme tak ekonomický, ekologický a morální skandál, kterým je samotná tvorba potravinového odpadu.”

Plán na pětadvacet let

Tato strategie je součástí 25letého Plánu ochrany životního prostředí, který byl oznámen tento rok a jehož cílem je zajistit, aby byla Británie i po Brexitu stále nasměrovaná k zelenému a udržitelnému rozvoji.
Michael Gove dodal: “Prostřednictvím tohoto plánu budeme upevňovat naše místo jako světový lídr v oblasti efektivního využívání zdrojů a ponecháme naše prostředí v lepším stavu, než jsme jej zdědili.”
Tuto zprávu následuje oznámení, že Spojené království předložilo nabídku uspořádat v roce 2020 COP26, což je další krok, který by v případě úspěchu posílil odhodlání vlády zůstat světovým vůdcem i po Brexitu.
Celou strategii si můžete přečíst zde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here