Obce

  Obce (a města) hrají zásadní roli při zacházení s komunálním odpadem, ať už směsným, nebo tříděným. Obce si mohou nechat vypracovat podrobné studie odpadového hospodářství na základě fyzických analýz odpadu, protože rozbor odhalí produkci jednotlivých druhů odpadů v SKO a případné mezery v jeho třídění. Následně je navržen způsob udržitelného nakládání s odpady, které v důsledku sníží náklady spjaté s vývozem odpadu.

  Existují různé způsoby zefektivnění odpadového hospodářství, například systémy „Zaplatíš, kolik vyhodíš“ (účtuje svoz směsného komunálního odpadu podle frekvence, podle hmotnosti nebo objemu a tím nabádá k většímu třídění) a „Sběr ode dveří ke dveřím“ (občané mají nádoby na třídění přímo u svých domů) jsou velice férovým a efektivním způsobem, jak ušetřit, protože občané platí jen za to, co vyprodukují a ti, kteří omezují objem odpadu a více třídí, zaplatí výrazně méně než ostatní.

  Články týkající se tématu Obce:

  Jak řešit odpad v obcích? Inspirace z Horažďovicka

  Každá obec může podniknout hned několik kroků k tomu, aby zlepšila své hospodaření s odpady. Na Horažďovicku se snaží svoje obyvatele informovat o tom, jak s odpady správně nakládat a jak předcházet jejich vzniku. Analýza odpadu ukázala, kde je ještě místo ke zlepšení. Nově se sváží bioodpad a třídí se popeloviny. V budoucnu by na […]

  Žádný komentář

  Analýza: Obce mohou vytřídit až 80 % odpadu!

  Čtyři pětiny odpadů vyprodukovaných v obcích lze vytřídit. Vyplývá to z analýz, které provedli zástupci společnosti JRK Česká republika a Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Analýzy proběhly v obcích zařazených do projektu Obce bez odpadu. Jak zkoumání probíhalo? Ve vybraných obcích byl proveden rozbor přibližně 500 kilogramů směsného komunálního odpadu. Pětičlenná skupina odborníků tento odpad manuálně roztřídila podle jednotlivých druhů […]

  Žádný komentář

  Úsporné Česko

  Jak se Češi snaží chovat úsporně ve svých domácnostech? Jak by je v tom mohl podpořit stát a firmy? Jak zavést koncept Smart city?  Na tyto otázky se snažili odpovědět experti v diskuzi Úsporné Česko.  Jak Češi (ne)plýtvají? Tři čtvrtiny českých domácností se domnívají, že se k životnímu prostředí chovají šetrně: odpovědně přistupují zejména k třídění […]

  Žádný komentář

  České samosprávy se vydávají na cestu k minimálnímu odpadu

  Každým dnem přibývají obce, které se zapojují do projektu „Obce na cestě k minimálnímu odpadu“ a vydávají se tak společně se společností JRK Česká republika s.r.o. a Institutem Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) na cestu ke snižování množství odpadů. Co je projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu? Projekt odstartoval začátkem tohoto roku na půdě Ministerstva životního prostředí, […]

  1 komentář

  Poprvé na sběrném dvoře

  Ráno na sběrném dvoře. U vstupu na nás čeká pan vedoucí provozu sběrných dvorů PSAS František Sedláček s širokým úsměvem na rtech. “No tak pojďte dovnitř, já vám ty základní věci popovídám v teple!”. Neprozrazuji, že už jsem na pár sběrných dvorech byla, protože mě dneska zajímá jediné: jak fungují pražské sběrné dvory z pohledu […]

  1 komentář

  Sekundární teplo z bioplynových stanic může vyhřívat subjekty i celé obce

  Stavby a projekty označované souhrnně jako „Green construction“ (zelené konstrukce) představují nový trend v moderní architektuře. Využívají recyklovaných materiálů a používání konceptů udržitelného designu, ale usilují i o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu a provozu. Do tohoto konceptu zapadají i projekty, které pomáhají obcím k větší energetické soběstačnosti s využitím obnovitelných zdrojů energie. Typickým příkladem jsou […]

  Žádný komentář

  Konference ODPAD ZDROJEM se zaměří na ucelenou a cirkulární vizi chytrých měst a obcí.

    Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD […]

  4 comments

  Od ledna se 10 obcí vydá na cestu k minimálnímu odpadu. Přidejte se!

  Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK Česká republika připravili pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit 10 českých obcí chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximální možné zvýšení třídění odpadu. A to vše díky zavedení mixu […]

  Žádný komentář

  Letos v obcích přibude kompostérů jako hub po dešti. Přinášíme tipy pro samosprávy i občany.

  Zastupitelé měst a obcí se po dlouhých měsících čekání dozvěděli výsledky 40. výzvy OPŽP v oblasti předcházení vzniku odpadů. Naprostá většina projektů se orientovala na pořízení zahradních kompostérů. Získáním dotace však začíná série aktivit, jejichž správné nastavní může významně ovlivnit jak finální podobu a kvalitu kompostérů, tak skutečné fungování kompostérů v praxi. Proto si dovolujeme […]

  Žádný komentář

  4. CirCOOLární výzva: I když to zní jako klišé – třiďte odpad!

  Globální souvislosti:  Odpady vznikají na celém světě. Na Zemi se v současné době (2013) podle odhadů vyprodukuje více než 1,3 miliardy tun odpadů. Podle předpovědí vědců by se tato hodnota mohla vyšplhat do roku 2025 až na 2,6 miliardy tun. Největšími producenty odpadu jsou nejbohatší světové státy v čele s USA, kde každý den vznikne okolo 620 […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů