Konference ODPAD ZDROJEM se zaměří na ucelenou a cirkulární vizi chytrých měst a obcí.

 

Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 vám nabídneme náš pohled na opravdu chytrá řešení, která lze spojit pod konceptem cirkulární ekonomiky.

Program konference ODPAD ZDROJEM 2018 nabídne prezentace konkrétních technologií i vizionářských přístupů, která mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 8.-9. března 2018 v Hotelu na Farmě v Choťovicích (Středočeský kraj).

„Chytré technologie mohou pomoci městům a obcím uspořit prostředky i zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. Zavádění inovací bez komplexní vize se však může minout účinkem. Na konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 proto chceme ukázat dobře fungující koncepty a promyšlené kroky, které dají rámcový impuls ke správnému zasazení inovativních přístupů do nového ekosystému města či obce,” představuje vizi připravované konference Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného hotelu Na Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci konference se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného umístění ekoinovativních technologií do praxe. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci, tak aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová.

Vystřídají chytrá města chytré obce?

Koncepty chytrých řešení již pronikají do českých a moravských měst. Nově však začínají rezonovat také u obcí a menších měst. Zaměřit se právě na obce, dává smysl, neboť ve městech a obcích do 10 000 obyvatel žije půlka české populace. Zlepšení životní úrovně v meších sídlech pak může jít ruku v ruce s regionálním rozvojem mikroregionů a krajských samospráv.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, který na akci představí možnosti zvýšení energetické soběstačnosti měst a obcí s příklady využití obnovitelných lokálních zdrojů energie k připravovanému programu dodává: “Stále cenově dostupnější řešení, jaké jsou lokální instalace obnovitelných zdrojů energie a baterií umožňují také obcím zvýšit svoji energetickou nezávislost. Normou se postupně začnou stávat pasivní kancelářské nebo školní budovy využívající solární energii z panelů umístěných na střeše nebo fasádě.“ Na konferenci se představí zajímavé příklady nejlepších realizací téměř energeticky soběstačných budov realizovaných v Česku i zahraničí. Sekce energie bude doplněna i o efektivní využívání odpadních materiálů, využívání energetického potenciálu odpadních vod či správně fungující spolupráce mezi obcemi a stávajícími bioplynovými stanicemi v jejich okolí.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost (Autor fotografie: Tomáš Slavík, 2017).

Více informací o konferenci naleznete na www.odpadzdrojem.cz

 

4 komentáře
 1. Zaujala mne následující veta k programu: Hlavním pilířem konference bude však, jak tomu bylo i v předchozích letech, efektivní odpadové hospodářství měst a obcí. Věřím, že budou případové studie veřejně publikovány, protože jsem se zatím nesetkal s jediným projektekt, kde by pojmy Efektivní a Odpadové hospodářsví bylo v harmonii

  1. Dobrý den, pane Rado. Děkujeme za komentář. Výstupy našich akcí jsou v naprosté většině vždy zveřejněny online – na webu MotivP formou videozáznamů. Můžete si tak o efektivitě v odpadovém hospodářství u příkladů praxe, které budeme prezentovat, udělat vlastní obrázek. Přejeme Vám krásné a klidné předvánoční dny.

 2. Pokud chceme změnit přístup měst k celé problematice odpadového hospodářství, nejen k cirkulárnímu řešení, potom musíme začít u voleb do zastupitelstev v příštím roce ne podzim. Jinak si budeme jen opakovat frázi, že je to běh na dlouhou trať. Chyba je již ve volebním systému, že volíme politické subjekty, které se schovávají následně za to, že nemohli prosadit svůj volební program. Chybí osobní odpovědnost zastupitele za dění v jeho volebním obvodu, protože žádný nemá. Když se s tím smíříme, tak nám zbývá vybírat a kroužkovat napříč politickými subjekty ty kandidáty, o nichž víme, že mají potřebný vztah k životnímu prostředí. Protože působím řadu let v samosprávě, vím o čem píši. Soňa Jonášová popsala velmi pěkně ve 12. čísle časopisu Odpady možnosti systému PAYT, ale rozhodl jsem se k tomu napsat právě proto tento názor.
  Novináři rezignovali na své poslání v osvětě a spíše utvrzují občany, že všechno na obcích je na starostech. Nic takového se však v zákoně o obcích nenajdete. Vše totiž rozhodují kolektivní orgány a v nich ti zastupitelé, o které jde nejvíce. Ono je to velmi pohodlné za vše dobré pochválit starostu a za každou chybu ho kritizovat. Jde ale hlavně o týmovou práci, mnohdy jsou viníci daného stavu někde jinde, nekdy i ti co se zasloužili o to dobré zůstávají utajeni. Trošku výjimečná situace je na malých obcích, ale již v malých městech s početnějšími zastupitelstvy záleží na většinovém názoru. Pokud radní, zastupitelé sami a další nejsou přesvědčeni, že je třeba začít u sebe, potom pro žádnou změnu ruku nezvednou. Mohu to doložit na mnoha příkladech při prosazování snahy zavést spravedlivější odměňování občanů za třídění odpadů, prodloužení cyklu svozu SKO, rozšíření svozu bioodpadu na celý rok, hledání řešení pro gastoodpady a další. Zvyšování tlaku na neukázněné v organizaci odpadového hospodářství ve městech rok před volbami u některých zastupitelů vyvolává kopřivku. Z cizího krev neteče a tak to zaběhlé hospodaření s obrovským množstvím rezerv klidně udržují, než by si dělali zlou krev. Občan do toho prakticky nevidí. Není valný zájem se zabývat neplatiči, formálně evidovanými na ohlašovnách městských úřadů, neplatiči z řad cizinců. Jak v praxi dopadne snaha změnit hospodaření s odpady bude záležet hlavně na tom, jací lidé zasednou na podzim v zastupitelstvech a tedy na tom, koho si tam lidé zvolí, tedy na nás všech, kterým tato oblast leží na srdci.

  1. Vážený pane Hatko, děkuji Vám za Váš komentář k článku. Když vídám rozsáhlou agendu starostů zejména menších obcí, kteří se po kandidování do zastupitelstva s touhou stát se aktivním občanem stávají vedoucí osobou a statečně s veškerými povinnostmi bojují, mohu jen říci – KLOBOUK DOLŮ. Starostové se starají o občany od kolébky doslova do posledních dnů a není to práce lehká. V malých obcích možná malé starosti, řekl by si člověk. Starostové a zastupitelé však svoji práci často vykonávají k běžnému zaměstnání a je to úloha nelehká. Ve větších obcích je již třeba vypořádat se nejen se širokou paletou témat, ale důležité je také najít soulad mezi mnoha zájmy, úhly pohledů, politickými stranami, rozdílnými vizemi… A zaměřit se třeba na téma odpadového hospodářství a hledat ideální řešení pro svoji obec nebo město – to je jen jedno z témat, které je potřeba řešit. A tak smekám před všemi starosty nebo zastupiteli, kteří chodí na naše akce a pomalu téma dostávají do svých samospráv. Nemáme univerzální klíč k úspěchu, ale snažíme se ukazovat směs faktorů, které k úspěchu vedou. Nejsme ani experti a odborníci s desítky let zkušeností (někteří z nás ano – a díky za to, kolegové!), ale věříme, že změna je možná a nehrajou vždy hlavní roli peníze, ale selský rozum. A často je to také o “obyčejných věcech” jako je skutečná chuť spolupracovat (bez ohledu na politickou příslušnost), ochota hledat kompromis, energie na to navštěvovat akce, které mohou inspirovat a následný elán k malým krůčkům vedoucím k realizaci. Často je potřeba občanská angažovanost, kterou jedinec se zájmem bude umět “převykládat” svým kolegům a nadchne i je. Žasnu u projektů, které se posunují díky schopným manažerům (kterými jsou často “jen referenti životního prostředí”), jež umí i na malých obcích velké akce. Největší úspěchy ale vidíme v místech, kde lidé věří “měkkým” investicím více než všehospásným velkým infrastrukturním změnám. K volbám se snad dostaví co nejvíce občanů. Věřím tomu. V lokálních autoritách – ať obecních či krajských vidí lidé největší autority a tak věřím v dobré výsledky.

   Přeji Vám krásné předvánoční časy.

   Soňa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat