Není kompostér jako kompostér. Proto vybírejte ty kvalitní, které Vám na zahradě vydrží dlouhé roky.

Zastupitelé měst a obcí se po dlouhých měsících čekání dozvěděli výsledky 40. výzvy OPŽP v oblasti předcházení vzniku odpadů. Naprostá většina projektů se orientovala na pořízení zahradních kompostérů. Získáním dotace však začíná série aktivit, jejichž správné nastavní může významně ovlivnit jak finální podobu a kvalitu kompostérů, tak skutečné fungování kompostérů v praxi. Proto si dovolujeme za INCIEN dle našich zkušeností přidat pár tipů, které mohou zastupitelům obcí pomoci s nastavením správného systému předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Časté otázky a odpovědi vyplývající se získáním dotace:

  • Byl náš projekt podpořen? Informace o tom, zda byl Váš projekt podpořen naleznete ZDE.
  • Co dál? Po tom, co byl Váš projekt zařazen mezi šťastlivce, jste byli zřejmě vyzváni ze strany SFŽP o doplnění relevantní částky vyplývající z ukončených výběrových řízení, resp. smluv o dílo, aby mohli na fondu připravit tzv. RopD (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).
  • Jaké termíny máme dodat fondu pro přípravu RopD? Pokud již máte vyhodnocené výběrové řízení a podepsanou smlouvu s dodavatelem můžete dodat velmi brzký termín, po RopD budete moci již realizovat nákup kompostéru. Pokud výběrové řízení terpve připravujete, uvažte kolik času potřebujete na přípravu zadávací dokumentace, vyhodnocení výběrového řízení a poté administraci s dodavateli. Doporučujeme minimálně 3 měsíce.
  • Pokud teprve výběrové řízení připravujeme, na co nezapomenout? Důležité je říct, že obec musí připravit zadávací dokumentaci, která by měla být v souladu s Pokyny pro zadávání veřejnechných zakázek OPŽP. Pro tvorbu kvalitní zadávací dokumentace můžete oslovit buď společnost, která Vám připravila celou žádost o podporu a nebo se do toho obec může vložit sama. Nejdůležitější je vycházet z již vyhotovených dokumentů, které byly součástí projektové dokumentace. Přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky jsou mimo jiné Technická specifika, na kterých si dejte hodně záležet. Důraz klademe na kvalitu kompostérů, šířku stěn, dostupnost ke kompostu ze všech stran, snadná manipulace, přístup vzduchu ke kompostu díky vnitřnímu žebrování kompostérů atd. Tomuto tématu jsme se věnovali ve článku Není kompostér jako kompostér. 
  • Jaké dodavatele oslovit? Oslovte ověřené dodavatele kompostérů, kteří již mají v České republice historii. Můžeme doporučit například firmu JRK, která se věnuje systémům nakládání s odpady v obcích již sedmým rokem a byla první, která k dodávkám kompostérů zajišťovala obcím osvětu. Samozřejmě jsou firmy další, my máme ale zkušenosti zejména s touto.

Nezapomeňte na osvětu už ve výběrovém řízení.

Některé firmy zajišťují při každé dodávce kompostérů i kvalitní osvětu. Není tomu tak však pokaždé. Proto můžete již ve výběrovém řízení (dále jen VŘ) uvést, že požadujete i proškolení občanů či poskytnutí brožur a materiálů s informacemi o správném kompostování. Perfektně funguje osvěta, která je provedena při rozdávání kompostérů. Prakticky si takový proces představte jako svolání zástupce každé domácnosti v předem daný čas například do místního kulturního domu, kde proběhne hodinová přednáška, dojde k podpisu smluv a odvozu kompostérů domů. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob rozdání kompostérů obyvatelům.

Chtějte kvalitu! 

Při nákupu kompostérů je totiž klíčová. Levné kompostéry vám mohou po třech letech vlivem počasí zkřehnout, plast popraská a dobrý záměr tak doslova velmi brzy končí v nádobě na odpad (v lepším případě v té na plasty. Jaké parametry můžete vyžadovat? Více informací najdete ve článku Není kompostér jako kompostér. 

Podpořte myšlenku recyklace – chtějte výrobky z druhotných surovin. 

Věděli jste, že na českém trhu jsou i výrobky ze 100 % recyklovaných materiálů? Chtějte je a dejte si tyto požadavky již do výběrového řízení. Snížíte tak ekologickou stopu produktu a přitom kvalita těchto materiálů je srovnatelná s primárními surovinami. Zároveň se díky uvedení parametrů týkajících se druhotných surovin do VŘ můžete zařadit do soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a která oceňuje obce, které podporují využívání druhotných surovin.

Zajímá Vás konkrétní dotaz týkající se kompostování v obci nebo byste rádi využili možnosti osvětových aktivit od neziskové organizace Institut Cirkulární Ekonomiky? Ozvěte se nám! 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here