Registrace do kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství otevřeny. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití zdrojů, a.s. a  Veolia Česká republika, a.s. Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přinesl účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové, ale pomohl jim i rozvíjet vlastní byznys v souladu se snižováním dopadů na životní prostředí.

Přínosy kurzu pozitivně hodnotí i skuteční experti z praxe, mezi kterými je i Ing. Pavel Berka ze společnosti REMAT GLASS. “Pracuji v odpadech již více než 20 let a je dobře, když získávám přehled o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech nakládání s odpadem, cirkulární ekonomice i legislativě.” Právě aktuální informace dávají v dnešní době firmám velkou konkurenční výhodu. Lenka Harcubová ze společnosti POTEX dodává: “Kurz nám rozšiřuje obzor, dává nám věci do větších souvislostí, jistě nám pomůže při rozhodovacích procesech v budoucnu. Komerčně očekávám náskok před konkurencí, až dojde na ‘lámání chleba’.”

Kurz oběhového hospodářství klade velký důraz na zkušenosti z praxe. V prvním ročníků se na kurzu vystřídalo více než 35 lektorů a profesionálů z praxe. Celá série třinácti seminářů byla navíc koncipována tak, aby účastníci pochopili rozsah tématu oběhového hospodářství v co největší komplexitě. Součástí byla navíc dvoudenní exkurze na technologická řešení recyklace odpadů a vod a práce na vlastních, individuálních nebo skupinových projektech.

Mezi dvaadvaceti studenty, kterými byli zejména odborníci z praxe, nechyběla ani Klára Hálová ze společnosti Karlovarské minerální vody, která ke kurzu dodává: “Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” Společnost Karlovarské minerální vody navíc v tomto roce oznámila zahájení výzkumných aktivit projektu Zálohujme?, jehož cílem je zjistit možnosti navýšení množství zpětně odebraných PET lahví v České republice. Výzkumná skupina, kterou tvoří společně s experty z VŠCHT a Institutu Cirkulární ekonomiky, vznikla právě na základě navázání úzké spolupráce v průběhu kurzu. “A tento projekt není jediný, začali jsme spolupracovat i s dalšími účastníky. Snažíme se, aby čerstvé informace, které na kurzu získali, mohli ihned aplikovat v praxi. „Pro nás lektory a je to navíc skvělá šance získat přímou zpětnou vazbu na možnosti zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe v českých firmách a místním prostředí,” dodává Soňa Jonášová z INCIEN.

„Jsem moc rád, že se nám na kurzu podařilo vytvořit velice přátelskou atmosféru. Již nyní víme, že účastníci kurzu by byli rádi v kontaktu i po jeho skončení“, říká odborný garant kurzu Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. „Na základě letošních zkušeností i zpětné vazby od účastníků kurz v příštím akademickém roce 2018/2019 ještě vylepšíme. Již nyní máme potvrzeny některé nové přednášející, především skutečné experty z praxe,” dodává Vladimír Kočí. V plánu na další rok jsou návštěvy moderních technologií recyklace a nakládání s odpady, zařízení na energetické využití odpadu a čistírna odpadních vod. Dlouhodobým cílem je pomáhat měnit myšlení účastníků, kteří mají často možnost měnit zaběhlé procesy ve svých firmách směrem k udržitelnějším modelům. Jen tak mohou české firmy čelit výzvám, které jsou spojeny se současným neefektivním využíváním zdrojům a tlakem na naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje. „Do roku 2030 bude muset až třetina pracovníků v ČR projít rekvalifikací, protože jejich původní profese buď zanikne, nebo se zásadně změní. Absolventi kurzu Oběhové hospodářství takovou rekvalifikací již částečně prošli,” dodává pan Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s.

Účastníci prvního ročníku kurzu Oběhové hospodářství. Zdroj: INCIEN.

Praktické informace a registraci naleznete na webových stránkách: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat