Konference Odpad zdrojem 2018 již zná svoji úhlíkovou stopu. Organizace CI2, o.p.s. provedla výpočet a Viktor Třebický z CI2 dodává: “Po zahrnutí dopravy účastníků (tam i zpět), ubytování (v případě hotelu Na farmě je počítána nulová stopa, neboť hotel disponuje obnovitelnými zdroji energie pro teplo i pro výrobu elektřiny), stravování a materiálů činí celková stopa 2607 kg CO2e.” Díky výsadbě stromů na Budiměřicku, jejichž náklady na výsadbu jsme již uhradili, se tak můžeme pyšnit osvědčením “Uhlíkově neutrální akce”. 

Jak je to možné? Konání každé konference s sebou nese vznik skleníkových plynů, které přispívají ke globální změně klimatu. Ať už díky dopravě účastníků do místa konání konference (spálení benzínu či nafty v osobních autem, spotřeba elektřiny ve vlacích apod.), zajištění ubytování účastníků či spotřebě energie na vytápění a osvětlení v Hotelu na Farmě, kde se konference koná. Tyto emise sice vzniknou, ale je možné je „zneutralizovat“.

Organizátoři konference ODPAD ZDROJEM 2018 se v souladu se zaměřením konference snažili zabránit vzniku zbytečných emisí a odpadů již při jejím plánování a organizaci. Soňa Jonášová uvedla několik aspektů, které hrají při výběru a organizace akcí pod taktovkou Institutu Cirkulární Ekonomiky roli: “Při organizace každé akce zvažujeme spoustu aspektů. ODPAD ZDROJEM je pro nás však klíčovou akcí a dopad na klima a soulad s principy cirkulární ekonomiky hraje hlavní roli. Proto jsme opět vybrali Hotel na Farmě v Choťovicích, který využívá teplo a energii ze sousední bioplynové stanice, na akci je dominantní domácí kuchyně včetně masných a mléčných výrobků vlastní výroby a i při samotné organizaci dbáme na spoustu detailů, které mají velký dopad. Zajišťujeme dostupnost košů na třídění všech odpadů, minimalizujeme tisk a když tiskneme, tak na recyklované papíry, účastníkům nabízíme upcyklované výrobky k zápiskům a také je třeba nabádáme ke sdílení aut či využití vlakové dopravy do blízkého Kolína, kde je můžeme vyzvednout. Snažíme se o zcela bezodpadový přístup a na akci nenajdete ani žádné jednorázové plastové výrobky.”

Na každé konferenci, jak již bylo řečeno, i přes snahu organizátorů, emise vzniknou. Ty jsou následně kompenzovány prostřednictvím offsetového projektu ve vybraném regionu České republiky. V případě této akce se bude jednat o výsadbu ovocného stromořadí na Cimbálku v obci Budiměřice ve Středočeském kraji[1].  Jedná se o výsadbu dřevin, které během svého růstu a života z atmosféry pohltí stejné množství oxidu uhličitého, jaké odpovídá zbylým emisím z konference. “I přes naši veškerou snahu víme, že má naše konání dopad na klima a tak je samozřejmostí, že když můžeme naše dopady eliminovat tak krásným způsobem, jako je výsadba stromů, které pomohou vázat CO2 z atmosféry, tak to s radostí uděláme. Věříme, že tak nastavíme dobrou laťku i pro stovky dalších konferencí, které se v České republice ročně konají,” dodává Soňa Jonášová.

Díky spolupráci s organizací CI2, o.p.s. byla vypočítána uhlíková náročnost celé akce a pro její vyrovnání budou vysazeny ovocné stromy ve stromořadí na Cimbálku v Budiměřicích na Nymbursku. Výsadba bude probíhat již 28. dubna. 

Největší položkou je doprava účastníků, protože mezi účastníky nechyběli ani zahraniční hosté cestující letadlem. Ubytování je na místě druhém. Třetí, avšak relativně malou část tvoří stravování, které v hotelu Na Farmě pochází zejména z lokálních zdrojů. Díky minimalizaci tisku je na posledním místě materiál.

Značku „UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE“ garantuje společnost CI2, o. p. s., která se problematikou změny klimatu a uhlíkové stopy dlouhodobě zabývá. Tato společnost zároveň ve spolupráci s obcemi zajišťuje offsetové projekty ke kompenzaci emisí. Více informací na http://www.snizujemeco2.cz/a http://ci2.co.cz/cs/uhlikove-neutralni-akce.

Kontakt pro další informace:

  • Viktor Třebický
  • CI2, o. p. s.
  • Tel. 777 697 388
  • e-mail: viktor.trebicky@ci2.co.cz
  • [1] http://snizujemeco2.cz/cs/prehled-projektu

Vypočítejte si i vy svoji uhlíkovou stopu! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here