Skládka
Skládka

Na našem území se nachází téměř 200 skládek, na které se vyváží miliony tun odpadů ročně. Skládky znečišťují okolní vodu, vypouští do ovzduší metan, hyzdí krajinu a zabírají zemědělskou půdu.

Ročně evidujeme přes 500 požárů skládek, při kterých dochází k dalšímu úniku škodlivin do ovzduší. Přitom až 75 % odpadů, které se povalují na skládkách, bychom mohli recyklovat a znovu využívat. Na skládky se dokonce vyváží cca 50 % plastových obalů, které Češi poctivě vytřídí do žlutých kontejnerů. Jenom proto, aby následně jejich práce přišla vniveč.

Celá tato praxe měla v roce 2024 skončit. Znamenalo by to začátek úplně nového odvětví – recyklačního průmyslu; vznik nových pracovních míst, výraznou redukci odpadků v naší krajině a také vítanou pomoc pro naše životní prostředí.

Bohužel se nyní projednává návrh zákona, který má konec skládek opět odložit, a to nejméně o 6 let. Jeho schválením bychom zahodili velké příležitosti a prodloužili dobu, po kterou budeme zbytečně škodit své vodě, vzduchu a krajině.

Podpořte výzvu a dejte svým politikům vědět, že i vy si přejete Česko bez skládek! Pokud máte stejný názor, podpořte tuto výzvu a dejte najevo, že s tím nesouhlasíte. Výzva bude předložena Ministerstvu životního prostředí, aby zachovalo původní rok 2024 pro zákaz skládkování využitelného a recyklovatelného odpadu místo nově navrhovaného roku 2030. Skládkování uzavírá možnosti pro nové cesty využívání odpadů a je krokem zpět.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here