Podpořte konec starých nepořádků. Podpisová výzva Chceme Česko bez skládek

Skládka
Skládka

Na našem území se nachází téměř 200 skládek, na které se vyváží miliony tun odpadů ročně. Skládky znečišťují okolní vodu, vypouští do ovzduší metan, hyzdí krajinu a zabírají zemědělskou půdu.

Ročně evidujeme přes 500 požárů skládek, při kterých dochází k dalšímu úniku škodlivin do ovzduší. Přitom až 75 % odpadů, které se povalují na skládkách, bychom mohli recyklovat a znovu využívat. Na skládky se dokonce vyváží cca 50 % plastových obalů, které Češi poctivě vytřídí do žlutých kontejnerů. Jenom proto, aby následně jejich práce přišla vniveč.

Celá tato praxe měla v roce 2024 skončit. Znamenalo by to začátek úplně nového odvětví – recyklačního průmyslu; vznik nových pracovních míst, výraznou redukci odpadků v naší krajině a také vítanou pomoc pro naše životní prostředí.

Bohužel se nyní projednává návrh zákona, který má konec skládek opět odložit, a to nejméně o 6 let. Jeho schválením bychom zahodili velké příležitosti a prodloužili dobu, po kterou budeme zbytečně škodit své vodě, vzduchu a krajině.

Podpořte výzvu a dejte svým politikům vědět, že i vy si přejete Česko bez skládek! Pokud máte stejný názor, podpořte tuto výzvu a dejte najevo, že s tím nesouhlasíte. Výzva bude předložena Ministerstvu životního prostředí, aby zachovalo původní rok 2024 pro zákaz skládkování využitelného a recyklovatelného odpadu místo nově navrhovaného roku 2030. Skládkování uzavírá možnosti pro nové cesty využívání odpadů a je krokem zpět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat