Home Konec doby skládkové 2024

Konec doby skládkové 2024

V oběhovém hospodářství jde především o to, aby odpadů vznikalo co nejméně, a když už vzniknou, tak je využívat, ne je ukládat na skládky. Tam odpad leží bez jakéhokoliv využití, jednou provždy zahrabán. Odpady se stávají cenným zdrojem jak po materiálové, tak ekonomické stránce. Bioodpady se vracejí zpět do půdy, ostatní materiály do oběhu. Vznikají nová pracovní místa a šetří se přírodní zdroje.