Při pořádání konference nebo jakékoliv větší akce nevyhnutelně vznikají skleníkové plyny, které přispívají ke změně klimatu. Vhodnou organizací akce lze emisi části těchto plynů předcházet. Zbytek se dá tzv. offsetovat, třeba vysázením stromů. Jak takovou konferenci uspořádat se dozvíte v tomto článku na příkladu konference Odpad zdrojem, která se už druhým rokem pyšní značkou Uhlíkově neutrální akce, kterou uděluje společnost CI2, o. p. s., která se problematikou změny klimatu a uhlíkové stopy dlouhodobě zabývá.

Zamyslete se nad tím, proč do toho jdete

Pokud se jako firma snažíte o udržitelnost a organizujete konferenci, máte skvělou příležitost představit svoje snahy všem jejím účastníkům. A to nejen jednou přednáškou, ale celým průběhem akce. Taková akce může být dobrým „zeleným” PR, ale hlavně skvělým způsobem, jak ukázat, že to s udržitelností myslíte vážně a děláte vše proto, aby dopady vaší firmy na životní prostředí byly co nejmenší. 

Pro úspěch je důležité, aby všichni organizátoři chápali, proč se o udržitelnost snažíte. Vyhraďte si nějaký čas při přípravě a proberte s nimi, o co vám jde. Pochopení je začátek úspěchu. Můžete jít ještě o krůček dál a do vymýšlení a aplikace opatření pro snížení uhlíkové stopy konference je zapojit.

Inspirujte se

Nevíte si rady, jak v praxi může uhlíkově neutrální akce vypadat? Zajeďte se na nějakou podívat, třeba na konferenci Odpad Zdrojem, pokud už je po akci, kontaktujte organizátory a zeptejte se na to, co vás zajímá. Dobrým začátkem k inspiraci je i přečtení tohoto článku.

Vzniklou uhlíkovou stopu offsetujte

Přes veškeré vaše snahy nějaká uhlíková stopa vždycky vznikne. Tu si nechte pro konferenci spočítat a offsetovat = vykoupit. V Česku se offsetování věnuje nezisková organizace CI2, která vám uhlíkovou stopu spočítá a nabídne projekty, které pohlcují uhlík a na které můžete přispět, abyste svůj uhlíkový „hřích” vykoupili. Za letošní ročník konference Odpad zdrojem bylo vyprodukováno 5402,567 kg CO2e, za což organizátoři zaplatili 2510 korun na výsadbu Dubové aleje u obce Křenek, která emise vykompenzuje. 

Najděte „eko” místo 

Výběr vhodného místa je pro konferenci klíčový. Pokud vyberete takové místo, které je samo o sobě uhlíkově neutrální nebo se k neutralitě blíží, máte o velkou část stopy postaráno. Konference Odpad zdrojem se například koná v hotelu Na farmě, který servíruje jídlo připravené z lokálních surovin a využívá teplo a energii ze sousední bioplynové stanice. 

Ubytování shánějte v pěším dosahu místa konference se stejnými atributy. Ideálním řešením je mít ubytování a konferenci ve stejné budově.

Motivujte účastníky k udržitelné dopravě

Vhodné je zvolit místo tak, aby bylo co nejblíže pravděpodobným účastníkům, dostupné hromadnou dopravou, aby se snížila uhlíková stopa z dopravy. Účastníkům doporučte nejvhodnější spoj, pro ty, co přijedou autem, vytvořte sdílenou tabulku pro spolujízdu. V rámci vstupenky můžete poskytnout zdarma dopravu městskou hromadnou dopravou. Inspirovat k cestování hromadně můžete například poskytnutím slevy na vstupném těm, kteří k dopravě nepoužijí auto ani letadlo. 

Omezte odpad

Odpad se na uhlíkové stopě podílí nepřímo mnoha způsoby. Bude asi obtížné spočítat, kolik CO2 za sebou nechá jedna popelnice směsného odpadu. Přesto se ale snažte na akci zbytečný odpad omezit co nejvíce. Plné koše na směsný odpad nejsou to, co na uhlíkově neutrální akci chcete. K uspořádání bezodpadové akce se můžete inspirovat v Manuálu pro pořadatele bezodpadových akcí od Czech Zero Waste.

Stravujte se lokálně

Studie odhadují, že se zemědělství na celosvětové produkci skleníkových plynů podílí až 30 procenty. Odhady se sice liší, ale je jasné, že při snahách o uspořádání akce, která do atmosféry nevypustí další skleníkové plyny, je důležité zaměřit se na složení jídelníčku. Volit můžete vegetariánskou nebo veganskou stravu (za velkou částí negativního dopadu zemědělství stojí právě živočišná výroba), ideálně v lokální a bio produkci. Při objednávání cateringu jasně specifikujte svoje požadavky: chceme veganské pokrmy složené z lokálních a sezónních bezobalově nakoupených ingrediencí, které bude servírováno na znovu použitelném nádobí. Můžete oslovit třeba podniky, které jsou zapojené v projektu Cirkulárních kaváren.  

Komunikujte vaše snahy s účastníky i veřejností

Komunikace je klíč. Pro úspěch vašich snah je důležité, aby účastníci chápali, o co vám jde a zapojili se. Důležité je to hlavně pro dopravu, ale taky pro vysvětlení skladby udržitelnějšího jídelníčku, který může vypadat jinak, než na jaký jsou lidé z běžných konferencí zvyklí. Účastníky jasně a přehledně informujte o tom, co je na uhlíkově neutrální akci čeká například zasláním e-mailu. Pro zdárný průběh akce nezapomínejte informovat i na místě pomocí informačních cedulí nebo krátkých vstupů mezi přednáškami. 

Nezapomeňte vaše snahy komunikovat i veřejnosti. Napište tiskovou zprávu a dění na akci dokumentujte. Můžete si tak vylepšit vaše PR a hlavně inspirovat příkladem dobré praxe. 

Chybami se člověk učí

Zpětná vazba je důležitá. Zeptejte se účastníků i organizátorů, jak se jim konference líbila, která opatření jim třeba vadila a jak by se uhlíková stopa dala snížit na příští konferenci. Při dalším plánování na návrhy nezapomeňte a poučte se z minulých nedostatků. 

Helena Škrdlíková

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here