Ohlédnutí za 61. Mezinárodním strojírenským veletrhem: Cirkulární ekonomika se v Česku dostává na přední pozice

MSV 2019

Letošní ročník MSV zůstane bezesporu milníkem pro cirkulární ekonomiku v Česku. Klíčovou událostí celé akce se stala konference Česko jako cirkulární hotspot, která proběhla 8. října a kde získalo téměř 200 účastníků unikátní příležitost podívat se zblízka na příklady dobré praxe v oblasti cirkulární ekonomiky v Česku a zahraničí a seznámit se s aktuálními trendy v cirkulární ekonomice jak na lokální, tak globální úrovni.

Významná účast zahraničních odborníků 

„Materiálová spotřeba je zodpovědná za produkci dvou třetin emisí oxidu uhličitého a pokud se současné trendy nezmění, do roku 2060 se zdvojnásobí. To je v rozporu s tím, o co v současné době usiluje Mezivládní panel pro změnu klimatu.“ To byla úvodní slova Evy Bartekové z OECD na úvod konference.

Přechod na cirkulární ekonomiku, která je ze své povahy regenerativní a šetřivá vůči přírodním zdrojům, je nezbytný, což potvrdil i Hans van Ek, ředitel sítě Holandských cirkulárních hotspotů během své prezentace. Holandsko je mimo jiné evropským lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky, jejich vláda stanovila ambiciózní cíl přechodu na oběhové hospodářství do roku 2050 a snížení materiálové spotřeby o 50 % do roku 2030.

Česká cirkulární praxe

Na konferenci nechyběly ani neobyčejné příběhy z české praxe cirkulární ekonomiky. Martin Hausenblas představil inovace ve firmě Adler. Díky implementaci principů průmyslu 4.0 se podařilo ve firmě snížit produkci odpadu o 80 %. Podobný přístup ke svým odpadům zaujala i sklářská firma Brokis, která jako jediná v Česku recykluje ve sklářské výrobě odpady a vytváří jedinečné designové produkty s vysokou přidanou hodnotou. Návštěvníky konference zaujaly například konferenční stolky z materiálu BROKISGLASS, které byly součásti vybavení konferenčního podia. A design podia představoval i další cirkulární produkty pro domácnost v praxi: například domácí vermikompostéry od české firmy Plastia, které byly originálně využity jako funkční květináče.

Vermikompostéry Plastia

Na konferenci zazněl rovněž neobyčejný příběh firmy KOMA Modular, která vyrábí modulární stavby na míru. Tento nový, inovativní přístup ke stavebnictví se jeví jako cesta do budoucnosti, kde neexistuje žádný stavební odpad a všechny stavby jsou dělané míru, mobilní a mění se dle potřeb zákazníka.

Moduly firmy KOMA Modular

Expozice na veletrhu

Modulární stavby bylo možné spatřit i ve “veletržním terénu”. Sestavený z nich byl i stánek Institutu cirkulární ekonomiky, prakticky tak ukázal jeho funkční využití. Tento stánek přivezla na veletrh firma Ronyenvi, která dodala kamion poháněný CNG – palivem, které v budoucnu dokážeme vyrábět na lokální úrovni a z bioodpadu.

Budoucnost dopravy

V expozici, kde své aktivity společně představovali Institut cirkulární ekonomiky, dotační agentura Renards a inovační agentura Direct People, se našel prostor i pro další inovace. Z nedalekého stánku firmy 3Dees Industries získali k vybavení speciální produkty – taburety, které byly vytištěné přímo na veletrhu na 3D tiskárně Colossus z recyklovaného materiálu PET. Tato technologie je v Česku naprostým unikátem a na strojírenském veletrhu měla svou premiéru. V rámci něj ukázala na bohaté spektrum možností, který 3D tisk, digitalizace, Průmysl 4.0 a využití druhotných surovin nabízí.

Nábytek z 3D tiskárny

Český cirkulární hotspot

Největším cirkulárním “highlightem” celého veletrhu však bylo slavnostní zahájení činnosti Českého cirkulárního hotspotu, expertního centra pro získávaní informaci o cirkulární ekonomice. Hotspot nabídne firmám financování, know-how, napojení na zahraniční partnery i konzultace interních procesů, analýz, auditů.

Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla spoluprací Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice. Koncept hotspotu proto také na MSV oficiálně představil Holanďan Hans Van Ek, poradce pro Holland Circular Hotspot. Holandsko je světovým expertním centrem pro cirkulární ekonomiku, kde se efektivní nakládání s přírodními zdroji úspěšně daří přetavovat do inovativních byznys modelů: Holandsku cirkulární ekonomika již přinesla benefity ve výši 500 milionů eur.

Český cirkulární hotspot nevznikl ve vakuu. V republice již existuje celá řada firem, které si téma cirkulární ekonomiky osvojily a dokázaly na něm postavit úspěšné podnikání. Ukázky dobré praxe byly shrnuty do publikace Cirkulární Česko 2, která byla v rámci strojírenského veletrhu představena a oficiálně pokřtěna. Navazuje na úspěšné první vydání a zřejmě nebude ani poslední. Autory publikace jsou INCIEN, inovační agentura Direct People a Jihomoravské Inovační Centrum. Cílem publikace je inspirovat firmy, organizace, ale i města a obce příklady firem, které se pro cirkulární ekonomiku rozhodly a jsou v aplikaci její principů nejdál. Nabízí pohled do zákulisí 9 firem, mapuje výzvy, kterým čelí, a jejich cirkulární řešení a výsledky, kterých dosáhly.

Bohatý doprovodný program

Tímto ale téma cirkulární ekonomiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu neskončilo. Během vůbec největšího doprovodného programu v historií veletrhu se uskutečnilo neuvěřitelných 91 setkání – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí – která dohromady trvala neuvěřitelných 206 hodin. Jednalo se o téměř pětinásobek otevírací doby veletrhu. Téma cirkulární ekonomiky bodovalo například během expertních kulatých stolů, které se konaly pod taktovkou Jihomoravského inovačního centra, a kde přes 60 účastníků tři hodiny aktivně diskutovalo, jak se propojovat, jak hledat společnou řeč, kde čerpat inspirace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu perfektně sladilo svůj doprovodný program s Institutem cirkulární ekonomiky. V expozici The Country For The Future probíhaly semináře, takže firmy na téma oběhového hospodářství narazily hned na několika místech veletrhu. Expozice The Country For The Future sloučila pod jednu střechu veškeré služby podnikatelům a demonstrovala ekonomický potenciál České republiky. Poprvé v historii vystavovaly všechny státní organizace spojené s průmyslem nebo podporou exportu společně. Bylo jich celkem 13 – Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí, Technologická agentura ČR a mnohé další.

Česká národní expozice tak nabídla služby a asistenci státu podnikům v každém životním cyklu: od podpory start-upů a podnikatelských inkubátorů přes exportní asistenci, exportní financování a pojištění až po ochranu duševního vlastnictví, zkušebnictví a certifikaci. V expozici probíhal nepřetržitý doprovodný program, interaktivní formou byla představena také nová Inovační strategie ČR 2019–2030, v níž je cirkulární ekonomika jedním z hlavních pilířů.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 se svým bohatým programem zapsal do dějin cirkulární ekonomiky v Česku. Navázalo se zde obrovské množství strategických spoluprací a během diskuzí a seminářů zazněla klíčová témata.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat