Alchymista, cirkulární kavárny

Z Prahy se v poslední době stává kavárenská Mekka (v hlavním městě je jich více než 800) a spolu s větším počtem kaváren přichází i velké množství odpadu. Projekt Cirkulárních kaváren se na tuto situaci zaměřil a zefektivnil odpadové hospodářství v pěti oblíbených pražských podnicích. Na základě pilotního projektu vznikla praktická příručka, která radí majitelům kaváren, jak na provoz co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Kavárna, která má ambici stát se cirkulární, by měla dodržovat desatero, které vypracoval projektový tým Institutu Cirkulární Ekonomiky v čele s Barborou Kebovou a společně s Pražskými službami. O strastech a slastech cirkulárního provozu jsme vás již informovali v předchozí části seriálu, nyní se podíváme více dopodrobna na deset základních principů cirkulární kavárny.

Každý provoz je unikátní a je zcela jasné, že ne všechen odpad se dá vyřadit. Cirkulárním kavárnám jde ale o co největší efektivitu ve spotřebě zdrojů, způsobu zpracování odpadu, a hlavně předcházení jeho vzniku. Deset prvních kroků k efektivnímu cirkulárnímu systému zní jednoduše, dále v textu se jim budeme věnovat detailněji:

 1. Neplýtvat jídlem
 2. Vařit bezezbytku
 3. Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití
 4. Nakupovat bez obalu
 5. Vyhýbat se jednorázovému nádobí
 6. Používat vybavení z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat
 7. Šetřit vodou
 8. Šetřit energií
 9. Uklízet ekologicky
 10. Třídit, recyklovat, kompostovat
Alchymista, cirkulární kavárny
Zdroj: Cukrárna Alchymista

Neplýtvat jídlem

Plýtvání potravinami se v poslední době stává tématem číslo jedna – i proto, že jedna třetina potravin vyprodukovaných na světě se dle odhadů OSN vyhodí. Cirkulární kavárna může jít v tomto směru příkladem. Situacím, které zná každý majitel kavárny – nesnězené zbytky na talíři, oschlé pečivo ve vitríně, mléko, které se přes víkend zkazilo – tomu všemu se dá předejít díky několika jednoduchým krokům. 

Co dělá Cirkulární kavárna a její zákazníci jinak?

 • Optimalizuje množství objednávaných surovin, produkovaného jídla i velikost porcí.
 • Třídí potravinový odpad, posílá jej k dalšímu využití, kompostuje.
 • Zákazníci nenechávají nesnězené jídlo na talíři, ale odnesou si jej s sebou „na později”.

Vařit bezezbytku

Než se pustíte do vaření, všechno propočítejte. Správné kalkulace a pravidelné plánování počtu a velikosti porcí jsou alfou a omegou pro předcházení vzniku odpadu v kavárně. Avšak i při tom nejlepším plánování do kavárny může přijít méně hostů, než se čekalo. Co pak se zbytky?

 • Postavit menu tak, aby se dalo se surovinami flexibilněji pracovat případné přebytky dále využívat.
 • Co jde, rozdat mezi zaměstnance.
 • Poslat jídlo dále – například přes mobilní aplikaci, která prodává zbylé jídlo se slevou.

Zbytky na talíři nejsou jediným potravinovým odpadem, který vzniká. K vaření patří nespočet odřezků, slupek, dužiny, skořápek a podobně. Něco z toho se dá kreativně využít díky fermentaci a zavařování, ze slupek se dá udělat vývar a podobně. Pokud už to nijak jinak nejde, do hry vstupuje kompostování a zpracování v bioplynových stanicích.

Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití

Ve středně velké kavárně skončí denně v koši v průměru 4 až 6 kilogramů kávové sedliny. Pokud se vám to zdá jako malé číslo, myslete na to, že kaváren je jenom v Praze více než 800 a za rok při tom nejhrubším odhadu může tohoto odpadu vzniknou více než tisíc tun. Místo toho, aby zabírala místo na skládce, kávová sedlina může být použita mnoha způsoby – od výroby biopaliv přes výrobu bioplastů až po substrát pro pěstování hub či jako zkvalitnění kompostu. Je proto škoda, aby tento hodnotný materiál zůstával nevyužit, tím spíše v rámci cirkulárního provozu.  

 • Zkuste najít odběratele pro váš lógr, který ho dále využije.
 • Použijte sedlinu v domácnosti (peeling, odstranění zápachu, pěstování hub) a nabízejte ji svým zákazníkům, jak to již dělá například kavárna na Olomoucku
 • Nebojte se vermikompostéru!

Nakupovat bez obalu

Obaly jsou důležité, zaručují lepší manipulaci s produkty, potřebnou hygienu a také jejich čerstvost a kvalitu. Nicméně se jich dnes používá enormní množství a často k tomu není ani důvod. Cirkulární kavárna se takovým obalům raději vyhne nebo omezí jejich množství. 

Názorným příkladem je mléko, kterého protečou typickou kavárnou denně litry. Většinou je baleno do tetrapaku nebo plastové lahve, táhne za sebou velkou odpadovou stopu a obaly se pak hromadí v popelnici.

Průměrně se v menších kavárnách spotřebuje 80 až 100 litrů mléka týdně. To znamená stejný počet kusů plastových lahví či nápojových kartonů. Za rok se toto číslo může vyšplhat až na 5200 litrů. Pokud kavárna zvolí mléko v pětilitrových nádobách, může tím ročně ušetřit obrovské množství materiálu. Tento „zbytečný” obalový materiál je jen zbytečnou environmentální a ekonomickou zátěží.

Co konkrétně můžete pro zlepšení situace udělat?

 • Objednávat ve větším balení nebo ve vratných obalech.
 • Vyrábět si vlastní limonády nebo volit zálohované sklo.
 • Najít v okolí bezobalový obchod nebo farmářské trhy.
 • Domluvit se s dodavatelem na snížení množství obalů či najít nového, který již tyto možnosti nabízí.

Vyhýbat se jednorázovému nádobí

O záplavě jednorázových kelímků, brček, sáčků a polystyrenových boxů v dnešní době snad slyšel každý. Jen v Evropě se například použije 725 milionů kelímků na kávu denně. Cirkulární kavárna naslouchá trendům a snaží se takové zbytečnosti ze svého provozu vyřadit.

Jak na to?

 • Přejít na znovupoužitelné nádobí, které si může zákazník koupit, nebo za drobný poplatek půjčit (velmi dobře již například funguje projekt Otoč kelímek).
 • Motivovat zákazníka k nošení vlastního nádobí drobnými slevami a jednorázové nádobí naopak zpoplatnit.
 • Odstranit nebo omezit „zbytečné” položky jako jsou brčka, míchátka nebo porcovaný cukr.
Alchymista, cirkulární kavárny, kávarna Praha
Zdroj: Cukrárna Alchymista

Nakupovat z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat

Ušetřit peníze a přírodní zdroje se dá jednoduše při vybavovaní kavárny již použitými věcmi, které jsou navíc jako interiérová řešení v dnešní době velmi oblíbená. Cirkulární kavárna volí nakupování výrobků z druhotných surovin, opravuje rozbité vybavení a posílá již dosloužilé k dalšímu využití.

Šetřit vodou

Ať už kvůli dlouhotrvajícímu suchu nebo z finančních důvodů, kavárny by se měly zamyslet nad vlastní spotřebou vody. Od přípravy kávy, přes mytí nádobí a přípravy v kuchyni, až po mytí rukou a splachování na toaletách. U spousty těchto úkonů může být spotřeba vody výrazně snížena. Třeba kapajícím kohoutkem může prokapat až 15 litrů vody denně, což za rok činí téměř 5500 litrů. Mít vodu lépe pod kontrolou lze jednoduše díky údržbě a technologickým vychytávkám.

Například:

 • Profesionální myčka – volba kvalitní a efektivní gastro myčky je jedna z nejlepších investic, kterou můžete pro úsporu vody udělat.
 • Omezování průtoku vody tzv. perlátory, používání dvojího splachování na WC.
 • Hlídání správného utažení kohoutků a protékání toalet.

Šetřit energií

Účty za energie pravidelně patří k nejvyšším výdajům kaváren. Taky je známo, že spotřeba energií domácnostmi a podniky má jeden z největších podílů na změně klimatu. Je proto nutné dbát na to, aby byla její spotřeba co nejnižší. Několik málo změn může mít pozitivní dopad na nižší spotřebu, a dostaví se velmi rychle.

Tři kroky k nižším účtům za energie a omezení emisí skleníkových plynů:

 • Pořízení úsporných žárovek.
 • Spotřebiče vysoké energetické třídy (A++, A+++).
 • Využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Uklízet ekologicky

Kavárna má zářit čistotou, a to jak podle zákazníkova přání, tak i podle hygienických předpisů. Bohužel, běžnou praxí je, že čistoty v kavárně se dosahuje díky velkému množství chemie, která obnáší negativní dopady na životní prostředí i naše zdraví. Naštěstí je už na trhu velké množství ekologických alternativ k běžným čistícím prostředkům, které jsou i cenově dostupné – ať už je to obyčejná jedlá soda s octem nebo stáčená ekologická drogerie.

Třídit, recyklovat, kompostovat

Když se zaměříme na odpadové hospodářství, každý správný „cirkulární provoz“ by se měl snažit vzniku odpadu předcházet, nebo alespoň maximum již vzniklého odpadu třídit, recyklovat či dále využívat. Už jen proto, že dobře nastavený management odpadů dokáže kavárnám znatelně snížit provozní náklady. Odpadová politika je totiž schválně nastavena tak, aby svoz tříděného odpadu vycházel levněji než svoz odpadu neseparovaného. Například velký kontejner na tříděný odpad vyjde až o třetinu levněji než kontejner stejného objemu na odpad směsný.

Dle Jana Svátka, vedoucího kompetenčního centra Pražských služeb, který se podílel na projektu Cirkulárních kaváren, některé kavárny volí jinou možnost, jak ušetřit na svozu – a riskují pokuty.

Chci věřit a jsem dokonce přesvědčen, že se spořádaný a civilizovaný provozovatel kavárny snaží likvidovat odpad nejlépe, jak umí. Problém vidím v tom, že významná část provozovatelů parazituje na systému třídění odpadu, který zřídil a provozuje Magistrát HMP a je určen pro občany Prahy. Tam, kde vzniká odpad v důsledku podnikání, je potřeba zajistit si svůj vlastní systém v souladu s platnou legislativou. Například ale je celkem běžné vidět personál pohostinského zařízení, jak vleče plné krabice lahví, které následně vysype do kontejneru u veřejného separačního stanoviště. Podobně i ostatní odpad.“

Pražské služby jako lídr odpadového hospodářství v Praze mají zájem, aby bylo odpadové hospodářství v kavárnách prováděno co nejefektivněji. Kavárny a obecně hostinská zařízení jsou významnými producenty odpadu již ze samotné podstaty svého podnikání. Moderní odpadové hospodářství má nastavenou jasnou hierarchii nakládání s odpadem. V první řadě je to předcházení vzniku odpadu, kam právě směřují kavárny, které se o aplikaci těchto moderních metod aktivně snaží. Když už nevyhnutelně odpad vznikne, snaží se ho opět likvidovat správně.

Vnitroblock, cirkulární kavárny
Zdroj: Kavárna Vnitroblock

Dle slov Barbory Kebové, vedoucí projektu, důsledné třídění je ten nejjednodušší krok pro kavárny. Podniky často mají většinu popelnic, které by měly mít, ale nedůslednost (a často lenost) zaměstnanců vede k tomu, že stejně velká část odpadu, který by se dal (a měl) vytřídit, skončí ve směsi. Záleží hodně i na edukaci zaměstnanců a zákazníků. Je důležité realizované kroky k lepšímu odpadovému hospodářství dobře vysvětlovat, aby zaměstnanci i zákazníciměli sami motivaci omezovat produkci odpadu.

Desatero cirkulárních kaváren je vstupní branou k šetrnému a ekologickému provozu. Bohužel každá kavárna má individuální podmínky, které často omezují uplatnění těchto principů. Praxe však ukazuje, že se dá vždy najít kreativní řešení. Tým projektu Cirkulárních kaváren proto radí jednotlivým kavárnám a dodává jim řešení na míru, které pak přináší kýžený výsledek. Sektor HORECA již vyzrál na změnu, a proto pokud chcete být její součástí, neváhejte se obrátit na Institut Cirkulární Ekonomiky, který vám poradí. Kontakt a celá příručka cirkulárních kaváren jsou dostupné zde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here