Bulk shop

Inovace v obalovém segmentu a zaměření se na opětovně používané obaly přinášejí jak příležitosti pro byznys tak významně snižují produkci obalů, u nichž v mnoha státech světa stále nedochází k efektivnímu sběru a často ani k recyklaci. Nové naděje jsou spojeny s digitálními technologiemi a v mnoha případech i s umělou inteligencí, která reaguje na uživatelské preference.

Digitalizací je možné přizpůsobovat produkty individuálním potřebám, získávat informace o způsobu spotřebního chování a postupně i budovat loajalitu ke značkám, které řeší ekologické aspekty.

Inspirace téměř 70 nadějnými projekty

Zásadní součástí řešení, které publikace uvádí, jsou opakovaně použitelné obaly. Jejich hlavním cílem je eliminovat znečištění přírody plasty. Jako součást závazku New Plastics Economy Global Commitment se více než 350 globálních společností zavázalo hledat příležitosti, kdekoliv to bude relevantní, pro omezení zbytečných jednorázových plastů.

Publikace poskytuje rámec pro pochopení opakovaného použití, identifikuje šest hlavních výhod opakovaného použití a mapuje 69 příkladů dobré praxe, mezi které patří i český start-up MIWA. Cílem tohoto projektu je nahradit jednorázové plasty a obaly znovupoužitelnými kapslemi použitelnými zejména v bezobalových obchodech.

Na základě vyhodnocení více než 100 iniciativ a rozhovorů s více než 50 odborníky vznikla série doporučení a přehled hlavních příležitostí. Pro uživatele je tak publikace nejen inspirací, ale také návodem a impulsem k otevření tématu na firemní úrovni. Příležitosti pro znovupoužití na úrovni byznysu jsou totiž velmi specifické v závislosti na konkrétní komoditě a proto se publikace věnuje řešením, které je možné škálovat a používat na evropském trhu s minimálními překážkami.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here