Zapojit se do cirkulární ekonomiky lze i díky dotacím. Firmy se v nich ale neorientují

Ecology World Save Business Green Global

Důvodem může být i fakt, že firmy často téma cirkulární ekonomiky propojují s odpadovým hospodářstvím a nevnímají ho komplexně. Uniká jim tak řada sfér, které jsou s tímto tématem úzce provázané.

„Přechod na cirkulární ekonomiku nemusí firmu významně finančně zatížit. Při včasném a promyšleném zavedení jí naopak může poskytnout velkou konkurenční výhodu. Stejně jako je záběr cirkulární ekonomiky velmi široký, rozsáhlé jsou i příležitosti k využití dotační podpory“, vysvětluje Alžběta Jarešová z dotační poradenské agentury MIDA Consulting. Je zde několik oblastí, které jsou součástí cirkulární ekonomiky a které jsou státem finančně podporovány. Mnoho opatření tak stát může zafinancovat.

Výroba, digitalizace, propagace

Udržitelná by měla být především výroba. Témata jako průmysl 4.0, digitalizace, automatizace, to jsou oblasti, které stát ze svých peněz podporuje. Firmy se tak posunou na vyšší úroveň produktivity, zároveň se mohou stát šetrnějšími, udržitelnějšími a především efektivnějšími.

Své zapojení do cirkulární ekonomiky také mohou podnikatelé využít například při propagaci, protože spotřebitelé již dnes své preference k šetrnějším výrobkům dávají najevo. Dotace je možné získat například na účast malých a středních podniků na zahraničních veletrzích.

„Firma může například díky dotaci zavést plně automatizovaný a digitalizovaný sklad s minimem odpadu, nebo pořídit technologie, které dokáží vyrábět s mnohem menší zmetkovostí a spotřebou energie“, říká Michala Pešková, majitelka poradenské agentury MIDA Consulting.

Firmy, které se zapojují do cirkulární ekonomiky, se mohou odlišit od konkurence také při propagaci svých výrobků. „Komunikace směrem k zákazníkovi je dnes velmi důležitá. Spotřebitelé i firmy dnes často dávají přednost dodavatelům, kteří mají kladný přístup k udržitelnosti. Je proto dobré využít možnosti získat dotaci na zahraniční veletrhy a svůj přechod na cirkulární ekonomiku v komunikaci zákazníkům maximálně využít.“ dodává Pešková.

Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj a inovace jsou základem pro udržitelnost. Pro firmy je ale často nákladné se plně věnovat vývoji nových řešení, které budou mít zároveň přesah do cirkulární ekonomiky. Dotace na výzkum a vývoj jsou u nás poskytovány dlouhodobě a stabilně, liší se však oblasti, na které jsou jednotlivé programy zaměřeny. V současné době velká část programů cílí přímo na udržitelnost a ochranu životního prostředí. U oblastí, jako je například automobilový průmysl nebo strojírenství, jsou zase projekty, které mají pozitivní vliv na udržitelnost a životní prostředí, v hodnocení zvýhodněny, mají tedy vyšší šance v soutěži uspět a dotaci získat.

Výzkumné projekty jsou finančně podporovány nejen ve veřejném, ale i v soukromém sektoru. Dotaci lze získat jak na samotné vybavení firem přístroji či technologiemi, tak na provozní náklady, které firma v souvislosti se svými vývojovými projekty má.

„Dotaci lze čerpat u vývojových projektů například na vybavení laboratoří, na pořízení měřících přístrojů, testovacích zařízení a na další související investice. Mnoho programů také dotuje provozní náklady jako mzdy, odpisy nebo režie. Klíčové je, nakolik je myšlenka projektu inovativní a co firmě a našemu prostředí přinese. To vše bývá v rámci hodnocení posuzováno.“ říká Michaela Pešková z MIDA Consulting.

Ekodesign výrobků je rovněž důležitým aspektem cirkulární ekonomiky. „Pokud firma vyvíjí nový produkt, ale není si jistá návrhem technického designu, který by byl šetrný k životnímu prostředí, může využít finančního voucheru na zpracování designové studie. Odborníci jí tak pomohou vše do detailu promyslet,“ uzavírá Pešková.

Ekoenergie a ochrana životního prostředí

Snižování environmentální zátěže je jedním z hlavních cílů cirkulární ekonomiky. Dotace se tak zaměřují i na čistě ekologické projekty. Firmy mohou zlepšovat efektivnější využití zdrojů i energetickou účinnost. Podpora je určena na druhotné zpracování surovin, instalaci obnovitelných zdrojů energie i výstavbu a rekonstrukci energeticky efektivních budov. Financování projektů s přímým pozitivním dopadem na životní prostředí je obecně velmi rozsáhlé.  

Proč jít dotační cestou?

„Vzhledem k rozsahu dotačních oblastí pro soukromý sektor může získat podporu téměř jakákoli firma, pokud má zajímavý cirkulární projekt. Je velká škoda, že ne všechny firmy o těchto možnostech vědí. Poradenské agentury v tomto ohledu mohou pomoci, umí vybrat vhodný program a připravit potřebné podklady pro žádost. Důležité je, aby poradce s firmou zůstal až do zdárného ukončení projektu a pomohl mu s potřebnou administrativou“ komentuje dotační specialista.  Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky z různých oborů. Míra podpory závisí na velikosti podniku, typu projektu i konkrétním dotačním programu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat