Smart City je budoucnost, chytré technologie potřebují však chytrou implementaci

Soňa Jonášová v seriálu rozhovorů s TOP odborníky na téma: Vnímání koncepce Smart City

Ing. Soňa Jonášová

Je zakladatelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.  a absolventskou Mendelovy univerzity, Zemědělského inženýrství. “Jsem zastáncem toho, že my sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe. Zajímá mě udržitelný rozvoj, produkce potravin, zemědělství, „cradle to cradle“ systémy, cirkulární ekonomika, networking, možnosti stáží
a získávání zkušeností pro studenty vysokých škol.

 

  1. Jak Vy osobně vnímáte současný fenomén chytrých měst  a chytrých regionů?

Když jsem se s fenoménem chytrých měst setkala v zahraničí, tak jsem byla ohromena, jakým způsobem můžeme díky kvalitnímu sběru dat uzpůsobit například energetické či materiálové toky a jejich spotřebu. Jednoduše když víme, kolik čeho spotřebováváme, můžeme optimalizovat všechny procesy. Stejně tak mě fascinuje propojenost řešení různých problémů jako je například smog ve městech a nedostatek parkování, které mohou efektivně řešit chytré aplikace, které lidem šetří čas i jejich zdraví. Pro viditelné a měřitelné výsledky je však koncept nutno vnímat komplexně. To je klíč pro úspěšnou implementaci chytrých myšlenek v praxi. Bohužel, moje zkušenost s produkty a službami, které jsou u nás označovány za chytré, jsou často takové, že jsou zcela vytrženy z konceptu. Máme chytré lavičky i dětská hřiště, ale to jsou spíš inovativní produkty než koncepty. Chytré město je systém, ve kterém je důležitá dlouhodobá strategie, plánování a spolupráce mezi mnoha obory i klíčovými osobami, které stojí za správným rozvojem města. Proto je pro chytré projekty nutný zejména lidský faktor, který data správně využívá a slaďuje informace, které má v rukou s tím, co je skutečně potřeba. Ne vše je o technologiích.

  1. Na kterých významných projektech v této oblasti se podílíte?

Pro příklad uvádím například návrh projektu „Inteligentní využití bioodpadů k pohonu autobusů brněnské MHD jako příklad cirkulární ekonomiky“ který vznikl v úzké kooperaci Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. a Ing. Petrem Novotným. V současné době hodně diskutované téma cirkulární ekonomiky nebo oběhového hospodářství kvůli absenci pilotních projektů postrádá pevné rysy. Tento projekt by mohl městu Brnu zvednout prestiž nejen svoji inovativností, ale i plnění cílů strategie Smart City. Mezi cíle Smart City patří i lepší využití zdrojů, méně emisí, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady a efektivní městská doprava. Využívání odpadní biomasy k produkci CNG pro pohon městské dopravy je tak jedním z kroků, který má potenciál zkombinovat jak zvýšení zdrojové soběstačnosti MHD, zapojení obyvatel, snížení dopadu na životní prostředí, tak zejména úspory plynoucí z nalezení náhrady za fosilní paliva, které město musí nakupovat. Náš projekt je přesně takový. Díky oddělenému sběru bioodpadů ve městě Brně, jeho následnému využívání přímo v dané lokalitě a zpětnému využívání energie, CNG a dalších produktů na lokální úrovni tak spojuje všechny výše zmíněná pozitiva v jeden systém.

  1. Jak vidíte potenciál České republiky se zaváděním chytrých projektů? 

V oblastech inovací, které jsou prospěšné pro lidi i životní prostředí, jsem optimistická. Koncept chytrých projektů má potenciál. Stejně tak, jako každý jiný koncept, který dává smysl ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti. Mám však obavy, že není zcela dobře pochopen právě na úrovni samospráv. Myslím si, že v následujícím období by měla být pozornost věnována vysvětlování samotné podstaty, ukázky dobře fungujících konceptů a vysvětlování kroků, které jsou nutné pro zavádění všech změn. Spoustu lidí zaujmou smart technologie, ale nedokáže je správně zasadit do ekosystému svého města. A následně sebevíc chytrý produkt nenaplní svůj potenciál. Nad aplikací chytrých systémů do praxe by se mělo, jak se říká “dát dohromady pár chytrých hlav” a skutečně projednat, zda-li se jedná o správný směr nebo jen nevhodně vynaložené peníze na krátkodobý marketing města. Musíme učit zastupitele vnímat technologie jako součást jejich města, která umožňuje úspory, efektivitu a budování kvalitního prostředí pro obyvatele.

  1. Co byste popřála chytrým městům a naší Soutěži?

Aby se nevzdávali inovativních myšlenek a odvážných vizí. Některé projekty nemusí skončit zářivým úspěchem, ale realizátoři jsou i tak o krok napřed. Obohaceni o zkušenost, kontakty, znalosti. A aby využili potenciál, který se jim otevírá ve chvíli, kdy i ostatní soutěžící sdílí svoje zkušenosti. Pro rychlý progres měst a obcí je nezbytné učit se a “ochytřovat” od těch, kteří chtějí sdílet a dávají ostatním to nejcennější – návod, jak chytré technologie implementovat skutečně chytře.

Autorka textu: Mgr. Romana Mičulková, Smart City Innovation Institut.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat