Konference Hemp & Industry ukázala, že v konopí je budoucnost

V pondělí 16. října se v Praze konal první ročník mezinárodní konference Hemp & Industry, která byla zaměřena na využití technického konopí v mnoha oblastech průmyslu a lokální, trvale udržitelné ekonomiky. Zájem účastníků byl značný a přilákal do Česka odborníky na konopí z celého světa, kteří zde mohli sdílet své know-how, představit inovativní projekty a zároveň navazovat nová obchodní partnerství.

Mezi přednášejícími se představilo bezmála dvacet odborníků na pěstování konopí, konopné semeno a jeho nutriční význam, zpracování stonku na vlákno a jeho možné využití v celé řadě průmyslových oblastí.

Tradice hodná následování

Pěstování a zpracování konopí má v Evropě dlouholetou tradici a spolu s rostoucím zájmem o přírodní materiály se opět vrací do popředí zájmu. Oseté plochy vzrostly za posledních 30 let v Evropě o 250 % a konopných materiálů je i přesto stále nedostatek. Tomu odpovídají i rostoucí ceny konopných surovin na trhu.

Hlavní otázka konference zněla: Jak dále rozvíjet a rozšiřovat tento sektor a získat k tomu potřebné investice?

Na konferenci dorazilo dohromady více než 80 konopných podnikatelů především z Evropy, ale nechyběli ani návštěvníci ze Severní Ameriky a Asie. Paleta účastníků byla velmi pestrá, od pěstitelů přes zpracovatele stonku až po odborníky na semeno jako superpotravinu nebo výrobce inovativních produktů z obnovitelných materiálů. Kromě manažerů a ředitelů nechyběli ani zástupci rodinných farem a soběstačných provozů.

Čtyři inspirativní panely

První panel byl věnovaný ochraně klimatu a rozvoji bioekonomiky. Nando Knodel z německé firmy HempConnect seznámil účastníky se svou studií zaměřenou na uhlíkové kredity a popsal novou ekonomickou příležitost, která se tím nabízí nejen pěstitelům konopí, ale i výrobcům biocharu.

Maren Krings, taktéž z Německa, představila svou knihu H is for Hemp, což je v podstatě encyklopedie technického konopí – navíc celá vytištěna na konopném papíře. Pozvání dále přijal Pavel Zedníček, výkonný ředitel institutu INCIEN, jenž se věnuje cirkulární ekonomice a dekarbonizaci českého průmyslu.

Sál UZEI
Pohled do sálu ÚZEI.

Téma konopného semene a jeho výživových hodnot rozebrali zástupci sektoru v druhém panelu, v němž byl kromě potravinářství i prostor na aplikaci v medicíně. Tomu se věnuje česká firma Plazma For People, která se snaží najít organickou náhražku krevní plazmy. Ideálním kandidátem se ukazuje edestin, bílkovina obsažená v konopném semeni.

Inovace v oblasti využití konopí ve výživě představil Florian Pichlmaier z německé firmy Signature Products nebo František Švejda z české firmy Hemp Factory, který se zabývá propojením nutričních benefitů konopného semene a kanabinoidů pro využití v potravinářství. Michael Bider z německé firmy Hanf Farm přestavil unikátní projekt komplexního zpracování konopí s názvem Phytorafinery a vyzval k mohutným investicím do zpracovatelských a pěstitelských technologií.

Zpracování stonku

Třetí panel se zaměřil na budování infrastruktury na zpracování konopného stonku, což je alfou a omegou rozvoje konopářství na celém světě. Svou cestu popsal například Michael Marchuk z Ukrainian Hemp, jenž pěstuje a zpracovává konopí na 900 hektarech ve válkou zmítané Ukrajině. Z něj vyrábí přírodní materiály pro stavbu či rekonstrukci domů a také udržitelných obalů.

S ohledem na klimatické změny bylo skvělé vidět tolik inovativních a CO2 negativních projektů.

O svou zkušenost s vývojem produkce textilního vlákna se přijel podělit i Maciej Kowalski z Kombinat Konopny, který se v Polsku věnuje obnově tradičního zpracování dlouhého vlákna. Galina Elchaninova z francouzské firmy ANDRITZ Laroche, která je přední francouzskou společností v oblasti recyklace textilu stejně jako ve zpracování syntetických a přírodních vláken, představila nové technologie pro zpracování konopného vlákna nejen pro textilní průmysl.

Stavitelství

V posledním panelu zasvěcenému inovacím se představil Paulo Ronchetti z italské firmy Tecnocanapa, která je jedním z evropských lídrů ve výrobě konopných bloků a dalších stavebních materiálů. Aby společnost vyšla vstříc novým trendům a potřebám koncového zákazníka, vyvinula stavební materiál ze směsi konopí, vápna a probiotik pro šetrné stavby.

Zástupce americké firmy HempWood Tom Mathys představil ojedinělou technologii, která dokáže nahradit dřevní materiály nejen ve stavebním, ale i v nábytkářském průmyslu či při výrobě podlah.

Stavební materiály z konopí.
Konopné materiály prezentované na konferenci.

Český zástupce v posledním panelu Patrik Majringer shrnul ve své prezentaci víc jak 15 let zkušeností ze stavění s konopnými materiály v České republice, a to včetně vlastní výroby prefabrikovaných panelů z konopného betonu. Online prezentaci kvůli náhlému onemocnění měl jeden z předních konopných stavitelů Steve Allin z Irska, zakladatel International Hemp Building Association.

Chybějící podpora státu a Evropské unie

Ať už se jednalo o malé farmáře, velké zemědělské podniky, nadšené studenty nebo výzkumníky – všichni se shodli v tom, že podpora pěstování a zpracování konopí není ze strany jednotlivých vlád i celé Evropské unie dostatečná, ačkoli je plně v souladu se zelenou politikou tzv. Green Deal. Hlavní otázka konference zněla: Jak dále rozvíjet a rozšiřovat tento sektor a získat k tomu potřebné investice?

Na konferenci dorazilo dohromady více než 80 konopných podnikatelů především z Evropy, ale nechyběli ani návštěvníci ze Severní Ameriky a Asie.

„Pevně věříme, že se nám touto konferencí podařilo propojit řadu hráčů na poli s technickým konopí a nastartovat zajímavé spolupráce. Dost možná jsme touto akcí dali vzniknout nové tradici konopných konferencí, které se netýkají často skloňovaných kanabinoidů THC či CBD, ale neprávem opomíjeného průmyslového využití této všestranné rostliny,“ prohlásila prezidentka CzecHemp Hana Gabrielová.

Konference navíc pokračovala v úterý takzvanou matchmaking částí, kde se mohli registrovaní účastníci znovu potkat a domluvit si individuální schůzky s dalšími zájemci. Pro ty, kdo měli čas až do středy, byly ještě připravené tři exkurze do výzkumných ústavů a podniků v okolí Prahy, které pracují s konopím.

Státní správa vidí potenciál

Ačkoli byli pozvání přímo zástupci ministerstva zemědělství i dalších, nakonec byl jediným zástupcem státní správy jeden z moderátorů Filip Krůta z CzechInvest a EcoTech Hub.

„S ohledem na klimatické změny bylo skvělé vidět tolik inovativních a CO2 negativních projektů. Ať už to byl konopný beton, izolace nebo výzkum organické krevní plazmy. Klíčovým aspektem je podle mého názoru sjednocený přístup ke standardizaci a certifikaci průmyslových výrobků, což by konopným produktům umožnilo stát se plnohodnotnými, udržitelnými náhradami konvenčních materiálů. Tím by se také usnadnila škálovatelnost těchto inovací, ať už v průmyslu či v rámci nastavování politik,“ vysvětlil Krůta.

Sýr s konopím.
Konopné superpotraviny.

Nezbývá než doufat, že účast bude ze strany úřadů příští rok vyšší. Jsme přesvědčení, že stát by měl mít zájem podporovat univerzální a všestranně využitelnou plodinu, která má v České republice bohatou tradici a před sebou velkou budoucnost!

Konferenci organizoval Český konopný klastr CzecHemp v rámci EU projektu HempClub a za podpory programu COSME. Záznam ze všech přednášek a panelových diskuzí je k dispozici veřejnosti v online podobě na YouTube kanálu CzecHemp. Velké poděkování patří i ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kde konference proběhla, a mediálním partnerům magazín Konopí a Experience Hemp.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

 Kontakty:

Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

Web: www.czechemp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat