Muž pracující na laptopu. Zdroj: Unsplash na římse výškové budovy
Stanovisko podrobně popisuje, jaká je současná situace na trhu práce ve vztahu k cirkulární ekonomice. Zdroj: Unsplash

Výpočty potvrzují, že kromě environmentálních benefitů, by přechod k cirkulární ekonomice znamenal i ekonomické a sociální přínosy. Studie od McKinsey & Company z roku 2015 tvrdí, že cirkulární ekonomika může kromě snižování emisí Evropě uspořit až 1,8 bilionu eur ročně.

Přechodem na cirkulární ekonomiku se také vytvoří nová pracovní místa. Římský klub zveřejnil studii, podle které vznikne v Česku až 150 tisíc nových pracovních míst, pokud budeme usilovat o naplňování principů cirkulární ekonomiky.

Cirklární ekonomika oproti té lineární šetří nejen přírodu, ale i peníze

Že se jedná o téma aktuální potvrzuje například krok EU, která v roce 2018 schválila balíček o cirkulární ekonomice. EU se tak bude snažit přibližovat jejím ideálům. Závazky vznikají i na půdě České republiky, prozatím by měla vznikat strategie Ministerstva životního prostředí Cirkulární Česko 2040. A teď už si pojďme představit zaměstnání budoucnosti.

Management odpadového hospodářství

Od sběru, přes třídění až ke zpracování. Dnešní podoba nakládání s odpadem bude potřebovat pořádné vylepšení než bude odpovídat principům cirkulární ekonomiky. Efektivní a kvalitní zpracování odpadu k druhotnému použití bude vyžadovat jak nové technologie, tak propracovanější logistiku a samozřejmě mnohem více rukou a mozků, které tyto změny dokážou uskutečnit.

V současné době množství českého odpadu, který se vyváží ke zpracování do zahraničí, stoupá a to především proto, že naše infrastruktura není uzpůsobena na jeho zpracování. To se s přistoupením na cirkulární ekonomiku změní. Nová místa nabídnou i třídící a recyklační linky.

Udržitelný design

Nadizajnovat oblečení, elektroniku či stroje tak, aby bylo možné je snadno opravit, nebo dobře zrecyklovat, bude úkolem mnoha lidí. Už teď v Česku funguje designové studio Butterflies&Hurricanes, které se zabývá obaly, které tvoří tak, aby redukovalo odpad, který z nich vznikne. O firmách, které vnáší cirkulární principy do designu v módním průmyslu, si můžete přečíst v publikacích Cirkulární móda 1 a 2.

Do opravny nejen s počítačem

Zboží vytvořené tak, aby se dalo snadno opravit, bude potřebovat své opraváře. Dá se očekávat, že porouchané zboží už nebudeme nahrazovat novým, ale jeho oprava se opět stane dostupnou i cenově. Znovu budeme potřebovat nejrůznější opravny – elektroniky, obuvi, batohů, nábytku…

Iniciativa Opravme Česko sdružuje opraváře a servisy a podporuje opravu rozbitých výrobků. Spotřebitelům radí, kde si nechat opravit porouchané zboží a výrobce motivuje, aby vytvářeli kvalitní produkty.

Opravovat věci bude znovu “in”

Sdílíme auta, kola i nářadí

Sdílení aut u nás nabízí například Autonapůl, sdílená kola ve většině velkých měst zase poskytují Rekola. Sdílení má ale stále nevyužitý potenciál a naše česká společnost si téměř odvykla půjčovat si a sdílet věci. S cirkulární ekonomikou se tohle změní. Bude potřeba nastartovat půjčovny nářadí, dětského oblečení (to zatím nabízí např. EBUU) a nejrůznějších speciálních potřeb. Příkladem novým projektům může být třeba fungující Library of Things neboli Knihovna věcí v Praze či Brně, ve které si za poplatek půjčíte nejrůznější věci od hudebních nástrojů, přes outdoorové potřeby až po elektroniku. Všechny podobné “sharingy” a půjčovny potřebují své knihovníky, správce katalogů, tvůrce aplikací a tak dále.

Naše Rekola jsou růžová, jiná města ovládla kola žluté barvy

Plánování a zase plánování

Přechod na cirkulární ekonomiku se nestane ze dne. Bude potřeba to pořádně promyslet a vyvarovat se zbytečným přešlapům. Kde, kdy a hlavně jak všechny změny provést, aby se zamezilo plýtvání zdrojů, ušetřily peníze a nezanedbala spokojenost společnosti, to bude úkolem mnoha dalších pracovníků.

Jaká nová zaměstnání vzniknou s cirkulární ekonomikou podle vás?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here