Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) za přispění ECF dlouhodobě napomáhá transformaci české ekonomiky. Po loňské studii Think Tank naváže konkrétními kapitolami věnovanými oceli, cementu, automotive a stavebnictví. Zjištění, která představují v širších souvislostech, poslouží každému, kdo s těmito materiály pracuje, i zástupcům české legislativy.  

Jak uváděla loňská studie INCIEN, bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace českého průmyslu neobejde. Do roku 2050 je díky cirkulární ekonomice možné snížit emise CO2eq v klíčových průmyslových sektorech v EU až o 65 % a zároveň ušetřit až 30 % investičních a energetických nákladů. 

Navazující studie se blíží více praktické stránce věci. Pro ověření hypotéz i výstupů zapojil INCIEN do procesu i do navazujících pracovních skupin na 30 odborníků z řad akademické, komerční i politické sféry. Studie tak poskytne velmi konkrétní data a predikce, které mají fungovat jako opora praktických a legislativních kroků vedoucích k pozitivním systémovým změnám. INCIEN materiál nabídl například Ministerstvu průmyslu a obchodu, které připravuje aktualizaci Politiky druhotných surovin. 

Pracovní setkání INCIEN k pokračování studie o dekarbonizaci českého průmyslu

„V kapitole o oceli vypočítáváme, že po přechodu z primární výroby na druhotnou výrobu v elektrických obloukových pecích s ocelovým šrotem jako vstupní surovinou, které už ve světě dlouhodobě fungují, by dvě české ocelárny produkovaly cca 2,3 Mt (milion tun) CO2 ročně a ušetřily až 7 Mt CO2 ročně oproti stávajícímu stavu,” konstatuje Tadeáš Rulík, spolutvůrce studie. Jaké jsou navrhované optimalizace a inovace? Fungují už někde ve světě? A jaké možné bariéry mohou zabránit jejich implementaci nebo rozvoji v ČR? To a více je rozpracováno ve studii, která vyjde koncem října a kterou doprovodí shrnutí pro tvůrce politik. Nejdůležitější zjištění představil výzkumný tým na Mezinárodním strojírenském veletrhu a v rámci mezinárodní akce Circular Week během online webináře Hotspot Talks

Loňská studie shrnující roli cirkulární ekonomiky v procesu dekarbonizace české ekonomiky je volně dostupná na stránkách INCIEN, kde se objeví také její pokračování.
Více o Think Tanku INCIEN
zde

Foto: Christophe Dion, Unsplash.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here