Pijme cirkulární pivo

Zdroj: Pivovar Antoš

Víte, že už během výběru piva se můžeme chovat šetrněji k životnímu prostředí? Záleží jen na tom, jaké pivo si koupíme. Jsou pivovary, které pracují s šetrnějším přístupem k balení piva, vaří z ekologičtějších, či druhotných vstupních surovin nebo například řeší šetrnější zacházení s vodou a energií. Ostatně dnešní ekonomická situace (zdražování cen energií a vstupních surovin, snižování emisí) brzy vytvoří tlak na všechny výrobní podniky, včetně pivovarů. Ty pak budou muset začít řešit přechod na cirkulární výrobu.

Pivo, kterému na vás záleží

Je potěšující, že již dnes můžeme pozorovat mnoho, zejména menších craftových pivovarů, které svůj přístup k výrobě piva mění nebo už při svém vzniku rovnou implementují cirkulární řešení pro výrobu piva.

A to je i případ minipivovaru Antoš, který ve své cirkulární podobě vznikl v roce 2021. Jeho pronajímatelé, kteří odešli z velkovýroby piva, se rozhodli vařit pivo jinak. Jejich představa se týkala hlavně jiného přístupu k celému procesu výroby a byznysu, než se kterým měli zkušenosti.

Jak to funguje?

Přechod na oběhovou výrobu piva byl inspirován i tím, že výroba byla přesunuta do nové haly. Tam byla již zavedena rekuperace CO2, které se z výroby využívá například zpět k sycení piva. Výroba byla také napojena na kvalitní vodu z vlastního vrtu a byla připojena mechanizace na regulování tvrdosti vody. I zpracovaní odpadu z výroby (mláta) bylo vyřešeno tím, odváží si ho místní zemědělec. Stejně jako dodání základních surovin, které je díky poloze pivovaru k dispozici z lokálních zdrojů.   

Cirkulární řešení fungování pivovaru je podpořeno i tím, že pivovar sídlí ve sdílené hale a všechny mechanizační jednotky nejsou v jeho vlastnictví, ale v pronájmu. Pronájem mechanizace je jednou z cirkulárních byznys strategií a zaručuje jejich dlouhodobější funkčnost. Díky dodávanému pravidelnému servisu se snižuje poruchovost strojů, které není nutné nahrazovat tak často novějšími stroji.

Třešničkou na dortu cirkulární byznys strategie pivovaru Antoš byla spolupráce s matteringovou agenturou. Pojem „mattering“ je odvozen od anglického slovesa „záležet“ („matter“). Jedná se o životadárný marketing, kterému záleží na životě kolem sebe, nejenom na růstu byznysu. Agentura pronajímatelům pomohla zavést principy cirkulární ekonomiky do komunikace směrem k zákazníkům, například skrz prezentování v online světě, ale také řešením balení lahví a designem a tiskem 100% recyklovatelné etikety.

Zdroj: Návrh cirkulární byznys strategie pivovaru, Michaela Streichsbierová, 2021

Cesta ke 100% oběhovosti je trnitá

Přesto, že pivovar přechází na cirkulární ekonomiku již dva roky, stále naráží na překážky, které musí překonávat na cestě k 100% oběhovosti. Například, přechod na 100% zelenou energii není v současné fázi pivovaru realizovatelný. Je potřeba vyřešit pronájem nových prostor k umístění nového zdroje energie, a hlavně náročné financování. Překážkou cirkulárního pivovarnictví je i to, že rekuperace CO2  je 100% až v určité výši objemu uvařeného piva, jinak nevzniká dostatek k potřebám práce v pivovaru, jako je například stáčení piva do lahví.

Dále je také neproveditelné, aby z důvodu speciálních receptur určitých druhů nebo chutí piva, které si přejí zákazníci, pivovar zajistil potřebné suroviny jen z lokálních zdrojů. Některé receptury vyžadují i suroviny od zahraničních dodavatelů. Dopad na zvýšení emisí snižuje pivovar alespoň sdílenou dopravou.

Přes všechny strasti na cestě k naplnění cirkulární strategie pivovar Antoš vaří pivo, které chutná a zároveň je uvědomělé a ohleduplné k životnímu prostředí. A to je přidaná hodnota, kterou ocení zákazníci vnímající změny v současné ekonomice, v pivovarnictví, ale i ve svém nejbližším okolí.  

Tento příklad dobré praxe cirkulární výroby a cirkulárních nákupů jsme prezentovali v Metodice veřejného i soukromého cirkulárního nakupování. Program cirkulárních nákupů je financován v rámci projektu Erasmus+ a díky Nadaci KB – Jistota.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat