Proč nevidíme více cirkulárních projektů v praxi? Bariérou může být přístup k vypsání zakázek

Zdroj: CIRAA

Firmy a univerzity investují miliardy do výzkumu inovací na nové technologie, které by se daly využívat k cirkulárním principům, ale realita kolem nás je často bez nich. Proč? Vyvinuté technologie se totiž často skrze bariéry nedostávají do praxe. Jedním z důvodu je náš přístup k vypisování zakázek. Ať se jedná o kritéria pro firemní dodavatele, nebo nákup zboží a služeb pro veřejnou sféru, cirkularita je zcela novým trendem, který zatím v plném rozsahu neumíme aplikovat do kritérií výběru dodavatele. Odpovědí na tyto problémy je změna myšlení. Jak to vypadá v praxi? O tom se profesionálové v oboru pobaví 13. října na Circular Economy Talks: Not only CEOs’ agenda.

Změna myšlení – začátek změny 

Je potřeba, aby si všichni spotřebitelé uvědomili, že cirkulární ekonomika není pouze o odpadech, ale o přehodnocování modelu fungování, inovací stávajících produktů a nacházení nových řešení.

Na co je také potřeba se zaměřit, jsou dodavatelé, kteří jsou součástí našeho byznys modelu. Skrze naši interní strategii udržitelnosti bychom si měli vybírat pouze takové, kteří s naším cílem směřování k cirkulárnímu modelu fungování korespondují.

„Cirkulární zadávání je příležitostí pro změnu byznysových modelů. Abychom ekonomicky rostli, nemusíme nutně vyrábět více. Požadujme v zakázkách kvalitní a opravitelné produkty, nebo navrhujme produkty jako službu.”

Dagmar Milerová Prášková, manažerka programu Cirkulární zadávání & INCIEN Akademie

Firmy ovšem na využívání cirkulární ekonomiky stále nejsou zvyklé, a proto je důležitá informovanost. I to je důvodem vzniku INCIEN Akademie, která má za cíl osvojení si konceptu cirkulární ekonomiky a jeho praktické využití ve veřejném zadávání i soukromých nákupech. 

Zdroj: INCIEN

Že je znovupoužitelný plyn nekvalitní? Není to pravda

S neinformovaností klientů se potýkají i ve společnosti Daikin. Ti své klimatizace částečně plní regenerovaným plynem a ve veřejných tendrech se často potýkají s předsudky, že jeho kvalita nebude jako u nového.

Tomáš Habel, který má ve firmě Daikin na starost udržitelnost, si stojí za tím, že je to kvůli neinformovanosti klientů. Zároveň upozorňuje na velkou sílu legislativy. Ta plyny řadí mezi odpad, který druhotným surovinám škodí. Společnost Daikin je však důkazem, že i plyn se dá regenerovat a v principech cirkulární ekonomiky znovupoužívat tak, aniž by se změnila jeho kvalita. Problémem tedy není, že bychom technologie neměli, ale to, že se často přes různé bariéry nedostávají do praxe.

„Bariérou v zavádění cirkulárních projektů obvykle nejsou technologie, ale zejména nastavené legislativní rámce a nedůvěra v kvalitu vyčištěných chladiv.”

Tomáš Habel, ředitel udržitelnosti ve společnosti Daikin

Máte zájem o vzdělávání v cirkulární ekonomice?

INCIEN Akademie je kompletní vzdělávací program Institutu cirkulární ekonomiky. Od roku 2015 pořádáme kompletní kurzy, přednášky pro zástupce byznysu, samospráv i škol, organizujeme exkurze a specifické výukové programy. Máte zájem o více informací, rádi byste ve spolupráci s námi uspořádali odborné edukační programy o cirkulární ekonomice i u Vás? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org. Garantkou INCIEN Akademie je zakladatelka INCIEN Soňa Klepek Jonášová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat