Značka HUTIRA působí na českém trhu více než 30 let a skládá se z 10 společností  působících v odvětví vodárenství, plynárenství, stavebnictví a průmyslu. Ačkoliv HUTIRA vychází z původně menší rodinné firmy, dnes se lze setkat s jejími produkty hned na několika světových kontinentech. Své motto „S úctou k přírodě“ se HUTIRA snaží přetavit i v konkrétní činy. Je aktivním členem Komory OZE či Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM. Nezapomíná ani na osvětu, kterou šíří prostřednictvím iniciativy Go Green! To, že to HUTIRA s odpovědností k životnímu prostředí myslí vážně, dokazuje i fakt, že je jedním z ambasadorů Českého cirkulárního hotspotu.

HUTIRA a cirkularita

Cirkularitu v plynárenství se HUTIRA snaží akcentovat především aktivitami společnosti HUTIRA green gas, která je předním výrobcem řešení pro úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Nejvýznamnějším aktuálním projektem je realizace projektu biometanové stanice v ČR, konkrétně v Litomyšli, kde je HUTIRA – BRNO ve spolupráci s HUTIROU green gas generálním dodavatelem celého řešení.

Další zásadní prvky cirkularity jsou k nalezení u značky HUTIRA v oblasti vodárenství. Za zmínku stojí zejména opětovné využití často silně znečištěných odpadních vod, typicky v průmyslových provozech. Technologie společnosti HUTIRA – VISION umožní díky recyklaci přeměnit odpadní vodu na vodu užitkovou nebo technologickou. Během procesu recyklace je využívána energie z odpadního tepla. Průmyslový provoz tak efektivně a zároveň úsporně nakládá se svými zdroji a může již zužitkovanou vodu použít opakovaně.

Co přináší HUTIRA do hotspotu

Marketingová ředitelka značky HUTIRA Monika Zitterbartová říká: „Z našeho pohledu je to třicet let zkušeností nejen z odvětví plynárenství, ale také profesionalita a silné know-how. Díky moderním technologiím přinášíme do Českého cirkulárního hotspotu progresivní řešení zaměřená na biometan či recyklaci průmyslových odpadních vod. Budoucnost jednoznačně tkví v efektivním a udržitelném nakládání se zdroji, pokud k tomu tedy budeme moci v rámci hotspotu přispět, bude to jednoznačně v souladu s naší dlouhodobou filozofií.

© HUTIRA

Co HUTIRA očekává od členství v Českém cirkulárním hotspotu

„Věříme, že hotspot nám pomůže vnímat cirkularitu i mimo naše klíčová odvětví, posune nás vpřed z hlediska vývoje nových technologických řešení a umožní nám čerpat nové informace. V rámci značky HUTIRA si od našeho členství v Českém cirkulárním hotspotu slibujeme mimo jiné sdílení zkušeností či rozšiřování našich aktivit, například prostřednictvím navázání silných partnerství s dalšími členy,“ doplňuje marketingová ředitelka značky HUTIRA Monika Zitterbartová.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here