Co cirkulárního se děje v Moravskoslezském inovačním centrum Ostrava (MSIC)?

Zdroj: MSIC

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (dále jen MSIC) podporuje inovace a růst firem poskytuje služby a programy, podporující podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji. Pomáhá malým a středním firmám a start-upům s nastartováním i s dlouhodobým udržením a rozvojem jejich podnikání. Klíčovými prvky, na které se zaměřuje, jsou jak kvalitní vzdělávání, výzkum a vývoj, tak spolupráce na nových technologiích a jejich zavádění do firem. Proto je pro MSIC důležité být součástí mezinárodních projektů, ze kterých lze čerpat zkušenosti a inspiraci. Jedním z takových je právě program IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (COALA), kterého je součástí spolu s dalšími 12 partnery z Česka a Polska. MSIC je dalším významným ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu. 

MSIC a cirkularita

MSIC vnímá cirkulární ekonomiku jako směr pro inovace v podnikání. Jedním z primárních projektů v této oblasti je již zmíněna tzv. COALA, jejíž cílem je vytvoření Poradenského centra pro adaptační technologie pro malé a střední firmy. V rámci centra vznikne služba podporující adaptaci na nové environmentální nařízení a pravidla. Tato služba bude pilotně ověřena na 50 malých a středních podnicích z Moravskoslezského kraje.
MSIC je také součástí projektu CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation), který funguje pod záštitou Interreg Europe. Klade si za cíl zvyšovat povědomí o cirkulární ekonomice, inspiruje občany a podporuje udržitelné služby v regionu. Díky tomuto projektu dochází k meziregionálnímu vzdělávání prostřednictvím workshopů, diskusí u kulatého stolu a osobních návštěv.

MSIC je také aktivní v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivé transformace, kde se očekává vznik projektu tzv. Cirkulární Vouchery pro podporu cirkulární ekonomiky ve firmách. A co si pod pojmem cirkulární voucher představit? Jedná se o dotace na nákup expertních a poradenských služeb v oblasti cirkulární ekonomiky. 

Co přináší MSIC do hotspotu

Klára Golabová, Project Developer říká: „Přinášíme především náš pohled a zkušenosti z inovačního centra s přípravou a implementací služeb pro sektor malých a středních podniků a sběr jejich potřeb v oblasti cirkulární ekonomiky v Moravskoslezském regionu, který je často specifický.” 

Co MSIC očekává od členství v hotspotu

„Očekáváme otevřené sdílení zkušeností napříč členy hotspotu a kontakty na experty, které bychom mohli zapojit do aktivit MSIC a našich budoucích plánů a projektů,” dodává Klára Golabová.

Zdroj: MSIC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat