Projekt CECI přináší do Česka příklady praxe zapojení občanů do cirkularity

Moravskoslezské inovační centrum finalizuje projekt CECI. Cílem projektu Citizen Involvement in Circular Economy Implementation, neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů, je zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt inspiruje k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K té pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci, ale i zaměření se na bioodpad a bezodpadový styl života. MSIC je součástí od roku 2019 spolu s dalšími 7 Evropskými partnery. Důležitou součástí projektu je sdílení si dobrých praxí napříč partnery a k tomu slouží online databáze, kde najdete i video o RE-USE centru v Ostravě.

Více informací o Re-use centru Ostrava najdete zde: https://reuse.ozoostrava.cz/

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. je současně jedním ze zakládajících členů platformy Český cirkulární hotspot.

1 komentář
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat