Moravskoslezské inovační centrum finalizuje projekt CECI. Cílem projektu Citizen Involvement in Circular Economy Implementation, neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů, je zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt inspiruje k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K té pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci, ale i zaměření se na bioodpad a bezodpadový styl života. MSIC je součástí od roku 2019 spolu s dalšími 7 Evropskými partnery. Důležitou součástí projektu je sdílení si dobrých praxí napříč partnery a k tomu slouží online databáze, kde najdete i video o RE-USE centru v Ostravě.

Více informací o Re-use centru Ostrava najdete zde: https://reuse.ozoostrava.cz/

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. je současně jedním ze zakládajících členů platformy Český cirkulární hotspot.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here