Budování cirkulární budoucnosti: Deset tipů pro globální změny

Jacqueline Cramer je holandskou bývalou ministryni pro otázky životního prostředí a infrastrukturu, expertkou na tvorbu funkčních platforem pro cirkulární ekonomiku a profesorkou. Aktivně přispívá k mapování změn v oblasti cirkulární ekonomiky vědeckými články a knihami.

V roce 2022 vychází její další dílo, které se zaměřuje jak na zkušenosti z holandského budování cirkulárních sítí, tak z práce s tématem na globální úrovni. Jacqueline v posledních dvou letech vyzpovídala lídry tématu na úrovni šestnácti států, které s cirkularitou již pracují a kromě vědeckého článku “Effective governance of circular economies: an international comparison“, který vyšel v Journal of Cleaner Production, sdílí výsledky i v této knize. Radostí pro nás je, že jsme se do výzkumu mohli zapojit v INCIEN i my jako klíčoví hráči za Českou republiku. Méně pozitivní je, že z výsledků vyplývá, že jako Česko toho máme ještě mnoho před sebou.

Jacqueline ke knize dodává, že: “Pochopení podobností a rozdílů v řízení cirkulární ekonomiky po celém světě: o tom je tato kniha. Jedná se o pokračování knihy How Network Governance Powers the Circular Economy: Ten Guiding Principles for Building a Circular Economy, based on nizozemských zkušeností, kterou vydala Amsterdamská ekonomická rada v roce 2020. Po vydání této knihy jsem sdílela klíčová zjištění na digitálních mezinárodních konferencích s lidmi pracujícími na cirkulárních ekonomikách po celém světě. Jejich zpětná vazba byla inspirující, zejména jejich pozitivní reakce na důležitost správy sítě. Účastníci těchto setkání často žádali o radu, jak zavést správu sítí ve svých vlastních zemích. Nedostatek znalostí specifických pro danou zemi mi bohužel zabránil poskytnout jasné odpovědi. Ale podnítilo mě to, abych se pustila do navazujícího studia.

Doufám, že tato kniha pomůže tvůrcům změn po celém světě v jejich úsilí vybudovat cirkulární ekonomiku. Jako předsedkyně dozorčí rady Holland Circular Hotspot jsem měla to štěstí, že jsem měl přes Freeka van Eijka snadný přístup k zástupcům cirkulárních hotspotů a srovnatelných národních platforem oběhového hospodářství ve 151 různých zemích. Freek je ředitelem Holland Circular Hotspot, úzce spolupracuje s většinou zástupců a aktivně se podílí na zakládání nových cirkulárních hotspotů v různých částech světa. Online rozhovory s 20 zástupci, které jsem vedla v roce 2021, byly živé a poučné. Všichni dotazovaní volně hovořili o problémech, se kterými se setkávají v řízení cirkulárních ekonomik, a o tom, jak je lze vysvětlit. Jsem vděčná za jejich otevřenost, když se se mnou podělili o své myšlenky, a za jejich komentáře k pracovní verzi této knihy.

Freek van Eijk navštívil Česko i při zakládání Českého cirkulárního hotspotu, který vede a koordinuje INCIEN. Máte-li zájem se do sítě připojit, obraťte se na Ninu Hromádkovou (nina@incien.org).

Kniha je ke stažení zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat