Kompostování ve městě? Ano. A my víme jak!

Nemáte kompostér? Pořiďte si kompstovací sila. Taková můžete využít i ve vnitrobloku.

Možností pro kompostování ve městech je hned několik. Můžeme je sbírat a nosit na vlastní zahradu nebo je kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostu a to například ve společných prostorech v domě, u bytového domu anebo v komunitní zahradě. 

Domácí kompostování má významnou výhodu v čistotě vstupní suroviny, tedy separovaného bioodpadu. Dle příkladu z Lotyšska, kde byl uskutečněn projekt s názvem „Úprava biologicky rozložitelného komunálního odpadu za použití kompostovacích technik“ bylo zjištěno, že sběr BRKO do svozových nádob bývá problematické v právě bodě čistoty suroviny. Z celkového objemu separovaného bioodpadu tvořily v počátcích projektu až 10 – 15 % zejména plastové příměsi a tento stav se snížil až po cílené kampani obsahující diskuzní setkání s obyvateli, distribuci letáků a biologicky rozložitelných sáčků určených k oddělenému sběru BRKO po jednotlivých domácnostech. Příměsi však i tak činily až 5 % celkového množství vyseparovaného odpadu. Při domácím kompostování obyvatelé hledí na čistotu vytříděné složky zejména z toho důvodu, že výsledný kompost využívají ke svým potřebám a tedy je jejich zájmem jeho nejvyšší možná kvalita (SCHIESSLER, 2007).

Vermikompostéry

Vermikompostování (kompostování pomocí žížal) je hodnoceno jako jeden z nejméně ekonomicky náročných způsobů kompostování v bytě. Toto řešení je vhodné pro obyvatele, jež mají skutečně zájem předcházet vzniku odpadu a jsou ochotni do aktivit spojených s kompostování věnovat čas potřebný na údržbu vermikompostu. Zajímá vás, kde si kompostér vyrobit a jak vermikompostujeme v bytě my? Čtěte článek: Nemůžete třídit bioodpad, protože k tomu nemáte podmínky? Tak si je udělejte!

Elektrické kompostéry

V současné době je k dispozici technologie, které dokáží zpracovat všechny druhy bioodpadů, které vznikají v domácnosti. Nutné je však jejich umístění v interiéru a připojení k elektrické energii. Proces kompostování probíhá za vyšších teplot, dochází k jeho promíchávání, odpařování nadbytečné vody. Celý proces je možný díky trávení bioodpadu mikroorganismy Acidulo. V tomto případě hovoříme o technologii GreenGood a pro domácnosti stačí zařízení GG 02, které dokáže zpracovat 5 až 6 bioodpadu denně. Menší alternativou je kompostér NatureMill jež zpracuje cca 1,2 – 2,2 kg bioodpadu za den (GREENGOOD COMPOSTER, 2015). Více o technologii v Green Good v článku: Přeměna bioodpadu na kompost za 24 hodin? Realita! 

Otočné kompostéry

Tento způsob hodnotíme jaké málo až středně ekonomicky náročné. Kompostér je totiž možno vyrobit si svépomocí či jej zakoupit. Kompostér může být umístěn na zemi nebo na stěně budovy. Výhodou je lehký způsob promíchávání odpadu a v případech zateplených kompostérů i kompostování bioodpadu i v zimních měsících.

Kompostování v zahradních kompostérech

Jedná se o klasickou formu kompostování, které je v menších obcích prováděno velmi často a v současné době se jedná o trend v řešení problematiky nakládání s bioodpady. Ve městech je tedy vždy možné kompostovat na veřejných prostranstvích, pokud je vydán souhlas majitele pozemku. Kompostérů je celá řada, důležitým faktorem je vždy vstupní kapitál na pořízení kompostéru, dle kterého se rozhodneme pro výběr vhodného kompostéru. Prostor s veřejným kompostérem by měl být ohrazen nebo samotný kompostér je doporučováno zamykat. O tom, jaká úroda vás čeká jako odměna za správné kompostování čtěte více v článku: Bioúroda za hubičku díky kompostu. 

Komunitní kompostování 

Kompostování, jež je určeno pro více rodinám či komunitě obyvatel je označováno jako tzv. komunitní kompostování. K tomuto účelu je možné využívat společné prostory, jež nejsou využívány (sklepy, sklady, chodby, vnitrobloky). Je však nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, nadpoloviční většiny domácností, kterých se kompostování týká, tedy většina domácností z bytového domu, kompostování bude zabezpečeno proti vstupu hlodavců či vandalů, určíme osobu zodpovědnou za kontrolu průběhu kompostování. V tomto případě je vhodně využít automatické kompostéry či vermikompostéry. Můžeme se taktéž rozhodnout pro elektrické kompostéry, avšak problémem může být vysoká cena oproti jiným možnostem. Výhodou však stále zůstává automatický provoz a rychlá produkce kompostu.

Pokud Vás některé z možností zaujala, navštivte specializované a osvědčené eshopy a nechte si doručit váš kompostér během pár dnů.

 

Zdroje:

  • SCHIESSLER, N. LIFE and waste recycling: Innovative waste management options in Europe. Luxembourg: European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-07397-7.
  • GREENGOOD COMPOSTER: Princip technologie. In: [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.kompostovani-recyklace.cz/

 

1 komentář
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat