Opravy místo vyhazování. Rowenta a další značky elektrozařízení nabízejí opravy až po dobu deseti let.

Společnosti Tefal, Rowenta, Moulinex a Krups, čtyři značky ze skupiny Groupe SEB, jsou průkopníci opravitelnosti a novodobí bílí rytíři bojující proti plánovanému zastarávání produktů s využitím moderních technologií (např. 3D tisku), snažící se závazně nabízet spotřebitelům náhradní díly minimálně po dobu deseti let. 

Opravy namísto likvidace zboží dlouhodobé spotřeby – to je leitmotivem pokrokové koncepce opravitelnosti, prosazované značkami ze skupiny Groupe SEB, která celosvětově zaujímá přední postavení v prodeji malých domácích spotřebičů. Je to dobré pro spotřebitele s ohledem na ekonomické přínosy, a je to dobré i pro naši planetu z důvodu menšího množství elektroodpadu a nižší spotřebě vstupních surovin. Naše značky proto nečekaly na novou evropskou legislativu a rozhodly se okamžitě přispět k prodloužení životnosti produktů v domácnostech spotřebitelů.

Naše značky již mnoho let dbají na to, aby většina jejich produktů umožňovala skutečně snadnou a hospodárnou opravu; nyní navíc usilují o změnu spotřebitelského chování prostřednictvím jednoduché komunikace ve formě doprovodného loga a upřímného zasazení o to, aby produkty umožňovaly opravitelnost za přijatelných nákladů i v případě poruchy po dobu nejméně 10 let.

„Kouzelný koloběh“ opravitelnosti: Skupina Groupe SEB již od roku 2008 v rámci svých nejvyšších priorit prosazuje, aby všechny nové produkty byly testovány ještě ve fázi výzkumu a vývoje, a tak splnily příslušnou „úroveň opravitelnosti“. Změna návrhu výrobku se pak vyžaduje vždy, když tato úroveň nedostačuje k tomu, abychom mohli garantovat snadnou výměnu všech součástí a jejich dodání zákazníkům za přijatelnou cenu. Jinými slovy, uvedené „logo opravitelnosti“ každoročně dostává plných 95 % produktů dnes prodávaných na evropských trzích, coby jakýsi příslib spotřebitelům, že si daný produkt mohou bezpečně koupit s jistotou, že jej budou moci používat po mnoho dlouhých let, ať již se stane cokoli.

Důležité je i blízké spojení se zákazníky, které je klíčem k záruce rychlé opravy bez nutnosti nákladného a časově náročného přepravování výrobků k opravě. Proto skupina Groupe SEB intenzivně podporuje stále hustší síť servisních center, umístěných co nejblíže k zákazníkům. V současnosti je těchto center po celém světě již 6500.

A jelikož náhradní díly musejí být k dispozici prakticky okamžitě, za přijatelných nákladů a po mnoho dlouhých let, skupina SEB vyhradila pro skladování a expedici všech náhradních dílů v Evropě svůj někdejší výrobní závod na východě Francie. Sklad eviduje na 40 tisíc různých položek, což znamená celkem 6 milionů dílů uchovávaných na ploše 15 tis. m². Polovina těchto zásob byla vyrobena v předstihu pro potřeby v budoucích letech, a to 12-15 let dříve, než tyto díly budou skutečně zapotřebí, protože náhradní součásti musejí být zakoupeny a uloženy po dobu nejméně 10 let poté, co byla výroba příslušného produktu ukončena. A v neposlední řadě je také důležité, aby díly mohly být k opravám skutečně využity, a tak jejich ceny byly ve srovnání s rokem 2012 sníženy v průměru o 30 %, abychom mohli zaručit, že cena bude ve srovnání s cenami souvisejících produktů přijatelná.

Dnes se již ukazuje, že veškeré úsilí vynakládané od roku 2008 dopadá na úrodnou půdu, neboť každoročně se opravuje stále více a více produktů i po uplynutí záruční lhůty; současně se zvyšuje kvalita výrobků díky podrobným analýzám všech poruch při opravách, nejen během záruční doby, ale i po delší době používání.

Odpověď na skutečnou poptávku spotřebitelů: Při dotazování na „opravitelné výrobky“ odpovědělo 8 % francouzských spotřebitelů, že by změnilo svůj původní výběr produktu za jiný s logem zaručujícím minimálně 10 let použitelnosti z titulu závazku opravitelnosti. Tento „závazek opravitelnosti“ po dobu 10 let má pozitivní dopad na 59 % spotřebitelů, přičemž pouze 49 % by se nechalo ovlivnit sdělením „životnost 10 let“, pouze 40 % označením „záruka 5 let“ a hlavně pouze 11 % by zaujal závazek „dostupnost dílů po dobu 10 let“.

Hledejte značky opravitelnosti na nových výrobcích. Mohou vám ušetřit spoustu peněz a vyhnete se zbytečnému vyhazování.

Nedávný průzkum v Německu, USA a Francii rovněž potvrdil, že hlavním důvodem neopravování malých porouchaných spotřebičů je přesvědčení většiny zákazníků o tom, že taková oprava buďto není možná, je příliš drahá, nebo je zkrátka příliš složitá. A většina z nich potvrzuje, že by se ráda pokusila raději daný produkt opravit než jej vyhodit, pokud by měla jistotu, že je to možné.

Nutná změna chování: Značky skupiny Groupe SEB se proto stále více snaží změnit spotřebitelské chování, nejen v okamžiku nákupu nového výrobku, ale i u produktů stávajících, a to intenzivní komunikací loga „10Y Repair“ (Opravy po dobu 10 let). Je tak možné, že dlouhodobé zasazení některých značek napomůže k opětnému získání spotřebitelské důvěry a postupně přispěje ke změně chování zákazníků.

Jelikož je cílem  společnosti garantovat ještě delší dostupnost náhradních dílů, od roku 2015 provádí testování pomocí profesionálních 3D tiskáren, které z plastu vyrábějí skutečné náhradní díly a ty využívá k opravě skutečných výrobků spotřebitelů, kteří se uvolili k „testování“ této nové technologie a poskytují výrobci pravidelnou zpětnou vazbu ohledně životnosti dílů a jejich ‘ochoty’ používat díl vytisknutý pomocí 3D tisku namísto klasického náhradního dílu. Na základě výsledků dosavadních zkoušek 40 různých dílů by od roku 2017 mělo být k dispozici až 2500 různých součástí vyráběných pomocí této nové technologie, a to na dobu neurčitou.

Koncept byl představen na půdě Velvyslanectví Francie dne 30. ledna 2018. Podívejte se na krátkou reportáž a představení celého konceptu.

 

Podívejte se na všechny investice, které dokládají skutečné zasazení o delší životnost produktů: https://www.youtube.com/watch?v=4gHHG4ibr-A

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat