EU oprávněně utáhne opasek vývozu a převozu odpadů uvnit a vně EU. Ztrácíme nad nimi kontrolu.

Evropská komise dne 17. 11. zveřejnila návrh nového nařízení o přepravě odpadů. V roce 2018 dosáhl celosvětový obchod s odpady 182 milionů tun v hodnotě přibližně 80,5 miliardy EUR. Tento obchod se v posledních desetiletích značně zvýšil a v roce 2011 dosáhl vrcholu, téměř 250 milionů tun. EU je důležitým aktérem v celosvětovém obchodu s odpady a mezi členskými státy je přepravováno značné množství odpadu. V roce 2020 vyvezla EU do zemí mimo EU přibližně 32,7 milionu tun odpadu, což od roku 20042 představuje nárůst o 75 %, v hodnotě 13 miliard EUR.
Železný a neželezný kovový šrot, odpadní papír, plastový odpad, textilní odpad a odpadní sklo představují většinu odpadu vyváženého z EU. EU rovněž dovezla přibližně 16 milionů tun odpadu v hodnotě 13,5 miliardy EUR. Kromě toho je mezi členskými státy každoročně přepraveno přibližně 67 milionů tun odpadu (přeprava odpadů uvnitř EU).

Odpad přepravovaný přes hranice může vytvářet rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, zejména pokud není náležitě kontrolován. Tyto odpady mají zároveň často pozitivní hospodářskou hodnotu, zejména jako druhotné suroviny, které mohou nahradit primární suroviny a snížit závislost na nich, a tím přispět k rozvinutější cirkulární ekonomice.

Nedostatečná kontrola vývozu odpadů z EU je jedním ze zásadních nedostatků současného systému. V posledních letech se nejen k odborné, ale i široké veřejnosti dostávají zprávy o skládkování vyvezeného odpadu “k recyklaci” zejména v Afrických zemích. V důsledku toho způsobil vývoz některých odpadů z EU v těchto zemích určení problémy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. Odvoz materiálů samozřejmě představuje rovněž ztrátu zdrojů pro odvětví recyklace v EU.

Podrobnosti a příslušné dokumenty k novému nařízení v češtině najdete ZDE. K uvedenému nařízení bude připravována rámcová pozice ČR na úrovni MŽP. Informace v článku čerpají z návrhu Nařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat