Třídění není recyklace. EU zavádí daň na nerecyklované plastové obaly

Za každou tunu nerecyklovaných plastových obalů nově členské státy EU zaplatí 800 euro. Foto: Wikimedia

Nerecyklovat a skládkovat již nebude zdaleka tak „výhodné“ jako dodnes. V úterní zprávě z mimořádného zasedání Evropské rady totiž stojí, že od ledna 2021, tedy za méně než půl roku, bude v Evropské unii zavedena daň na nerecyklované plastové obaly ve výši 800 EUR (cca 20 800 Kč) na tunu. Tímto bude EU financovat fond pro řešení krize způsobené pandemií COVID-19. 

Prakticky to znamená, že bude nutné snižovat celkové množství využívaných plastů a odklánět plasty ze skládek k recyklaci. Kolik zaplatíme na nové dani celkově bude záležet i na definici recyklace. V současné době je v ČR recyklace definována jako objem odpadu ve žlutých popelnicích, takže celková částka za rok by činila cca 1,5 miliardy Kč. V reálu je toto ale jen vytříděný odpad, ne recyklovaný. Pokud přejmeme definici EU, která uvádí jako recyklaci fakt, že je odpad materiálově využit, ukáže se, že recyklujeme jen zlomek odpadu, který vytvoříme – celková roční částka na dani by tak pro ČR tvořila cca 3,5 miliard Kč.

Rychlejší cesta k cirkularitě

„Jako Institut Cirkulární Ekonomiky tuto daň podporujeme, jelikož napomáhá plnění cílů obsažených v evropském Green Dealu, které povedou k udržitelnému rozvoji,“ okomentovala novinku ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová.

Tento krok podpořil v Evropské radě i Andrej Babiš, který na svém brífinku prohlásil, že se zavedením daně souhlasí. Díky této dani bude trh reálněji reprezentovat externality tvořené odpadem a nerecyklací. Ekonomika se tak bude dále transformovat směrem k cirkularitě, a to rychleji než kdy dříve.

„Osobně si myslím, že je to dobrý a první krok správným směrem. Chybí mi ale zahrnutí větší odpovědnosti výrobce, pokud jde o „nerecyklovatelný plastový odpad“, což je velký rozdíl oproti „nerecyklovanému plastovému odpadu“. Odvětví recyklace rovněž potřebuje naléhavě větší podporu při vytváření trhů a poptávky po druhotných surovinách, což znamená zdražit primární materiály a recykláty učinit atraktivnějšími,“ dodal ke zprávě člen výkonné rady EuRIC Peter Hodecek.

Spoluautorka Tereza Zoumpalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat