První zveřejněná komplexní studie, kterou inicioval Mezinárodní institut pro hliník (International Aluminium Institute (IAI)), analyzovala celý proces recyklace jednorázových nápojových obalů v pěti klíčových regionech světa. Výsledná data ukazují, že přes 70 % materiálu užitého v hliníkových plechovkách je recyklováno do nových produktů, je to tedy téměř dvojnásobek oproti sklu (34 %) nebo plastu (40 %).Z výsledků studie porovnávající recyklaci tří nejpoužívanějších materiálů na výrobu jednorázových nápojových obalů – hliníku, skla a plastu (PET) – vyplývá, že hliníkové plechovky nejlépe vyhovují principu tzv. cirkulární ekonomiky. Studie ukazuje, že ve srovnání s hliníkovými plechovkami končí větší podíl skleněných a plastových lahví na skládkách z důvodu nedostatečného sběru. Mimoto u PET a skleněných lahví dochází v procesu recyklace k třikrát vyšším ztrátám než u hliníkových plechovek.

Studie, jejímž zpracováním institut IAI sídlící v Londýně pověřil společnost Eunomia Research and Consulting, zkoumala údaje z pěti regionů: Brazílie, Číny, Evropy, Japonska a USA. Zaměřila se přitom na ztráty vznikající při zpracování hliníkových plechovek a skleněných i plastových (PET) lahví po skončení jejich životnosti. Zkoumala také sběr, třídění, znovuzpracování a tepelné zpracování, recyklaci v uzavřené smyčce a recyklaci v otevřené smyčce.


Ačkoli celý potenciál recyklace nebyl zatím naplněn u žádného typu nápojového obalu, hliník v tomto ohledu překonává sklo i plast (PET), a to ve všech fázích systému odpadového hospodářství. Hliníkové plechovky jsou dnes nejrecyklovanějším nápojovými obalem na světě. Efektivita procesu třídění, znovuzpracování a termálního zpracování po odběru od spotřebitele dosahuje u hliníku plných 90 % oproti 67 % u skla a 66 % u PET lahví. Hliník lze tedy označit za nejvhodnější materiál pro cirkulární ekonomiku. To je obzvlášť důležité v dnešní době, kdy se zabýváme možnostmi snížení emisí uhlíku pomocí recyklace,“ vysvětluje Ramon Arratia, viceprezident pro globální vztahy s veřejností ve společnosti Ball Corporation, která patří mezi globální lídry ve výrobě nápojových plechovek.

Procento hliníkových plechovek, které se po skončení jejich životnosti daří sbírat, je přibližně o 18 % vyšší než v případě PET lahví a o 30 % vyšší než u skleněných lahví. Na skládkách a ve vodních tocích končí větší podíl PET lahví a jednorázových skleněných obalů z důvodu nedostatečného třídění odpadu. V kontextu dekarbonizace to pravděpodobně přispěje k vyšší poptávce po recyklovaném i primárním hliníku,“ vysvětluje dále Andrew Wood, výkonný ředitel pro strategii a rozvoj obchodu ve společnosti Alumina Limited.


Masovou produkci hliníkových plechovek zahájila v padesátých letech 20. století společnost Coors Brewing Company s cílem zlepšit chuť piva a přinést spotřebitelům nápoj v obalu z ekologicky udržitelnějšího materiálu než do té doby používaný ocelový plech. Je proto povzbudivé vidět, že environmentální smysl tehdy revolučního produktu je stále platný, jak dokládá i nejnovější studie IAI.

U příležitosti letošního 50. výročí založení našeho institutu jsme se zamýšleli nad dlouholetým působením naší organizace v oblasti sběru dat, analýz a modelování. Hliník je jeden z nejrecyklovatelnějších materiálů na planetě. IAI proto vede kampaň za navracení použitých výrobků z tohoto kovu k opětovnému zpracování vzhledem k jeho ekonomickému a ekologickému přínosu v globální ekonomice. Porovnávat míru recyklace různých materiálů postrádá smysl, jestliže nevíme, co měříme a co z recyklovaného materiálu vzniká. Toto je první veřejně přístupná studie, která komplexně analyzuje rozsah recyklace a ztráty u tří typů nápojových obalů v různých regionech. Díky přesnější identifikaci míst, kde dochází k největším ztrátám, by studie mohla ukázat řešení na zvýšení míry recyklace všech materiálů. Jednoznačně nastala nová éra informovanosti o využití druhotných surovin,“ dodává ředitelka oddělení scénářů a prognóz IAI Marlen Bertramová.

„Systémy sběru a třídění jsou nezbytné ke zvýšení míry opětovného zpracování druhotných surovin a využití plného potenciálu nekonečně recyklovatelných materiálů. Potřebujeme oficiální rámec, který bude podporovat systémy skutečné recyklace, kde jsou nápojové obaly na konci životnosti znovu a znovu recyklovány, a to beze ztráty kvality. Hliník je ideální materiál pro mnohonásobně opakované zpracování na tentýž produkt. Musíme zároveň o použitých produktech přestat uvažovat jako o odpadu, ale jako o cenném zdroji – znovu využívat existující materiál k výrobě nových obalů, a tím šetřit cenné přírodní zdroje a energii a snižovat emise,“ říká Emilio Braghi, výkonný viceprezident společnosti Novelis a prezident Novelis Europe.

Podrobnější informace o výsledcích této studie najdete na webové stránce https://international-aluminium.org/resource/aluminium-beverage-can-study/.

Kontakt pro média: media@international-aluminium.org

O IAI

Mezinárodní institut pro hliník (IAI) je jedinou organizací reprezentující globální primární hliníkový průmysl. Díky více než čtyřicet let trvajícímu analyzování výroby, spotřeby, energetické náročnosti a dopadů na životní prostředí disponuje Institut nejúplnějšími údaji o zpracování hliníku na světě. Více informací na http://www.international-aluminium.org

O společnosti Ball Corporation

Společnost Ball Corporation dodává inovativní, ekologicky šetrné hliníkové obaly pro nápoje, kosmetiku a hygienické produkty pro domácnost, ale také technologie pro letecký a kosmický průmysl a další odvětví průmyslu a služeb především pro potřeby vlády Spojených států amerických. Ball Corporation a její dceřiné společnosti zaměstnávají 24 300 lidí po celém světě a v roce 2021 vykázaly výnosy ve výši 13,8 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.ball.com nebo na Facebooku či Twitteru.

O společnosti Alumina Ltd

Alumina Ltd je australská společnost, která vlastní 40% podíl v globálním společném podniku AWAC, jednom z největších světových výrobců bauxitu a oxidu hlinitého, spravovaným a ze 60% vlastněným společností Alcoa Corp. AWAC má také podíl v hliníkárně v Portlandu a v roce 2021 vykázal zisk (EBITDA) ve výši 1,146 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.aluminalimited.com.

O společnosti Novelis

Společnost Novelis je přední výrobce plochých válcovaných hliníkových produktů a největší zpracovatel použitého hliníku na světě. V souladu se svým posláním spolupodílet se na utváření udržitelného světa se snaží stát se předním světovým poskytovatelem nízkouhlíkových, udržitelných hliníkových produktů, které posouvají podnikání, průmysl a společnost směrem k výhodám oběhového hospodářství. Společnost disponuje nejmodernějšími linkami na výrobu plechů pro plechovky a recyklačními centry v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě a Asii. Své produkty dodává nejznámějším značkám po celém světě. Jako přední zpracovatel použitých nápojových plechovek Novelis celosvětově recykluje více než 70 miliard plechovek ročně.

Zdroj: Tisková zpráva / www.ewing.cz, zdroje obrázků: Studie jež je přílohou této zprávy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here